POCIĄG DO PRZYSZŁOŚCI

ifsPESA Bydgoszcz SA specjalizuje się w produkcji, modernizacji i serwisie pojazdów szynowych. Oferta polskiego producenta obejmuje spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy oraz niskopodłogowe tramwaje. Pojazdy z bydgoskiej PESY obsługują pasażerów w Polsce i za granicą, w takich krajach jak: Włochy, Niemcy, Rosja, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Litwa, Białoruś oraz Kazachstan.

 
PÓŁTORA WIEKU TRADYCJI

Historia firmy jest związana z pierwszą linią kolejową, która dotarła do Bydgoszczy w 1851 roku. Wraz ze stacją powstały wówczas Warsztaty Naprawcze Kolei Wschodniej, które na przestrzeni dziesięcioleci ulegały licznym przekształceniom.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, działając w nowych realiach gospodarczych, firma, która wówczas nosiła nazwę PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, zaczęła się szybko rozwijać. W 1994 roku podpisany został pierwszy kontrakt zagraniczny na wagony sypialne dla Kolei Litewskich. W roku 2001 firma stała się podmiotem prywatnym i przyjęła nazwę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding. Wtedy właśnie rozpoczęto produkcję pierwszego autobusu szynowego o nazwie Partner, na bazie którego oparto konstrukcję kolejnych pojazdów. Firma zmieniła swój wizerunek, zgodnie z którym na pierwszym planie postawiono produkcję pojazdów, nie rezygnując jednak z podstawowej do tej pory działalności, czyli modernizacji i napraw taboru kolejowego.

OFERTA PESA BYDGOSZCZ SA

► ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE

Elektryczne zespoły trakcyjne (EMU – Electric Multiple Unit) Elf to pierwsza rodzina pojazdów do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego spełniająca wymagania czterech scenariuszy zderzeniowych. Oprócz najwyższych standardów bezpieczeństwa cechuje je m. in. nowoczesny design, komfort podróżowania i różnorodność konfiguracji. Do obsługi połączeń regionalnych są również przeznaczone pojazdy Acatus Plus, a najnowocześniejsze PesaDART – do obsługi międzyregionalnych przewozów dalekobieżnych.

► SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE

Spalinowe zespoły trakcyjne DMU (Diesel Multiple Unit) nowej generacji Link spełniają wymogi czterech scenariuszy zderzeniowych. Pojazdy Link są eksploatowane w ruchu regionalnym w Polsce, Niemczech i Czechach, natomiast modele ATR 220 w Polsce i we Włoszech. Zalety tych pojazdów to nowoczesny, przyjazny środowisku i ekonomiczny silnik, klimatyzacja, monitoring oraz systemy informacyjne Są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

► LOKOMOTYWY

Lokomotywy z linii Gama obejmują modele elektryczne wielonapięciowe, spalinowe i wielosystemowe. Oprócz walorów użytkowych wyróżniają się przyjaznym dla maszynistów zapleczem socjalnym oraz powtarzalną, modułową konstrukcją znacznie ułatwiającą obsługę pojazdów.

► TRAMWAJE

Szeroka oferta niskopodłogowych tramwajów PESA obejmuje kilka linii pojazdów, takich jak: Swing, Twist, Jazz i Fokstrot. Są one eksploatowane w wielu miastach w Polsce, a także na Węgrzech, w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Ich cechy to przede wszystkim bezpieczeństwo i niezawodność, a także nowoczesny design.

► KOLEJ SZEROKOTOROWA

Spalinowe zespoły trakcyjne PESA przeznaczone do jazdy na torach o prześwicie 1520 mm są eksploatowane na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Rosji oraz Kazachstanie. PESA oferuje również na te rynki pojazdy elektryczne przeznaczone do obsługi ruchu aglomeracyjnego, regionalnego lub międzyregionalnego.

PESA WSPÓŁCZEŚNIE

Pierwsze lata działalności PESA Bydgoszcz SA upłynęły pod znakiem konstruowania i wytwarzania nowych modeli pojazdów oraz poszerzania kręgu ich odbiorców zarówno na polskim rynku, jak i za granicą. W 2006 roku PESA zawarła umowę z włoską firmą przewozową Ferrovie del Sud Est na dostawę kilkunastu spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla lokalnych przewoźników w południowych Włoszech. Rozpoczęto również produkcję nowoczesnych, nisko-podłogowych tramwajów, które trafiły m.in. na ulice Warszawy, Łodzi, Elbląga i Bydgoszczy. W latach 2010-2013 firma zrealizowała rekordowy kontrakt na dostawę 186 tramwajów linii Swing dla m.st. Warszawy. Tramwaje z PESY zostały również dostarczone do Gdańska oraz miasta Szeged na Węgrzech.

