ifsIFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikował swoje wyniki finansowe za okres od stycznia do września 2020 r. Wyłania się z nich obraz prężnie działającego przedsiębiorstwa, które pewnie kroczy ścieżką dynamicznego rozwoju w obszarach takich jak chmura czy oprogramowanie do zarządzania serwisem.

  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Według prognoz zaangażowanie firmy w rozwijanie jej technologii zarządzania serwisem ma do końca roku przynieść wzrost przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie do obsługi serwisowej o ponad 100%. IFS staje się preferowanym globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania serwisem, czego dowodem jest niedawne pozyskanie nowych klientów, jak również udostępnienie nowych funkcji oprogramowania w ramach oferty produktów w zakresie obsługi klienta.

Niezależnie od tego, czy dane przedsiębiorstwo produkuje sprzęt medyczny, jest operatorem dużej sieci elektroenergetycznej czy zarządza złożoną infrastrukturą, z punktu widzenia klienta o sukcesie lub porażce decyduje jakość obsługi. To właśnie wtedy wszystkie elementy łączą się w jedną całość. Przedsiębiorstwa przekształcają swoją działalność w oparciu o to założenie, a IFS pomaga im wykorzystać nadarzające się możliwości biznesowe” — powiedział Darren Roos, dyrektor generalny IFS. „Stale rozszerzamy bazę naszych klientów, którym pomagamy się rozwijać, uzyskiwać korzyści i zwiększać jakość obsługi. IFS to jedyny dostawca zintegrowanych rozwiązań, które są w stanie to zapewnić.


Constance Minc, dyrektor finansowy IFS, dodała:

W omawianym okresie nasze przychody stałe wzrosły o ponad 40%, a przychody z rozwiązań chmurowych o prawie 60%. Poczyniliśmy ogromne postępy w tworzeniu bardziej przewidywalnych i zrównoważonych strumieni przychodów w tych niepewnych czasach. Obrazu tego dopełnia imponujący wzrost globalnych przychodów z tytułu oprogramowania o 23%, jak również znaczące wzrosty w segmencie rozwiązań do zarządzania serwisem i w regionie obu Ameryk.


Najważniejsze wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze trzy kwartały 2020 r.:
Przychody netto wyniosły 5,111 mld SEK (544 mln USD), co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2019 r. Przychody z tytułu licencji na oprogramowanie do zarządzania serwisem wzrosły o 86% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2019 r. Przychody stałe wzrosły o 41% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2019 r. Przychody z rozwiązań chmurowych wzrosły o 59% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2019 r.


W trzecim kwartale działania IFS w poszczególnych sektorach przyniosły kolejne wymierne efekty. Nasz dział rozwiązań dla lotnictwa i obrony nie tylko pozyskał nowego klienta — producenta samolotów, firmę De Havilland Canada, lecz także sfinalizował największą w historii firmy umowę z jednym z czołowych podmiotów w tym sektorze. Z kolei w sektorze konstrukcyjno-budowlanym IFS poinformował o zawarciu umowy z francuskim przedsiębiorstwem inżynieryjnym Ginger Group dotyczącej wdrożenia w całej organizacji oprogramowania IFS obsługującego 2000 pracowników firmy w około 28 spółkach zależnych grupy.

Uwaga: dane dotyczące wzrostu przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. są oparte na koronach szwedzkich.

Źródło: www.ifs.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top