ifsFirmy stosujące serwicyzację osiągają przychody z usług wyższe o 30% od porównywalnych firm i mają 5 razy większe szanse na wzrost rocznych przychodów o ponad 5%.
IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o wynikach pierwszej edycji badania IDC Servitization Barometer* — opartej na danych ocenie stopnia wdrożenia serwicyzacji przez firmy na całym świecie.

Barometr jest zasilany danymi z badania sponsorowanego przez IFS, które zostało przeprowadzone w lipcu 2019 r. i objęło 420 firm z branż mających do czynienia z fizycznym łańcuchem wartości. Na podstawie wyników badania firma IDC opracowała ramy dojrzałości serwicyzacji (Servitization Maturity Framework), które dzielą firmy na cztery kategorie:
  • „Dużo drzazg”: przedsiębiorstwa te stanowią 14% respondentów. Charakteryzują się one pofragmentowanymi operacjami obejmującymi odizolowane od siebie, ręczne procesy i pofragmentowane systemy biznesowe, które zapewniają mały wgląd w wydajność lub nie zapewniają go wcale.
  • „Przyczepa”: przedsiębiorstwa te stanowią 49% respondentów. Przeprowadziły one już standaryzację swoich operacji zaplecza i obsługi klienta, ale brakuje im jeszcze integracji pomiędzy tymi dwoma obszarami. „Połączone”: przedsiębiorstwa te stanowią 39% respondentów. Połączone przedsiębiorstwa zintegrowały operacje zaplecza i obsługi klienta w obu kierunkach i wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak internet rzeczy do zasilania podstawowych systemów danymi w czasie rzeczywistym.
  • „Bez granic”: przedsiębiorstwa te stanowią zaledwie 3% respondentów. Są to firmy, których procesy zaczynają się i kończą poza przedsiębiorstwem, a ich operacje i stosowane technologie umożliwiają połączenie ze sobą różnych elementów łańcucha wartości.


Co prawda jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw wspiął się na czwarty etap serwicyzacji, co stanowi szansę dla firm, które działają odważnie i szybko, ale badanie IDC podkreśla wymierne korzyści finansowe i operacyjne osiągnięte przez połączone przedsiębiorstwa, stanowiące ponad jedną trzecią ankietowanych firm z całego świata i zbliżające się do stanu pozbawionego granic:
  • Osiągają średnio o jedną trzecią wyższe przychody z usług niż porównywalne przedsiębiorstwa (jako odsetek łącznych przychodów)
  • Mają 5 razy większe szanse na roczny wzrost przychodów o ponad 5%
  • Mają o wiele większe szanse na zwiększenie rentowności dzięki inicjatywom związanym z transformacją cyfrową


Ramy dojrzałości wskazane w tym badaniu stanowią punkt odniesienia dla przedsiębiorstw produkcyjnych, pozwalający im porównać swoją obecną sytuację z aspiracjami na przyszłość” — powiedział Phil Carter, Chief Analyst w IDC Europe. „W warunkach obecnego kryzysu przedsiębiorstwa, które połączyły produkty z usługami lub zaoferowały ich funkcje w modelu opartym na zużyciu, już teraz mają przewagę nad konkurencją. Producenci przeprowadzający taką transformację powinni domagać się aplikacji, które są z samej swojej natury połączone w całym łańcuchu wartości, od fabryki do obsługi klienta i serwisu.


Badanie to potwierdza trendy, jakie obserwujemy wśród naszych klientów z branży produkcyjnej. Wielu z nich stosuje strategie serwicyzacji, aby czerpać korzyści finansowe ze swojej wiedzy specjalistycznej i docierać do większej części swoich łańcuchów wartości” — powiedziała Marne Martin, prezes działu IFS Service Management Unit. „IDC Servitization Barometer prezentuje również kluczowe przeszkody, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, takie jak niedobór kwalifikacji wewnątrz firmy i odwieczny problem stosowania starszych, niepołączonych ze sobą systemów biznesowych.


Źródło: www.ifs.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top