W tym samym czasie spalinowe i elektryczne pojazdy szynowe PESA dostarczane były do wielu regionów w Polsce oraz na Ukrainę i Litwę. Spalinowy zespół trakcyjny ATR 220 ATRIBO stał się pierwszoplanowym produktem eksportowym PESA, podbijającym rynek włoski. W 2009 roku PESA weszła na rynek północnych Włoch, podpisując umowę z Ferronovienord Milano na dostawę spalinowych zespołów trakcyjnych ATR 220 do obsługi malowniczej linii Brescia-Iseo. Kolejnym włoskim regionem, w którym połączenia kolejowe obsługują pojazdy PESY, stała się Emilia Romana.

ELF, SWING, PESADART

Dużym sukcesem rynkowym okazał się niskopodłogowy elektryczny zespół trakcyjny Elf przeznaczony do przewozów pasażerskich w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym i międzyregionalnym. Pierwsze kontrakty na dostawę pojazdów z serii Elf zostały zrealizowane w 2009 roku na zamówienie spółki Koleje Mazowieckie. W roku 2010 kolejnym odbiorcą pojazdów stało się województwo małopolskie.
Sztandarowymi produktami marki PESA są tramwaje z linii Swing i Twist, a także elektryczny zespół Elf, spalinowy Link i lokomotywy Gama. W Polsce produkowane przez nas pojazdy są eksploatowane praktycznie we wszystkich województwach. Poszerza się też mapa państw, do których eksportujemy nasze produkty. Do naszych najstarszych rynków eksportowych, takich jak Ukraina, Litwa i Białoruś, w 2008 roku dołączyły Włochy, a w roku 2012 Kazachstan” — wyjaśnia Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Tramwaje Swing eksportujemy m.in. na Węgry i do Rumunii, a pojazdy spalinowe Link są obecnie produkowane na potrzeby przewoźników w Niemczech, Czechach i Rosji. Zainteresowaniem cieszą się też piętrowe wagony z serii Pesa Sundeck. W roku ubiegłym zakończyliśmy dostawę 22 takich wagonów wraz z lokomotywami Gama dla Kolei Mazowieckich.
Najnowszy produkt z bydgoskiej PESY — pojazd PesaDART zdobył prestiżową, międzynarodową nagrodę w dziedzinie wzornictwa przemysłowego iF Design Award 2016. Pojazdy z linii PesaDART to elektryczne zespoły trakcyjne klasy intercity, przeznaczone przede wszystkim do obsługi linii dalekobieżnych dla europejskich i światowych przewoźników. Ich konstrukcja i wyposażenie pozwalają podróżować z prędkością eksploatacyjną aż do 250 km/godz. W pojazdach PesaDART zastosowano rozwiązania techniczne zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osób podróżujących, jak i obsługi. Zastosowano również wiele rozwiązań proekologicznych, m.in. ograniczono zużycie energii dzięki zmniejszeniu masy pojazdu.

Trwa realizacja dostaw spalinowych zestawów trakcyjnych Link na zamówienie niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Warto podkreślić, że Link jest pierwszym polskim pojazdem kolejowym dopuszczonym do kursowania na terenie Niemiec.

DALSZY ROZWÓJ

Strategia firmy zakłada dalszą dywersyfikację oferty i poszerzanie potencjału produkcyjnego. W 2008 roku PESA zakupiła większościowy pakiet udziałów w firmie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK) „Mińsk Mazowiecki", która przez wiele lat specjalizowała się w remontach elektrycznych zespołów trakcyjnych. Firma ta, dysponująca 700-osobową załogą i zlokalizowana w Polsce centralnej, stanowi doskonałe zaplecze produkcyjne i serwisowe dla Mazowsza, w szczególności dla Warszawy i Łodzi.

Dzisiaj PESA to grupa zakładów produkcyjno-usługowych, do której — oprócz zakładów PESA Bydgoszcz SA — należą: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A., SKRAW–MECH Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy EKO-PARTNER sp. z o.o.

