System rośnie wraz z potrzebami

ifsWdrożenie IFS Applications w obu naszych spółkach było dużym wyzwaniem przede wszystkim ze względu na rygorystyczne wymagania czasowe. Na przeprowadzenie pełnej migracji mieliśmy rok. W spółce Crowe Horwath, która świadczy usługi księgowe, migracja do IFS Applications objęła ponad 180 firm.

W firmie Contract Administration, zajmującej się obsługą kadr i płac, przenieśliśmy do IFS Applications kilkanaście spółek, które współdzielą z nami system w obszarze obsługi kadr. Udało nam się zrealizować ten wymagający projekt w założonym terminie, w dużej mierze dzięki mocnemu wsparciu konsultantów IFS.

ELASTYCZNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

Z perspektywy dwóch lat, które minęły od zakończenia wdrożenia, widzimy, że system IFS Applications spełnia wszystkie nasze wymagania biznesowe. Rozwiązanie jest bardzo elastyczne, a możliwości jego konfiguracji są dużo większe niż w przypadku innych systemów ERP, które również braliśmy pod uwagę w procesie wyboru. Użytkownicy chwalą IFS Applications przede wszystkim ze względu na przyjazny i bardzo przejrzysty interfejs. Z punktu widzenia IT istotne są możliwości wprowadzania do systemu we własnym zakresie nowych elementów programowych czy dodatkowej parametryzacji zgodnie z wymaganiami biznesowymi użytkowników — zarówno naszych pracowników, jak i klientów.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Utrzymujemy rozbudowany dział IT obsługujący wszystkie nasze spółki. Zatrudniamy własnych programistów i konsultantów. Dzięki umowie zawartej z IFS możemy samodzielnie rozwijać funkcje systemu IFS Applications, wprowadzając nowe elementy, takie jak formatki, raporty itp. Pozwala to nam skutecznie nadążać za zmieniającymi się potrzebami naszych klientów. Prowadzimy ciągłe prace nad rozwojem nowych funkcji. Co ważne, obecnie nie tylko dział IT może wprowadzać zmiany w systemie, również pracownicy operacyjni po krótkim przeszkoleniu są w stanie samodzielnie tworzyć i dodawać nowe elementy, takie jak proste raporty.

W PLANACH DALSZY ROZWÓJ

Wraz z rosnącymi potrzebami naszych klientów rozrasta się też system IFS Applications. Przy jego użyciu obie spółki — Contract Administration i Crowe Horwath — w pełni realizują swoje potrzeby biznesowe. Obecnie wykorzystujemy system IFS Applications przede wszystkim do obsługi małych i średnich firm, ale docelowo ma to być główny system ERP w naszej grupie. Staramy się stopniowo podążać w tym kierunku, tak by nie zakłócić rytmu pracy naszych spółek i móc zapewnić klientom niezmiennie wysoką jakość usług.

W najbliższych planach mamy kolejne wdrożenia IFS Applications u nowych klientów. Rozważamy również roll-out rozwiązania na nasze spółki w Czechach i na Słowacji. Mieliśmy już okazję zademonstrować system naszym kolegom w Czechach, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top