IFS APPLICATIONS WSPIERA PRODUKCJĘ WYPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY

ifsFirma NFM Production, dostawca wyposażenia ochronnego i odzieży dla wojska i służb specjalnych, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia zarządzania projektami i realizacją zamówień.


NFM Production Sp. z o.o. jest częścią norweskiej grupy NFM — wiodącego w Europie dostawcy indywidualnego wyposażenia ochronnego dla wojska, sił specjalnych i służb porządku publicznego.

Od chwili rozpoczęcia działalności w roku 2001 firma NFM Production, z siedzibą w miejscowości Potęgowo niedaleko Lęborka, dynamicznie się rozwija. Początkowo spółka zajmowała się szyciem odzieży polowej na zlecenie norweskiej centrali, a w miarę rozwoju firmy rozszerzała się gama produktów oraz zakres kompetencji. Cały proces wytwórczy — od momentu pierwszego kontaktu z klientem poprzez etap projektowania i rozwoju wyrobu, doboru i zakupu surowców, produkcję, dostawę do klienta oraz obsługę posprzedażną — jest obecnie realizowany przez polską spółkę. Podstawą rozwoju firmy NFM Production jest eksport. Ponad 90% produktów trafia na rynki zagraniczne, głównie do Norwegii, gdzie odbiorcą jest norweska armia. Firma eksportuje swoje wyroby również do Belgii, Francji i Włoch.

KONCEPCJA PEŁNEJ OCHRONY

Zgodnie z przyjętą koncepcją pełnej ochrony użytkownika (Full Spectrum Protection, FSP) firma NFM Production jest nastawiona na dostarczanie użytkownikowi kompletnego wyposażenia ochronnego, które w maksymalnym stopniu zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę użytkowania. Wszystkie wyroby muszą spełniać bardzo rygorystyczne standardy dotyczące jakości, charakteryzując się m.in. trudnopalnością, odpowiednimi właściwościami maskowania zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz ergonomią.

Jedną z najważniejszych linii produktowych są kamizelki kuloodporne z serii SKJOLD. Są one wyposażone w ochronne płyty kompozytowe, które również są wytwarzane w NFM Production. Dzięki innowacyjnym technologiom i starannie dobranym materiałom kamizelki kuloodporne SKJOLD gwarantują optymalny poziom ochrony i najwyższą niezawodność.

Zestaw odzieży polowej o nazwie GARM zawiera kompletną linię produktów — od bielizny do odzieży wierzchniej. Odzież z serii GARM jest lekka i wygodna, a jednocześnie zapewnia optymalny poziom ochrony. Wszystkie elementy zestawu zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu informacji zwrotnych od użytkowników.

Kolejna linia produktowa to system wyposażenia bojowego THOR obejmujący elementy uzupełniające ekwipunek żołnierza, takie jak wszelkiego rodzaju zasobniki (np. na radio, pakiet medyczny, granaty czy magazynki), pasy, plecaki itp. Modułowość systemu pozwala na łatwe dostosowanie wyposażenia do bieżących potrzeb użytkownika. Wszystkie elementy systemu THOR można łatwo zintegrować z systemem odzieży GARM.

Wysoka jakość i niezawodność wyrobów jest w dużej mierze zasługą działu badawczo-rozwojowego NFM Production, który stale prowadzi badania nad materiałami, opracowuje nowe konstrukcje i technologie produkcji.

