Firma IFS uruchamia nową, rozszerzoną wersję rozwiązania IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi

ifsNajważniejsze aktualizacje obejmują automatyzację planowania obsady zmianowej i wizualizację grafików pracy oraz rozszerzone opcje wdrożeniowe w środowisku chmurowym.


Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, ogłosiła na konferencji IFS World Conference 2016 wprowadzenie rozwiązania IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi w wersji 5.8.

Poniżej niektóre z rozszerzeń oferowanych przez nową wersję:
  • Automatyczne generowanie grafików pracy zmianowej — nowa wersja obsługuje automatyczne planowanie i wizualizację grafików pracy zmianowej dla poszczególnych pracowników lub grup w oparciu o takie parametry, jak liczba wymagana roboczogodzin danego typu na zmianę, liczba i typ dni roboczych w okresie oraz dozwolone wzorce zmianowe. Jedno kliknięcie wystarczy, by rozwiązanie automatycznie zaplanowało zmiany w sposób zoptymalizowany pod kątem biznesowych wymogów przedsiębiorstwa oraz wymogów prawnych.
  • Harmonogramowanie adaptacyjne— wykorzystanie rozbudowanego archiwum danych historycznych w celu bardziej „świadomego” harmonogramowania w przyszłości. Rozwiązanie IFS automatycznie uczy się (self-learning) jak tworzyć coraz lepsze harmonogramy prac, analizując szeroki zakres danych obejmujący uzyskiwany historycznie średni czas działania w kontekście jego rodzaju, klienta i postanowień umownych.
  • Nowe opcje wdrożenia w środowisku chmurowym — funkcje takie, jak planowanie zasobów i harmonogramowanie zorientowane na cele uruchamiane są teraz w skalowalnym, wielodostępnym środowisku Microsoft Azure. Umożliwia to obsługę użytkowników okazjonalnych i zapewnienie maksymalnej dostępności systemu na potrzeby przetwarzania danych przez mechanizm harmonogramowania dynamicznego (DSE).
  • Optymalizacja dużych zbiorów danych (Big Data) — nowa wersja rozwiązania oferuje jeszcze lepszą obsługę dużych zbiorów danych, w tym agregację i deagregację danych planowania w celu przetwarzania rozproszonego, rozszerzone opcje filtrowania i alokacji zadań, jak również inteligentne zarządzanie obciążeniem procesora.
  • Rozszerzona wizualizacja danych — nowy typ pulpitów zarządczych prezentuje użytkownikom konfigurowalne wskaźniki wydajności KPI i umożliwia łatwy dostęp do danych, zwiększając komfort i efektywność pracy.

Jørgen Rogde, dyrektor ds. rozwiązań opartych na zarządzaniu serwisem, majątkiem i projektami, dodał:

Nowa wersja naszego rozwiązania do dynamicznego harmonogramowania prac ma za zadanie wesprzeć klientów w upraszczaniu i automatyzacji procesów harmonogramowania. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala na utrzymanie i zwiększenie elastyczności działania poprzez zastosowanie nowych opcji obejmujących wdrożenia w środowisku chmurowym i zarządzanie dużymi zbiorami danych. Rozwiązanie pomoże naszym klientom w bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów, co przełoży się na oszczędności czasowe i pieniężne.

Więcej informacji na temat rozwiązania IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi znajduje się na stronie www.ifsworld.com/corp/solutions/enterprise-service-management/mobile-workforce-management/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top