W ciągu 15 lat działalności zatrudnienie w grupie PESA wzrosło ponad czterokrotnie: z 1200 osób w roku 2001 do prawie 5000 w roku 2015. Firma współpracuje z ok. 1800 poddostawcami, generując w ten sposób około 100 tys. miejsc pracy w firmach w całej Polsce.

Wielokrotne zwiększenie produkcji i zdobywanie kolejnych rynków, to efekt zarówno przyspieszenia technologicznego, jak i stosowania najwyższych standardów w zakresie organizacji procesów, udokumentowanych m.in. prestiżowymi certyfikatami, Q1 i IRIS 02 (International Railway Industry Standard).
PESA wciąż stawia na rozwój i nie zwalnia tempa — podkreśla prezes Tomasz Zaboklicki. „Wsłuchiwanie się w potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów zbudowało naszą pozycję lidera wśród polskich producentów taboru. Sprzyjają temu od lat dywersyfikacja produktów i rynków, różnorodność oferty i elastyczność działania.
Warto podkreślić, że PESA jest pierwszą firmą z Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała w 2014 roku prestiżową nagrodę ekonomiczną brytyjskiego dziennika Financial Times w kategorii Przedsiębiorczość.

KIERUNEK INNOWACJE

Wszystkie projekty pojazdów wytwarzanych w PESA Bydgoszcz SA są w całości opracowywane we własnym dziale badań i rozwoju, zatrudniającym obecnie ponad 300 inżynierów konstruktorów. Co ważne, gotowe pojazdy są również testowane na miejscu, na wewnętrznych torach próbnych na terenie bydgoskiej fabryki.
Czerpiemy przede wszystkim z własnej myśli technicznej i wieloletnich doświadczeń, coraz bogatszych o kolejne generacje pojazdów. Współpracujemy również z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, w Polsce i za granicą — wyjaśnia prezes Zaboklicki.
W firmie szybko rosną nakłady na innowacje: w 2013 przeznaczono na ten cel 77 mln zł, rok później 157 mln zł, a w roku 2015 wydatki na innowacje osiągnęły poziom 235 mln zł.

W najbliższej przyszłości zarząd firmy planuje budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego. Trzykondygnacyjny budynek ma pomieścić m.in. sześć laboratoriów badawczych. Nowa inwestycja zapewni nowoczesną infrastrukturę niezbędną do dalszego prowadzenia badań przemysłowych i prac badawczo-rozwojowych. W roku 2016 projekt wyceniony wstępnie na 6,3 mln zł został rekomendowany przez Ministerstwo Rozwoju do dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014—2020.

Innowacyjność firmy PESA została doceniona m.in. przez Polską Akademię Nauk, która przyznała jej tytuł najbardziej innowacyjnej firmy przemysłowej w Polsce.

INNOWACJE, ELASTYCZNOŚĆ, DESIGN

► PEŁNE WSPARCIE W OKRESIE EKSPLOATACJI

Troska o najwyższą jakość funkcjonowania pojazdów i zadowolenie użytkowników w perspektywie wielu lat, a także wysoki poziom technologiczny na tym etapie, m. in. dzięki stosowanej diagnostyce online.

► DYWERSYFIKACJA OFERTY

Oferta obejmuje zarówno spalinowe, jak i elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy, tramwaje, naprawy, utrzymanie i modernizacje taboru, a w przyszłości także pojazdy dla metra. Wszystkie pojazdy powstają na zamówienie i są dostępne w różnych konfiguracjach.

► ELASTYCZNOŚĆ

Proces produkcji, oparty na nowoczesnych technologiach, spełnia najbardziej wymagające normy krajowe i międzynarodowe, audytowany i potwierdzany świadectwami polskich i zagranicznych instytucji certyfikujących.

► INNOWACJA, EKOLOGIA, DESIGN, BEZPIECZEŃSTWO

Walory produktów PESA to odpowiedź na wymagania rynku. Innowacyjne technologie, nowoczesny design oraz troska o bezpieczeństwo, ekologię i niskie koszty eksploatacji pojazdów.

► PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

Projektowanie i budowanie pojazdów „na miarę” to w efekcie elastyczność dostaw. Zastosowanie nowoczesnych technologii i modułowej zabudowy pozwala na produkcję krótkich serii pojazdów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Możliwe jest również wdrożenie w krótkim czasie zmodyfikowanych projektów.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS

Pierwsze wdrożenie systemu IFS Applications w PESA Bydgoszcz SA odbyło się w roku 2007. Wcześniej w firmie używano niezintegrowanego oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej i rejestracji danych magazynowych. W tamtym czasie PESA dynamicznie rozwijała się, poszerzając portfolio produktów i obsługując coraz większą liczbę kontraktów, w tym również zagranicznych. Obsługa rosnącej ilości danych wymagała wprowadzenia zintegrowanych narzędzi wspomagających zarządzanie. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło centralizację i spójność danych, zaś kadra zarządzająca PESA Bydgoszcz SA zyskała bieżący dostęp do kluczowych informacji.

