loading...

„DAR NATURY„ optymalizuje procesy z systemem ERP IFS APPLICATIONS™

IFS - ERP, systemy ERPWdrożenie systemu klasy ERP w firmie Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury, jednego z wiodących na polskim rynku dostawców naturalnych wód źródlanych, pozwoliło na optymalizację procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
{MosModule module=Case_Dzial}

Głównym celem wdrożenia systemu klasy ERP było uzyskanie spójnego, zintegrowanego środowiska IT obejmującego w całości obszar ewidencji księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej. Zintegrowanie procesów biznesowych firmy zapewniło poprawę jakości danych i łatwiejszy dostęp do informacji.

WYBÓR DOSTAWCY

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ w firmie Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury korzystano z kilku rozwiązań wspomagających zarządzanie, które nie były ze sobą zintegrowane. Decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP zarząd firmy podjął w 2010 roku. Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej i zdefiniowaniu kluczowych wymagań rozpoczęto poszukiwania na rynku odpowiedniego rozwiązania.

O wyborze oferty firmy IFS zdecydowała przede wszystkim elastyczność rozwiązania i możliwości jego rozbudowy wraz z rozwojem potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa.
Nie bez znaczenia był również fakt, że z systemu IFS Applications™ korzysta w Polsce firma-matka Nestlé Waters S.A., działająca w branży wód butelkowanych i mająca pozytywne doświadczenia z używania systemu. Liczyliśmy na to, że wdrażając to samo rozwiązanie, zapewnimy lepszą integrację w ramach grupy i osiągniemy efekt synergii – informuje Robert Rogoziewicz, European IS/IT Manager Nestlé Waters Direct.
WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

Wdrożenie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem. W sierpniu 2010 roku uruchomiono część kadrowo-płacową, a w styczniu 2011 roku moduł IFS Finanse™. W kolejnych tygodniach odbywała się migracja danych z dotychczasowego systemu zarządzania środkami trwałymi do IFS Applications™ .
Nestlé Waters Direct jest właścicielem kilkuset tysięcy urządzeń dystrybucyjnych, które są wynajmowane klientom w całej Polsce. Informacje o każdym z nich, o okresie jego eksploatacji i stanie technicznym tworzą olbrzymią bazę danych. Migracja tej bazy do systemu IFS Applications™ była dużym wyzwaniem, a w proces jej realizacji od strony projektowej był zaangażowany również nasz dział IT – wyjaśnia Robert Rogoziewicz.
System ERP IFS Applications™ zastąpił trzy mniejsze, niezintegrowane systemy: system ewidencji księgowo-finansowej, zarządzania środkami trwałymi oraz system kadrowo-płacowy. W obszarze finansów wdrożono komponenty: Księga Główna, Księga Należności, Księga Zobowiązań, Przepływy Pieniężne i Środki Trwałe. IFS Zasoby Ludzkie™ i IFS Płace™ wspomagają zarządzanie personelem, kontrolę czasu pracy, zarządzanie płacami i rozliczanie delegacji pracowników. W obszarze dystrybucji działania wspomaga komponent IFS Zakupy™ .

KORZ YŚCI BIZNESOWE

Jedną z korzyści z wdrożenia IFS Applications™ jest znaczne ograniczenie dokumentacji papierowej oraz usprawnienie procesu zakupów. Wprowadzono określoną sekwencję działań oraz trzy poziomy sprawdzania ich realizacji, od wprowadzenia zamówienia i jego wielopoziomowej akceptacji, poprzez przyjęcia towaru na magazyn, aż do zafakturowania.

Automatyzacja procesów w zakresie sporządzania wielopozycyjnych poleceń księgowania oraz możliwość stworzenia interfejsów z innymi aplikacjami znacznie ograniczyła ilość działań w procesie ewidencji księgowo-finansowym. Istotna jest również możliwość obustronnej wymiany danych pomiędzy systemem IFS a plikami MS Excel, pozwalająca na znaczne ograniczenie pracy manualnej.
Z perspektywy dwóch lat możemy już łatwo dostrzec i ocenić korzyści z wdrożenia. Dziś mamy dojrzałe, wypracowane rozwiązanie. Raportowanie w zakresie środków trwałych odbywa się bardzo sprawnie. Dostęp do danych jest dużo łatwiejszy. Informacja jest wprowadzana do systemu tylko raz. Dzięki wyeliminowaniu manualnego wprowadzania danych nastąpiło ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów, a procesy i mechanizmy kontrolne zostały zautomatyzowane – podkreśla Robert Rogoziewicz.
System kadrowo-płacowy zapewnił większą kontrolę nad wprowadzanymi zmianami, zgodnie z wymaganiami Nestlé dotyczącymi rozdzielności uprawnień oraz usprawnił proces księgowania i kontroli wynagrodzeń.

Uporządkowanie i usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów pozwoliło na zredukowanie nakładu czasu i pracy personelu przy uzgadnianiu zakupów, sprzedaży, należności, stanów magazynowych itp. System zapewnia sprawne narzędzia do rozliczeń wynagrodzeń, urlopów i otrzymywania innych danych z obszaru kadrowo-płacowego, rozliczeń amortyzacji od środków trwałych i alokacji kosztów i dochodów.

Kolejne korzyści to rozszerzenie możliwości analitycznych oraz udostępnienie narzędzi do tworzenia raportów wspomagających zarządzanie firmą i niezbędnych z punktu widzenia sprawozdawczości zewnętrznej i korporacyjnej.
Osiągnęliśmy wzrost efektywności pracy w wyniku uporządkowania i usprawnienia przepływu informacji i obiegu dokumentów w firmie. Ponadto wymiana trzech niezintegrowanych rozwiązań na system zintegrowany pozwoliła na obniżenie kosztów TCO i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii i utraty danych – podsumowuje Robert Rogoziewicz.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Szybki dostęp do informacji zarządczej
 • Usprawnienie zarządzania w obszarze finansów i księgowości
 • Sprawniejsze zarządzanie środkami trwałymi
 • Jednokrotne wprowadzanie danych
 • Efektywne planowanie zakupów
 • Usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów
 • Efektywniejsze raportowanie
 • Łatwy dostęp do nowych wersji systemu dzięki wykorzystaniu standardowych funkcjonalności
 • Niższe koszty działalności
MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 81

O FIRMIE NESTLÉ WATERS POLSKA S.A. ODDZIAŁ DAR NATURY

Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury działa na polskim rynku od 20 lat, specjalizując się w produkcji i dystrybucji naturalnych wód źródlanych Dar Natury i Nestlé Aquarel. Firma jest liderem na polskim rynku wód 5-galonowych. Dysponuje siecią jednostek obsługi klienta na terenie całego kraju. Każdego dnia firmowa flota licząca niemal 400 samochodów dostarcza wodę źródlaną tysiącom klientów w Polsce. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w Częstoniewie i Rzeniszowie zapewniają łącznie produkcję na poziomie 1 mln litrów wody dziennie. Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury jest częścią międzynarodowego koncernu Nestlé Waters. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wody Butelkowanej (International Bottled Water Association, EBWA).

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel