IFSIFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikował swoje wyniki finansowe za pełny rok kończący się 31 grudnia 2019 r. Ukierunkowanie na klienta było kluczowym czynnikiem wzrostu IFS we wszystkich regionach i obszarach biznesowych, w każdym kwartale 2019 r.

 

Podczas gdy branżowi weterani tacy jak Oracle, SAP i Infor wprowadzali w tym roku zmiany w zarządach i odnotowali jedynie skromny wzrost w porównywalnych obszarach biznesowych, koncentracja IFS na zapewnianiu klientom korzyści zaowocowała już siedmioma z rzędu kwartałami wzrostu, który trzykrotnie przewyższał średnią rynkową.

We wszystkich kwartałach 2019 roku wszystkie regiony i obszary biznesowe firmy odnotowały dwucyfrowy wzrost. Przychody pionu zarządzania usługami serwisowymi w terenie wzrosły o 51%, a pionu lotnictwa i obrony o 38% rok do roku.

Popyt na rozwiązania chmurowe IFS wciąż rósł — przychody z usług chmurowych i usług SaaS (z wyłączeniem rozwiązań Astea i WorkWave) wzrosły o 56% rok do roku.

Jestem niezwykle dumny, że mogę stać na czele zespołu, który osiągnął te imponujące wyniki. Nie mam wątpliwości, że nasi pracownicy rozumieją nasze priorytety, czują się odpowiedzialni za postępy i starają się zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Nasz wyróżnik — ukierunkowanie na klienta — to nie tylko słowa, ale dostarczanie naszym klientom wymiernych korzyści” — powiedział Darren Roos, prezes i dyrektor generalny IFS. „Inwestycje dokonane w zeszłym roku w zwiększanie możliwości naszych produktów i partnerów przyniosą naszej firmie długoterminowe korzyści i wywrą pozytywny wpływ na naszych klientów — zarówno w 2020 roku, jak i w kolejnych latach”.


Wyniki finansowe za 2019 rok świadczą o tym, że nasza firma odnotowuje wzrost we wszystkich obszarach swojej działalności” — dodała Constance Minc, dyrektor finansowy IFS. W 2019 r. wzmocniliśmy wszystkie nasze działy poprzez strategiczne inicjatywy w zakresie transformacji, aby być w stanie lepiej obsługiwać naszych klientów. Ten cykl inwestycji będzie kontynuowany w 2020 roku.
Najważniejsze dane finansowe i operacyjne za rok finansowy 2019*, wzrost rdr:
  • Przychody z licencji w roku finansowym 2019 wyniosły 1 518 mln SEK (161 mln USD), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z rokiem 2018.
  • Przychody z usług wsparcia technicznego w roku finansowym 2019 wyniosły 1 911 mln SEK (202 mln USD), co stanowi wzrost o 16%.
  • Przychody z usług konsultingowych w roku finansowym 2019 wyniosły 2 174 mln SEK (230 mln USD), co stanowi wzrost o 14%.
  • Skorygowany zysk EBITDA w roku finansowym 2019 wyniósł 1 454 mln SEK (154 mln USD), co stanowi wzrost o 32%.
  • Przychody netto w roku finansowym 2019 wyniosły 6 317 mln SEK (668 mln USD), co stanowi wzrost o 20%.

Na strategicznych rynkach rozwojowych IFS również nastąpił dwucyfrowy wzrost przychodów z licencji — w sektorze lotnictwa i obrony wzrosły one w porównaniu z rokiem 2018 o 38%, a w segmencie zarządzania serwisem w terenie o 51%.

Przychody IFS z rozwiązań chmurowych i rozwiązań SaaS (z wyłączeniem rozwiązań Astea i WorkWave) w roku finansowym 2019 wzrosły o 56% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku.

W 2019 r. firma zdobyła wielu prestiżowych klientów w pięciu obsługiwanych przez siebie branżach — w tym firmy SPIE, Rolls-Royce, Tietex, Revima, Resolute Mining, Primo i Cryostar.

Ponadto, zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia rozwiniętej sieci partnerów, IFS połączył siły z firmą PTC w celu wprowadzania innowacji produktowych oraz z firmą Acumatica w celu wprowadzania innowacji w zakresie kanałów dystrybucji. Z kolei w grudniu 2019 r. sfinalizował przejęcie spółki Astea International, aby zostać liderem rynku rozwiązań do zarządzania usługami serwisowymi w terenie.

Dynamiczny rozwój firmy zauważyli również analitycy z całego świata, uznając IFS za lidera w raportach 2019 Gartner Magic Quadrant for Field Service Management Software, 2019 IDC MarketScape for Worldwide Manufacturing Field Service Applications oraz 2019 IDC MarketScape for Asset-Intensive EAM Applications.

Firma jest przekonana, że w roku 2020 i kolejnych latach będzie w stanie realizować swoje cele, które obejmują dalszy rozwój jej sieci partnerów oraz dalsze inwestycje w badania i rozwój.

Źródło: www.ifs.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top