ifsCzynnik ludzki jest powszechnie uważany za niezbędny element sukcesu cyfrowej transformacji. Badanie przeprowadzone przez IFS, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw, pokazało jednak, że według ponad jednej czwartej (27%) firm mimo że pracownicy mają w tej transformacji kluczowe znaczenie, często są oni pomijani podczas planowania i przeprowadzania projektów transformacji.
 

Badanie wskazuje również słabe zarządzanie zmianą jako jeden z głównych powodów, dla których projekty cyfrowej transformacji kończą się niepowodzeniem. Podczas realizacji cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa skupiają się na wdrażaniu kluczowych technologii i rozwiązań, ale nie doceniają znaczenia akceptacji projektu przez personel, która jest nierozerwalnie związana z ogólnym sukcesem projektu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn niepowodzenia projektów transformacji w przeszłości, wśród czterech najważniejszych powodów przedsiębiorstwa często podawały również brak zaangażowania ze strony personelu. Ponadto respondenci podali doświadczenia z niską akceptacją pracowników jako jeden z dwóch powodów, dla których wahają się przeprowadzać nowe projekty cyfrowej transformacji. Może to wywrzeć ogromny wpływ na ogólny rozwój przedsiębiorstwa, ponieważ w czasie recesji wiele osób uważa, że innowacje mają kluczowe znaczenie dla odporności biznesowej.

Częste zwracanie uwagi na czynnik ludzki wśród przedsiębiorstw idzie w parze z naciskiem na wartości „miękkie” takie jak kultura i etyka danego producenta, co pokazało poprzednie badanie IFS.

Mimo że jedna trzecia respondentów jako kluczowy czynnik sukcesu transformacji cyfrowej wskazała zaangażowanie działu kadr w proces uświadamiania personelu od samego początku, to jedna czwarta firm przyznała, że dotychczas tego nie robiła. Ponadto zdaniem 21% firm zaangażowanie pracowników to tylko kolejny element „do odhaczenia” na liście, a nie warunek sukcesu, co pokazuje oczywisty rozdźwięk między wymaganiami a ich realizacją.

Z punktu widzenia kadrowego istnieje wiele dowodów na to, że cyfrowa transformacja ma sens biznesowy. 29% respondentów podało, że wskaźnik zatrzymania pracowników byłby wyższy, gdyby przedsiębiorstwo mogło im zaoferować bardziej atrakcyjne technologie, co wskazuje na to, że technologia ma potencjał zatrzymywania pracowników. Ponadto według 39% ankietowanych technologia stwarza idealną okazję do ponownego przeszkolenia i zwiększenia umiejętności dotychczasowego personelu. Pozwala to zniwelować braki w umiejętnościach, które stanowią główny problem w wielu branżach.

Dzięki ciągłemu dialogowi z naszymi klientami oraz doświadczeniom z naszej własnej cyfrowej transformacji zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ludzie mogą być zarówno kluczem, jak i przeszkodą w projektach cyfrowej transformacji” — powiedziała Jane Keith, Chief Human Resources Officer w IFS. „Ten raport dobitnie ilustruje fakt, że w sytuacji, gdy cyfrowa transformacja jest ukierunkowana na człowieka, zarządzanie zmianą jest efektywne, a pracownicy są świadomi zmian i zachęcani do ich wspierania, przedsiębiorstwo ma o wiele większe szanse na sukces. Uzyskanie zaangażowania personelu nie powinno być postrzegane jako czysta formalność, tylko jako element, który decyduje o sukcesie całego projektu.


inwestycje w transformacje ifs

Pobierz bezpłatny egzemplarz raportu „Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond: The Undeniable People Factor”: https://www.ifs.com/corp/sitecore/media-library/assets/2020/10/27/digital-transformation-investment-in-2020-and-beyond/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top