ifsIFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o wprowadzeniu szeregu istotnych udoskonaleń w swoich aplikacjach. Pozwalają one uzyskać zupełnie nowy poziom otwartości systemów do zarządzania obsługą serwisową, systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemów zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Aby zwiększyć potencjał oferowanych rozwiązań, firma IFS zmodyfikowała ich podstawy technologiczne: ponad 15 tysięcy wewnętrznych funkcji API umożliwia zastosowanie nowych metod rozszerzania i integracji systemów oraz zwiększania ich elastyczności.


Nowoczesny interfejs użytkownika oparty na nowym wewnętrznym modelu API zapewnia obsługę pełnego pakietu aplikacji na wszystkich urządzeniach IFS dołącza do inicjatywy OpenAPI i udostępnia ponad 15 tysięcy funkcji API zgodnych ze specyfikacją REST i wykorzystujących protokół OData Pojawiły się aktualizacje produktów i rozwiązań branżowych, w tym obsługa chmurowych projektów zapewnienia zgodności z przepisami ITAR (International Traffic in Arms).


IFS jest od niedawna uczestnikiem OpenAPI Initiative (OAI). Dzięki temu ma możliwość wpłynąć na kształt rynku, promując rozwój otwartych aplikacji umożliwiających klientom i partnerom tworzenie i łączenie różnych źródeł danych w sposób zgodny z wymaganiami poszczególnych przedsiębiorstw i przynoszący im korzyści. Większa uwaga poświęcana aplikacjom otwartym oznacza wzrost innowacyjności rozwiązań IFS i skoncentrowanie się w większym stopniu na potrzebach klientów, a także umożliwia uniezależnienie się od jednej platformy i jednego dostawcy.

IFS w ramach całego pakietu produktów ERP i EAM oraz rozwiązań do zarządzania obsługą serwisową udostępnia wewnętrzne funkcje API zgodne ze specyfikacją REST i korzystające z protokołu OData. Dzięki temu łączenie i rozbudowa systemów oraz integracja z podstawowymi funkcjami platformy IFS stają się prostymi zadaniami, które można zrealizować w krótkim czasie. Funkcje API zostały zaprojektowane wspólnie z nowym, zaawansowanym interfejsem o nazwie IFS Aurena. Jest on obecnie dostępny dla wszystkich klientów we wszystkich komponentach pakietu IFS Applications.

Takie podejście sprawia, że IFS jest w stanie zaoferować klientom piętnaście tysięcy nowych, elastycznych sposobów działania — powiedział Darren Roos, prezes zarządu IFS. „Bardzo się cieszymy z wykonania tego przełomowego kroku, nie muszę jednak dodawać, że wynika on przede wszystkim z konsekwentnego dążenia do zapewnienia klientom różnorodnych, wartościowych produktów. Udostępnienie otwartych rozwiązań jest podstawowym warunkiem realizacji tego planu. Jakość, tempo i zakres prac naszego działu rozwoju produktów sprawiają, że uzyskujemy lepsze rezultaty niż producenci starszych wersji oprogramowania dla przedsiębiorstw.


Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim to, że już dziś możemy zaoferować klientom rozwiązania, o których opowiadamy. Nasze metody działania i technologie rzeczywiście mają charakter przyszłościowy, ale same rozwiązania to dla IFS teraźniejszość. Dostarczamy podstawowe elementy technologii w postaci tysięcy funkcji API, które nasi klienci i partnerzy mogą wykorzystać do swoich celów. Dzięki temu są w stanie skonstruować i rozbudować własne środowiska oparte na rozwiązaniach IFS, używając tych samych funkcji API co nasz zespół - stwierdził Christian Pedersen, dyrektor ds. rozwoju produktów w IFS


Interfejs użytkownika IFS Aurena spotkał się z dobrym przyjęciem na rynku. Został już skutecznie wdrożony w ramach całego pakietu IFS Applications w obszarach zarządzania obsługą serwisową, ERP i EAM. IFS Aurena używa tego samego, ogólnie dostępnego zestawu funkcji API. To nowoczesny, działający w przeglądarce interfejs graficzny zoptymalizowany pod kątem różnych ról i użytkowników, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu zaangażowania i produktywności pracowników.

Klienci uzyskują w pełni uniwersalny interfejs, pozwalający na automatyczne dostosowanie działania całego pakietu do różnych urządzeń. Za jego pomocą można projektować i budować aplikacje przeznaczone bezpośrednio na urządzenia z systemami iOS, Android i Windows, umożliwiające pracę offline i korzystające ze specyficznych funkcji sprzętowych, takich jak lokalizacja GPS i aparat fotograficzny.

Warto również wspomnieć o modyfikacjach rozwiązań branżowych. Jedną z najważniejszych jest obsługa chmurowych projektów zapewnienia zgodności z przepisami ITAR (International Traffic in Arms). Klienci zobowiązani do przestrzegania tych regulacji, na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa działające w przemyśle lotnictwa i obrony oraz instytucje administracji publicznej, a także firmy prowadzące wymianę handlową z takimi podmiotami, mogą skorzystać z rozwiązań IFS do realizacji swoich potrzeb biznesowych w tym obszarze. Odbywa się to w środowisku Microsoft Azure Government Cloud, w pełni zarządzanym przez IFS.

Więcej informacji na temat oferty rozwiązań IFS można znaleźć na stronie www.ifs.com/solutions

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top