SZYBKI ROZWÓJ, WIĘKSZE POTRZEBY

Szybki rozwój przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez odpowiednich narzędzi IT wspierających zarządzanie. Firma NFM Production korzystała z systemu klasy ERP, który z czasem stał się niewystarczający w stosunku do potrzeb. Z tego powodu Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie dotychczasowego systemu na nowoczesny system ERP.
Poprzedni system informatyczny wdrożyliśmy, gdy firma była znacznie mniejsza i potrzeby odnośnie tego systemu były zupełnie inne. Produkowaliśmy wtedy tekstylia i nie mieliśmy jeszcze rozbudowanego działu badawczo-rozwojowego. Dokonaliśmy tak dużego skoku w naszym rozwoju, że dotychczasowy system ERP nie był w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb i stał się wręcz przeszkodą w dalszym rozwoju — informuje Małgorzata Dombrowska, Prezes Zarządu NFM Production Sp. z o.o.
W połowie 2013 roku Zarząd NFM Production rozpoczął przygotowania do wdrożenia nowego systemu ERP. W ramach analizy przedwdrożeniowej zmapowano procesy i zdefiniowano obszary, w których występowały problemy z przepływem informacji.
Prześledziliśmy wszystkie procesy realizowane od momentu otrzymania zamówienia aż po wysyłkę towaru do klienta. Uświadomiliśmy sobie, gdzie mamy kłopoty komunikacyjne i które obszary trzeba usprawnić oraz w jakim zakresie. Tak powstała docelowa mapa procesów, która stała się podstawą do wdrożenia nowego systemu ERP — wyjaśnia Małgorzata Dombrowska.
WYBÓR IFS APPLICATIONS

Poszukiwanie na rynku odpowiedniego dostawcy rozpoczęto pod koniec 2013 roku.
Zależało nam na wyborze rozwiązania, które zapewni długofalowy rozwój naszej firmy. Poszukiwaliśmy dostawcy, który jest obecny na polskim rynku i może zapewnić serwis rozwiązania oraz w razie potrzeby jego modyfikację — informuje Małgorzata Dombrowska.
W początkowej fazie procesu wyboru analizowano oferty kilkunastu firm oferujących swoje rozwiązania na rynku polskim. Do finalnych rozmów zostały wybrane systemy trzech producentów: SAP, Microsoft oraz IFS. Każda z firm miała możliwość analizy procesów przebiegających w naszej firmie na miejscu, w naszej siedzibie. Następnie na podstawie uzyskanych informacji zostały przeprowadzone szczegółowe prezentacje systemów i zaprezentowane oferty.

Po porównaniu ofert podjęto decyzję o wyborze systemu IFS Applications, który najlepiej spełniał określone warunki.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w lutym 2014 roku i trwały 10 miesięcy. Uruchomienie produkcyjne systemu IFS Applications nastąpiło w styczniu 2015 roku. System obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności firmy: produkcję, gospodarkę materiałową, badania i rozwój, sprzedaż i marketing, a także finanse oraz kadry i płace. Spółka korzysta z ponad 160 licencji systemu, z których część stanowią stanowiska do raportowania operacji w produkcji i w magazynie.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

Wdrożenie systemu IFS Applications pozwoliło na usprawnienie zarządzania rozwojem produktu. Wcześniej było ono oparte na dokumentacji papierowej, a dostęp do informacji i ich współdzielenie było utrudnione.
Obecnie możemy monitorować pełny cykl rozwoju danego produktu — od projektu w dziale badawczo-rozwojowym po produkcję. Łatwo można dotrzeć do źródła informacji i sprawdzić, jak dany produkt ewoluował w czasie. System IFS Applications zapewnia pełną transparentność procesu wytwórczego i pełne śledzenie historii produktu— podkreśla Małgorzata Dombrowska.
Produkcja w NFM Production odbywa się na indywidualne zamówienie, a różnorodność wyrobów, np. elementów odzieży — przy uwzględnieniu całej gamy różnych rozmiarów i wersji kolorystycznych — jest bardzo duża. Przy użyciu systemu IFS Applications można łatwo prowadzić i monitorować wersjonowanie produktów. Ze względu na specyfikę produkcji istotną korzyścią jest zapewnienie pełnego śledzenia przepływu materiałowego, wraz z jego parametrami jakościowymi, od rejestracji dostaw materiałów, poprzez wszystkie etapy produkcji, aż po dostawę do klienta.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco 
 • Skuteczniejsza kontrola kosztów
 • Efektywne zarządzanie projektami
 • Sprawne planowanie produkcji
 • Traceability na każdym etapie procesu produkcji
 • Efektywna gospodarka materiałowa
 • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów 
 • Usprawnienie obsługi zamówień klientów
 • Skuteczne zarządzanie jakością
WDROŻONE MODUŁY:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Produkcja™ 
 • IFS Projekt™ 
 • IFS Remonty™
 • IFS Zasoby Ludzkie™ 
 • IFS Płace™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™ 
 • IFS Kontrola Jakości™ 
 • IFS Sprzedaż i Serwis™
 • IFS CRM™

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top