loading...

Firma Cyfrowe Sieci Mulimedialne usprawnia zarządzanie projektami dzięki IFS Applications™

ifsFirma Cyfrowe Sieci Mulimedialne (CSM) Sp. z o.o. specjalizująca się w usługach teleinformatycznych wdrożyła system IFS Applications 8™ w celu usprawnienia procesów biznesowych, takich jak zarządzanie projektami, gospodarka magazynowa i zaopatrzenie.

Spółka Cyfrowe Sieci Multimedialne (CSM) oferuje usługi w zakresie realizacji kompleksowych projektów informatycznych związanych z integracją i optymalizacją systemów teleinformatycznych. Do grupy CSM należy spółka Globlogic Sp. z o.o. - specjalizująca w usługach dla operatorów telekomunikacyjnych oraz spółka Informatyka Sp. z o.o. - partner biznesowy IFS Poland, upoważniony do sprzedaży i wdrażania systemu IFS Applications™.

NIEZBĘDNA INTEGRACJA NARZĘDZI IT

Głównym powodem, dla którego zarząd grupy CSM podjął decyzję o wdrożeniu systemu ERP, była potrzeba usprawnienia procesów zarządzania projektami realizowanymi w różnych regionach kraju. Inne obszary działalności, które również wymagały wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie, to gospodarka magazynowa, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie, dystrybucja i zarządzanie dokumentacją.
Wcześniej korzystaliśmy z rozwiązań niezintegrowanych i z tego powodu wiele danych dotyczących procesu realizacji inwestycji otrzymywaliśmy z opóźnieniem. Utrudniało to wprowadzanie na bieżąco zmian do realizowanych projektów – informuje Robert Szydłowski, prezes zarządu spółki Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. Ogromne znaczenie w naszej działalności ma sprawne harmonogramowanie prac. Przed wdrożeniem IFS Applications™ harmonogramy projektów tworzyliśmy przy użyciu niezależnego oprogramowania, co utrudniało bieżącą kontrolę kosztów poszczególnych projektów.
WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

W ramach analizy przedwdrożeniowej przeprowadzono w grupie CSM niezbędną reorganizację procesów biznesowych, by zoptymalizować i usprawnić działalność. „Postanowiliśmy wykorzystać standardową funkcjonalność systemu IFS Applications™, ograniczając do minimum liczbę modyfikacji\" - informuje Robert Szydłowski.

Wdrożenie odbyło się w szybkim tempie. Do realizacji projektu przystąpiono w marcu 2013 roku, a uruchomienie produkcyjne systemu nastąpiło w styczniu 2014 roku. System IFS Applications™ objął finanse, dystrybucję, projekty oraz zasoby ludzkie i płace.
Wdrożenie było wspólnym przedsięwzięciem naszej grupy i firmy IFS. Dzięki temu, że należąca do grupy CSM spółka Informatyka jest partnerem biznesowym IFS Poland, mogliśmy w tym projekcie wykorzystać własne kompetencje - wyjaśnia Robert Szydłowski.
SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, LEPSZA GOSPODARKA MATERIAŁOWA

Wdrożenie systemu ERP pozwoliło na uporządkowanie procesów biznesowych i centralizację danych, usprawniając w efekcie zarządzanie projektami, logistykę oraz obieg i przetwarzanie dokumentów.
Funkcjonalność zarządzania projektami pozwala na bieżąco monitorować procesy i skutecznie zarządzać wszystkimi przedsięwzięciami. Ponadto dzięki analizie informacji zgromadzonych w IFS Applications™ możemy precyzyjniej wyceniać oferty, co przekłada się na wzrost naszej konkurencyjności na rynku - podkreśla Robert Szydłowski.
Jedną z istotnych korzyści jest optymalizacja zarządzania zasobami kadrowymi.
Zyskaliśmy możliwość precyzyjnego śledzenia czasu pracy poszczególnych osób w ramach realizowanego kontraktu. Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie wiemy obecnie, ile czasu pracownicy poświęcają na realizację poszczególnych działań. Znamy koszty obsługi gwarancyjnej kontraktów oraz napraw wykonywanych odpłatnie - zwraca uwagę Robert Szydłowski.
Kontrola przebiegu realizacji projektów odbywa się na bieżąco, co pozwala szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy zmiany. W każdej chwili z dowolnego miejsca można sprawdzić w systemie, na jakim etapie jest dany projekt, czy realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, i w razie potrzeby podjąć odpowiednie decyzje. Możliwość zdalnego dostępu do systemu jest szczególnie istotna ze względu na rozproszoną geograficznie strukturę firmy.
Oceniam, że usprawnienie zarządzania projektami, logistyką i dokumentacją pozwoliło nam na ograniczenie kosztów o około 25%. Ponadto wdrożenie IFS Applications™ doprowadziło do redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową - o 15% w pierwszym kwartale 2014 r. - podsumowuje Robert Szydłowski.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Uporządkowanie procesów
  • Centralizacja danych 
  • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
  • Sprawniejsze zarządzanie projektami
  • Usprawnienie logistyki
  • Usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania dokumentów
WDROŻONE MODUŁY:
  • IFS Finanse™
  • IFS Dystrybucja™
  • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
  • IFS Zasoby Ludzkie™
Liczba użytkowników: 25

O FIRMIE CYFROWE SIECI MULTIMEDIALNE (CSM) SP. Z O.O.

Firma Cyfrowe Sieci Multimedialne (CSM) jest dostawcą usług w zakresie teleinformatyki, telewizji kablowej, okablowania strukturalnego, systemów zabezpieczeń, instalacji elektrycznych i integracji systemów. Firma oferuje wiele usług teleinformatycznych w zakresie integracji i optymalizacji, które wchodzą w skład wdrożeń kompleksowych rozwiązań informatycznych. W skład grupy CSM wchodzi również spółka Globlogic Sp. z o.o. specjalizująca się w usługach w zakresie telekomunikacji, telewizji kablowej i infrastruktury sieci nadajników radiowych oraz spółka Informatyka Sp. z o.o., która jest partnerem biznesowym IFS Poland, upoważnionym do sprzedaży i wdrażania systemu IFS Applications™.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel