System ERP IFS Applications w HaloPolymer

IFS - ERP, systemy ERPHolding HaloPolymer, jeden z największych światowych producentów wyrobów fluoropolimerowych, wdrożył system ERP IFS Applications do wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i logistyką dostaw części zamiennych. Rozwiązanie zostało równocześnie wdrożone w dwóch zakładach produkcyjnych holdingu.

Pod koniec 2010 r. zarząd Halopolymer zdecydował się na wdrożenie złożonego systemu informatycznego do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w celu zwiększenia wydajności urządzeń produkcyjnych oraz obniżenia strat materiałowych.

Po dokonanej analizie różnych systemów wybrano IFS Applications. Główne czynniki, które miały wpływ na wybór, to doświadczenie firmy IFS w obszarze wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz elastyczność systemu ERP IFS Applications i jego komponentowa architektura znacząco upraszczająca proces wdrażania i umożliwiająca rozbudowę rozwiązania w przyszłości.

Projekt rozpoczęto na początku 2011 r., a pod koniec grudnia system został uruchomiony w dwóch zakładach holdingu w Permie i Kirowo-Czepecku. Obecnie rozwiązanie działa w obu lokalizacjach, wykorzystując dostęp w czasie rzeczywistym do jednej bazy danych. W trakcie realizacji projektu zapewniono integrację IFS Applications z systemem księgowym, umożliwiając synchronizację dostawców, dostaw, zarządzania umowami, pracownikami i wyposażeniem. Udostępniono także przenoszenie operacji magazynowych z IFS Applications do systemu księgowego.
W wyniku wdrożenia IFS Applications posiadamy obecnie spójne środowisko informacyjne, w którym są gromadzone dane o wszystkich procesach obsługi technicznej i naprawach wyposażenia. Korzystanie z IFS Applications pozwoli nam na zoptymalizowanie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i zharmonizuje je z harmonogramowaniem produkcji, podnosząc ogólną wydajność firmy – powiedział Dyrektor Generalny Halopolymer JSC Perm i Dyrektor HaloPolymer Kirowo-Czepeck Pavel Boyko.
Projekt miał zapewnione pełne wsparcie Zarządu HaloPolymer i widoczne było zaangażowanie w pracę na rzecz pomyślnej realizacji projektu na wszystkich poziomach. Kierownictwo wspierało i promowało pracowników uczestniczących w projekcie. Byli oni szkoleni z zakresu obsługi technicznej i napraw wyposażenia. To wielka przyjemność pracować z HaloPolymer jako klientem – powiedział Dyrektor Zarządzający IFS Russia & CIS Andrey Nikolayev.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top

IFS Rozwiazania w chmurze 1 IFS Field Service Management 1