System IFS Applications objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy PESA, takie jak: finanse, dystrybucja, produkcja, zarządzanie projektami, remonty, CRM, zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentacją, zasoby ludzkie i płace.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

W 2013 roku w firmie PESA Bydgoszcz SA przeprowadzono aktualizację systemu IFS Applications do wersji 8. Upgrade trwał od marca do lipca i wiązał się z częściową wymianą platformy sprzętowej.
Aktualizacja systemu pozwoliła nam na korzystanie z nowoczesnych technologii internetowych. Przykładem jest opcja elektronicznego przesyłania formularzy PIT do urzędu skarbowego, która istotnie usprawniła pracę naszego działu finansowego i działu kadr. Wprowadzamy nowe funkcjonalności, m.in. elementy analityki biznesowej umożliwiające bardziej zaawansowane raportowanie. Zwiększamy również stopień integracji systemu z innymi aplikacjami, m.in. z oprogramowaniem CAD, z którego korzysta nasz dział badań i rozwoju” — wyjaśnia Andrzej Retman, szef zespołu ds. utrzymania i rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego w PESA Bydgoszcz SA.
Z systemu IFS Applications korzysta obecnie 1000 użytkowników, z czego prawie połowa pracuje w systemie codziennie.

ZINTEGROWANE PLANOWANIE, USPRAWNIENIA W KSIĘGOWOŚCI

Firma PESA obejmuje kilka zakładów produkcyjnych. Przed wdrożeniem IFS Applications planowanie produkcji nie było zintegrowane, każdy zakład robił to we własnym zakresie przy użyciu zewnętrznych aplikacji. Obecnie w firmie funkcjonuje jeden główny dział planowania, który przy użyciu systemu IFS Applications zajmuje się opracowywaniem planów produkcyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Zapewnia to spójność informacji, aktualne dane ze wszystkich zakładów znajdują się w jednym miejscu i każdy uprawniony pracownik ma do nich dostęp w czasie rzeczywistym.

Specyfika produkcji w firmie PESA wymaga współpracy z bardzo dużą liczbą dostawców materiałów i podzespołów, a to przekłada się bezpośrednio na liczbę faktur wpływających do działu księgowości. Miesięcznie ich liczba sięga nawet 12 tysięcy. Z tego powodu każde usprawnienie pracy działu księgowości jest bardzo istotne.
Dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów cały proces dekretacji i zatwierdzania faktur odbywa się obecnie w systemie IFS Applications” — podkreśla Andrzej Retman. „Pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami — szczególnie zależy nam na możliwości wczytywania faktur elektronicznych bezpośrednio do systemu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, ANALIZA DANYCH

W ramach aktualizacji systemu do nowej wersji wdrożono funkcjonalność zarządzania projektami. Każdy kontrakt na budowę pojazdu dla klienta stanowi obecnie oddzielny projekt zarządzany z poziomu IFS Applications.
Największe korzyści przyniosły nam usprawnienia w produkcji oraz możliwość zarządzania projektami. Kadra zarządzająca i pracownicy działu planowania produkcji dysponują szczegółowymi informacjami dotyczącymi liczby zleceń i stanu ich realizacji. Możemy zaplanować i usystematyzować wszystkie działania związane z realizacją danego projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji, zakupu niezbędnych materiałów, przez produkcję pojazdu, po analizę kosztów jego wytworzenia. W systemie IFS Applications możemy śledzić i analizować wszystkie koszty w ramach poszczególnych projektów” — podsumowuje Andrzej Retman.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:

 • Uporządkowanie procesów 
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Efektywne planowanie produkcji
 • Sprawne zarządzanie projektami
 • Lepsza gospodarka magazynowa
 • Skuteczna kontrola kosztów 
 • Efektywne zarządzanie jakością

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Projekt
 • IFS Remonty 
 • IFS CRM
 • IFS Zarządzanie Jakością 
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace
 • Liczba użytkowników systemu: 1000

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top