ifsIFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, został umieszczony wśród liderów w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2019 Vendor Assessment*.
Firma IFS odnotowała znaczny wzrost organiczny w obszarze rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie. W pierwszej połowie 2019 roku przychody ze sprzedaży licencji zwiększyły się o 119% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Dzięki przeprowadzonemu niedawno przejęciu spółki Astea, uwzględnionej w raporcie IDC MarketScape jako ważny uczestnik rynku, korporacja IFS będzie mogła rozszerzyć zakres swojego działania. Obecnie obsługuje już ponad 10 tysięcy klientów z całego świata, z czego około 8 tysięcy stanowią przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań do zarządzania obsługą serwisową.

Biorąc pod uwagę kompleksową ofertę produktów i strategię działania firmy, autorzy raportu IDC MarketScape umieścili IFS w grupie ogólnoświatowych liderów. Szczególnie zwrócono uwagę na następujące aspekty:
  • Rozbudowane funkcje produktów. IFS jest sprawdzonym dostawcą rozwiązań do zarządzania pełnym cyklem życia usług. Udostępniają one szeroką gamę funkcji wspierających obsługę w terenie oraz inne aspekty działalności przedsiębiorstwa, które mają istotny wpływ na zakres korzyści oferowanych klientom.
  • Rozwiązania zaprojektowane z myślą o złożonych procesach biznesowych. Produkty IFS ułatwiają realizację usług w terenie także w bardzo skomplikowanych środowiskach roboczych, w których niezbędny jest zintegrowany, inteligentny przepływ sterowania, wspierający dynamiczne i autonomiczne procesy podejmowania decyzji. Rozwiązania IFS zapewniają całościowy przegląd wszystkich usług świadczonych w terenie, oparty na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz zasobach i produktach, które dzięki zastosowaniu inteligentnych mechanizmów predykcyjnych wspierają rozwiązywanie problemów.
  • Możliwość uzyskania korzyści wykraczających poza obszar obsługi serwisowej. Platforma udostępnia pracownikom różnych działów — nie tylko działu serwisu — narzędzia umożliwiające podejmowanie inteligentnych decyzji dotyczących klientów, produktów i zasobów zarówno na zapleczu, jak i w terenie. Dzięki różnym modelom wdrożenia IFS jest w stanie dostarczyć rozwiązania dla różnorodnych środowisk funkcjonujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Firma IFS szybko zwiększa udział w rynku rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie, oferując rozwiązania dla różnych podkategorii branżowych w sektorze produkcyjnym. Zawierają one kompleksowe funkcje zarządzania cyklem życia usług — powiedział Aly Pinder, analityk IDC. Oferowany przez IFS produkt FSM jest wszechstronnym, uniwersalnym rozwiązaniem, idealnie nadającym się do zastosowania w złożonych środowiskach zorientowanych na zasoby, produkty i klientów.


Zajmowana przez naszą firmę pozycja lidera rynku FSM została ponownie potwierdzona w niezależnym badaniu, tym razem jest to raport IDC MarketScape"— powiedziała Marne Martin, prezes działu zarządzania serwisem w firmie IFS. Udoskonalenie i rozszerzenie naszej oferty w dziedzinie FSM, już obecnie należącej do najbardziej wszechstronnych i kompleksowych na rynku, będzie jednym z najważniejszych obszarów działania firmy. Już teraz możemy się pochwalić ogromnym wzrostem przychodów ze sprzedaży licencji, przekraczającym średnie wskaźniki branżowe/


Fragment raportu IDC MarketScape dostępny jest pod adresem https://info.ifsworld.com/2019-IDC-MarketScape-FSM.html

* IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2019 Vendor Assessment, IDC #US44408719, listopad 2019 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top