ifsPodczas gdy na całym świecie rosną wydatki na transformację cyfrową, przedsiębiorstwa szukają dostawców technologii, którzy cechują się etyką (29%) i kulturą zbliżoną do ich własnej (23%). Co ciekawe, podobna kultura i postrzeganie świata zajmuje w rankingu pożądanych cech dostawców wyższe miejsce niż innowacyjność.

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru dostawców najczęściej wskazywane były specjalistyczna wiedza i doświadczenie branżowe (32%) oraz oferowanie rozwiązań długoterminowych (30%). Nie jest to zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za główną przyczynę niepowodzeń projektów transformacji cyfrowej uznano brak odpowiedniego doradztwa ze strony dostawców (37%). Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez IFS, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Ale niedostateczne doradztwo ze strony dostawców to nie wszystko — zespoły odpowiedzialne za wybór technologii, zwłaszcza w firmach z przychodami wynoszącymi około miliarda dolarów, odczuwają też presję ze strony kierownictwa wyższego szczebla, aby wybierać znanych dostawców nawet wtedy, gdy ich oferta słabo pasuje do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Jak wynika z przeprowadzonych w tym roku badań, mimo niepewności spowodowanej przez pandemię COVID-19 większość firm planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową. Podczas gdy więcej przedsiębiorstw inwestuje z myślą o osiągnięciu wyższych przychodów po pandemii, koszty ewentualnych niepowodzeń są duże, więc trafność inwestycji nabiera jeszcze większej wagi.

Aż 48% respondentów z firm o przychodach 850–950 mln USD stwierdziło, że zarząd lub dyrekcja wyższego szczebla zmusiły ich do wyboru rozwiązań dobrze znanych dostawców, mimo że były one słabo dostosowane technologicznie do potrzeb przedsiębiorstwa.

Fakt, że kryterium niematerialne, jakim jest etyka, znalazło się wśród trzech najbardziej pożądanych cech dostawców, niewątpliwie ma związek z tym, że niedostateczne doradztwo ze strony dostawców zostało ocenione jako główna przyczyna niepowodzeń” – powiedział Michael Ouissi, dyrektor ds. relacji z klientami w IFS. „Przedsiębiorstwa inwestujące w technologie powinny oczekiwać od swoich dostawców stosowania dobrych praktyk w zakresie marketingu i sprzedaży, opartych na rzeczywistych korzyściach dla klienta.


Jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia dotyczące projektów transformacji cyfrowej, najbardziej wrażliwymi czynnikami okazały się budżet i terminy. Respondenci stwierdzili, że niepowodzenia w realizacji takich projektów w przeszłości zniechęciły kierownictwa ich firm do podejmowania kolejnych działań w tym zakresie. Wśród doświadczeń, które zwiększyły niechęć dyrekcji do ryzyka, na pierwszym miejscu znalazło się przekroczenie budżetu (28%), a na drugim przekroczenie terminów (26%).

Z badań wynika również, że sukces projektu transformacji cyfrowej zależy głównie od dobrego dopasowania technologii do potrzeb firmy (44%) oraz wyznaczenia jasnych celów (50%). Trzy kryteria zaufania do dostawców najczęściej wskazywane przez respondentów to terminowa realizacja (44%), wsparcie przed rozpoczęciem projektu, w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu (41%) oraz zapewnienie szybszych korzyści z projektów (35%).

Pobierz materiał uzupełniający Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond: The Technology Equation: https://www.ifs.com/corp/sitecore/media-library/assets/2020/09/08/executive-summary-digital-transformation-investment-in-2020-and-beyond/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top