loading...

BOLIX usprawnia zarządzanie magazynem, wdrażając nową wersję IFS APPLICATIONS™

IFS - ERP systemsWdrożenie w firmie BOLIX nowej wersji systemu IFS Applications™ wraz z intuicyjnym interfejsem użytkownika IFS Enterprise Explorer (IEE), pozwoliło na usprawnienie operacji magazynowych, przyspieszyło przepływ informacji w obszarze produkcji i zwiększyło efektywność procesu sprzedaży.


BOLIX S.A. należy do największych krajowych producentów chemii budowlanej i jest czołowym wytwórcą systemów ocieplania zewnętrznych ścian budynków. Od 2001 roku zarządzanie spółką wspomaga zintegrowany system klasy ERP IFS Applications™.

W 2010 roku zarząd firmy BOLIX podjął decyzję o aktualizacji systemu do nowej wersji. Głównym celem upgrade’u było usprawnienie gospodarki magazynowej oraz poprawa przepływu informacji w obszarze produkcji. Miało to przynieść w efekcie dalsze usprawnienie obsługi klientów i wzrost konkurencyjności firmy.

UPGRADE IFS APPLICATIONS™

Projekt wdrożenia nowej wersji zakładał wykorzystanie standardowej funkcjonalności systemu. W ramach aktualizacji przeprowadzono ponownie modelowanie procesów biznesowych, dokonano reimplementacji aplikacji i odzwierciedlenia w niej nowych procesów. Stworzono nowe zasady pracy w magazynach oraz niezbędne zmiany w zakresie raportowania produkcji.

Nowe rozwiązanie pozwoliło na wdrożenie systemu zadaniowej realizacji prac w magazynach przy wykorzystaniu rozwiązania IFS VAP Palety™. Ponadto umożliwiło wsparcie raportowania operacji magazynowych online przez bezprzewodowe terminale z wbudowanymi czytnikami kodów matrycowych.

Wprowadzono planowanie wysyłek oraz harmonogramowanie pod kątem wysyłek wszystkich działań firmy w obszarze produkcji i logistyki. Wyeliminowano też przepisywanie danych – obecnie wszystkie dane o wykonywanych operacjach wprowadzane są przez magazyniera bezpośrednio z terminala. Rezerwacje magazynowe realizowane są wg zasady FEFO (First Expired First Out), co oznacza, że w trakcie realizacji wysyłek jako pierwsze wysyłane są produkty z najkrótszą datą ważności.

Istotne zmiany wprowadzono również w obszarze produkcji. Materiały przekazywane są obecnie do konkretnych lokalizacji magazynowych poszczególnych wydziałów. Istnieje możliwość śledzenia etapów realizacji zadań przez magazyniera. Przyjęcie do magazynu wyrobów z produkcji odbywa się na bieżąco, a produkty są kierowane bezpośrednio do odpowiedniej lokalizacji w magazynie. Rejestrowany jest rzeczywisty czas pracy poszczególnych operacji, co umożliwia analizę bieżących wyników do czasów normatywnych. Przepływ informacji o potrzebach produkcyjnych jest obecnie szybszy – zmiany są wprowadzane zaraz po zamieszczeniu danych w sprzedaży.

W samym obszarze sprzedaży wprowadzono wycenę zamówień klienta na bieżąco. Pojawił się tu elektroniczny obieg dokumentów oraz zatwierdzanie wniosków o warunki handlowe. Przewidziano przy tym zaangażowanie handlowca pracującego w terenie, zarówno na etapie przyjmowania, jak i obsługi zamówienia klienta. Jednak najbardziej istotną zmianą w tym obszarze jest wdrożenie rozwiązania B2B. Dzięki temu klient posiada dostęp online do portalu, który umożliwia przegląd dostępnego asortymentu oraz natychmiastowe składanie zarówno zamówień bieżących, jak i tych pod konkretne inwestycje.

Profilowanie prezentowanych informacji pozwala klientowi w wygodny sposób śledzić statusy zamówień i stany realizacji bieżących wysyłek. Umożliwia również dostęp do danych o wystawionych fakturach oraz zarejestrowanych wpłatach. Zaletą rozwiązania B2B jest także jego elastyczność, pozwalająca na łatwe rozszerzenie zakresu informacyjnego portalu o nowe elementy.

Wdrożenie nowej wersji systemu IFS Applications™ zakończyło się w 2011 r.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Najważniejsze korzyści w obszarze gospodarki magazynowej związane są z raportowaniem operacji magazynowych w trybie online. Obejmuje ono raportowanie na bieżąco operacji przyjęcia z produkcji, co umożliwia natychmiastowe uwzględnienie zmian przy organizacji wysyłek.

Wprowadzenie pojęcia jednostki paletowej oraz raportowanie każdego przesunięcia magazynowego palety zapewnia możliwie wierne odwzorowanie stanu magazynowego w systemie, ułatwia odnalezienie produktu i pomaga w planowaniu optymalnej „ścieżki przejścia po magazynie”, koniecznej dla zgromadzenia produktów do wysyłki. Natomiast wprowadzenie trybu nakazowego dla poszczególnych operatorów terminali (magazynierów) eliminuje przerwy w pracy i podnosi poziom odpowiedzialności za wykonywane operacje. Wyeliminowane zostały przy tym dodatkowe operacje raportowania „na papierze”. Zmniejszyło się też ryzyko pobrania produktów z niewłaściwych partii/lokalizacji.
Poprawiła się efektywność wysyłek. Dzięki wysyłkom zbiorczym dokładnie wiadomo, jaki towar został wyekspediowany danym samochodem. Kontrolowane są palety umieszczane na samochodzie, co pozwala uniknąć pomyłek. W sezonie udaje nam się odprawić ponad 30 samochodów na dobę, czyli więcej niż przed wdrożeniem – informuje Tomasz Czub, IT Manager w BOLIX S.A. „Wzrosła świadomość pracowników magazynu i odpowiedzialność za wykonywane operacje, gdyż łatwo można ustalić, kto popełnił błąd lub nie dopełnił swoich obowiązków. Pojawiła się możliwość analizowania i porównywania wydajności personelu. To wszystko przyczyniło się do zwiększenia porządku w magazynach.
Kolejne korzyści z aktualizacji systemu to: zmniejszenie liczby operacji pomocniczych, lepsze wykorzystanie lokalizacji magazynu oraz poprawa rotacji zapasów.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Szybki dostęp do informacji zarządczej
 • Zmniejszenie zapasów magazynowych
 • Usprawnienie obsługi klienta
 • Uwolnienie środków finansowych
 • Zwiększenie skuteczności pracy przedstawicieli handlowych

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Produkcja™
 • IFS CRM™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Analiza Zarządcza™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™

Liczba użytkowników: 222 + użytkownicy B2B

FIRMIE BOLIX

BOLIX jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych. Marka BOLIX istnieje już od 1991 r. i jest synonimem wysokiej jakości rozwiązań budowlanych za przystępną cenę. Z udziałem ok. 10% rynku, rok do roku firma zajmuje czołowe miejsca w segmencie systemów dociepleń w Polsce. W ofercie firmy BOLIX znajdują się nowoczesne materiały elewacyjne, kleje i materiały do ceramiki oraz farby i materiały do wykończenia wnętrz.

BOLIX współpracuje z największymi koncernami chemicznymi (m.in. z BASF i BAYER). Firma dysponuje jedną z największych w Polsce sieci mieszalników do farb i tynków, obejmującą 200 urządzeń. BOLIX posiada sieć blisko 500 partnerów handlowych w całym kraju. Obecnie firma zatrudnia ok. 240 osób.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel