ifsViaCon kompleksowo obsługuje rynki infrastrukturalne. Produkty i rozwiązania oferowane przez firmę stosowane są na budowach dróg i kolei na całym świecie. IFS Applications usprawnił jej działania i poszerzył możliwości realizacji dużych projektów w kraju i za granicą.

W związku z szybkim rozwojem działalności ViaCon potrzebował zintegrowanego systemu ERP, który usprawniłby realizację procesów w kluczowych obszarach działalności. Firma poszukiwała systemu międzynarodowego ze względu na przyszłe plany wdrożenia rozwiązania w spółkach zależnych prowadzących działalność za granicą.

Przeprowadziliśmy analizę naszych potrzeb, a następnie zwróciliśmy się do dostawców dużych międzynarodowych systemów z prośbą o ofertę. Po wstępnej ocenie zaproponowanych rozwiązań, na naszej „krótkiej liście” znalazły się IFS i Microsoft Dynamics. Dokładne porównanie możliwości obu systemów wykazało, że IFS Applications spełnia w standardzie większość naszych wymagań funkcjonalnych i zapewnia większą elastyczność niż produkt konkurencyjny” – wyjaśnia Marcin Bień, pełnomocnik zarządu, koordynator i administrator systemu ERP.


INTEGRACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁAŃ

IFS Applications wspiera działania firmy ViaCon we wszystkich kluczowych obszarach, obejmujących produkcję, sprzedaż, zarządzanie projektami konstrukcyjno-budowlanymi oraz dostawę i koordynację prac montażowych. Ponadto rozwiązanie obsługuje finanse, kadry i płace, zarządzanie dokumentacją i jakością, remonty oraz zarządzanie kontaktami z klientami.

System zapewnia pełną przejrzystość informacji w obszarze zakupów i ułatwia planowanie materiałów do produkcji. Ponadto pozwala ograniczyć ogólne wydatki, usprawnia ofertowanie i zapewnia przejrzysty obraz rentowności kontraktowej” – podkreśla Marcin Bień.


Wdrożenie systemu IFS Applications objęło trzy spółki: ViaCon Polska sp. z o.o. (odpowiedzialną za sprzedaż produktów na rynku krajowym), ViaCon Construction sp. z o.o. (specjalizującą się w montażu) oraz ViaCon sp. z o.o. (zajmującą się produkcją i eksportem wyrobów). Z systemu korzysta ponad 130 pracowników.

SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI

Wdrożenie systemu IFS Applications pociągnęło za sobą zmiany w organizacji procesów biznesowych.

Zmiany, których celem było zapewnienie lepszego przepływu informacji, objęły kilka jednostek organizacyjnych naszej firmy. Powstał m.in. nowy dział rozliczeń produkcji o rozszerzonym w porównaniu z poprzednim zakresie działania. Żeby usprawnić działania, połączono również dział logistyki i dział wystawiania faktur” – informuje Marcin Bień. „System objął większość działów w firmie. Mamy zapewniony łatwy dostęp do informacji gromadzonych w systemie IFS Applications. Wyeliminowaliśmy większość współdzielonych plików Excel związanych z obszarami finansów, sprzedaży i logistyki. Dużo prostsze stało się raportowanie, i to pomimo większego stopnia skomplikowania raportów.


WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki wdrożeniu IFS Applications zwiększyła się efektywność działań naszej firmy, w tym możliwości sprawnej realizacji dużych projektów. Elastyczność systemu pozwoli w przyszłości na zwiększanie jego funkcjonalności w miarę rozwoju firmy. Co ważne, mamy możliwość samodzielnego wprowadzania nowych funkcji zgodnie z bieżącymi potrzebami” – podsumowuje Marcin Bień.
 
KORZYŚCI:
  • Uporządkowanie procesów
  • Centralizacja danych
  • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
  • Sprawne planowanie produkcji
  • Skuteczna kontrola kosztów
  • Usprawnienie gospodarki materiałowej
  • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów
  • Usprawnienie obsługi zamówień klientów
  • Możliwość elastycznego rozwoju systemu wraz z rozwojem firmy

Źródło: www.ifsworld.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top