loading...

Cyfrowe Sieci Multimedialne usprawniają zarządzanie projektami, wdrażając IFS APPLICATIONS

ifsFirma Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. (CSMM) powstała w 2004 roku na bazie doświadczonego zespołu Zakładu Telekomunikacji HSW S.A. Spółka oferuje usługi w zakresie realizacji kompleksowych projektów informatycznych związanych z integracją i optymalizacją systemów teleinformatycznych. Oferta CSMM jest adresowana do przedsiębiorstw o każdej wielkości, a wysokie kompetencje konsultantów i doświadczonego personelu technicznego pozwalają na skuteczną realizację skomplikowanych projektów przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Wdrożenie systemu IFS Applications pozwoliło na usprawnienie zarządzania projektami oraz zwiększenie efektywności działań w obszarze gospodarki magazynowej i zaopatrzenia.


PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWNA REALIZACJA PROJEKTÓW

Głównym powodem, dla którego zarząd CSMM zdecydował się na wdrożenie systemu ERP, była potrzeba usprawnienia procesów zarządzania licznymi projektami realizowanymi jednocześnie w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Kolejne obszary działalności przedsiębiorstwa, które również wymagały wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie, to: gospodarka magazynowa, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie, dystrybucja oraz zarządzanie dokumentacją.
Wcześniej korzystaliśmy z rozwiązań niezintegrowanych i z tego powodu wiele danych dotyczących procesu realizacji inwestycji otrzymywaliśmy z opóźnieniem. Praktycznie oznaczało to brak możliwości wprowadzania zmian do realizowanych projektów na bieżąco” – informuje Robert Szydłowski, prezes zarządu spółki Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. i dodaje: „Ogromne znaczenie w naszej działalności ma sprawne harmonogramowanie prac. Przed wdrożeniem systemu IFS Applications harmonogramy naszych projektów tworzyliśmy przy użyciu niezintegrowanego oprogramowania, co w znacznym stopniu utrudniało bieżącą kontrolę kosztów poszczególnych projektów.
WDROŻENIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

W ramach analizy przedwdrożeniowej przeprowadzono w spółce CSMM niezbędną reorganizację procesów biznesowych, by w jak największym stopniu móc zoptymalizować i usprawnić działalność przedsiębiorstwa.
Zdecydowaliśmy się na implementację standardowych funkcjonalności systemu IFS Applications, ograniczając do minimum liczbę modyfikacji – zwraca uwagę Robert Szydłowski.
Wdrożenie odbyło się w szybkim tempie i trwało ok. 10 miesięcy. Do realizacji projektu przystąpiono w marcu 2013 roku, a uruchomienie produkcyjne rozwiązania nastąpiło w styczniu 2014 roku. System IFS Applications wspiera realizację procesów w zakresie finansów, dystrybucji, zarządzania projektami oraz obsługi zasobów ludzkich i płac.
Wdrożenie było wspólnym przedsięwzięciem naszej spółki i firmy IFS. Dzięki temu, że związana z CMMS spółka Delegate IT jest partnerem IFS w Polsce, mogliśmy przy realizacji tego projektu wykorzystać nasze własne kompetencje – wyjaśnia Robert Szydłowski.
SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, LEPSZA GOSPODARKA MATERIAŁOWA

Wdrożenie systemu IFS Applications pozwoliło na uporządkowanie procesów biznesowych i centralizację danych, usprawniając w efekcie zarządzanie projektami, logistykę oraz obieg i przetwarzanie dokumentów.

Funkcjonalność zarządzania projektami pozwala na bieżąco monitorować realizowane procesy i skutecznie zarządzać wszystkimi przedsięwzięciami. Ponadto dzięki analizie informacji zgromadzonych w systemie IFS Applications wycena ofert odbywa się bardziej precyzyjnie, a to przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

Jedną z istotnych korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications jest optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi.
Zyskaliśmy możliwość precyzyjnego śledzenia czasu pracy poszczególnych osób w ramach realizowanego kontraktu. Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie wiemy obecnie, ile czasu pracownicy poświęcają na realizację poszczególnych działań. Znamy koszty obsługi gwarancyjnej kontraktów oraz napraw wykonywanych odpłatnie” – komentuje Robert Szydłowski.
Kontrola przebiegu realizacji projektów odbywa się na bieżąco, co pozwala szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy zmiany. W każdej chwili z dowolnego miejsca można sprawdzić w systemie, na jakim etapie jest dany projekt i czy jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie decyzje. Jak podkreśla prezes Szydłowski, zapewnienie zdalnego dostępu do systemu jest szczególnie ważne ze względu na rozproszoną geograficznie strukturę firmy CSMM.
Oceniam, że usprawnienie zarządzania projektami, logistyką i dokumentacją pozwoliło nam na ograniczenie kosztów o około 25%. Ponadto wdrożenie IFS Applications pozwoliło na redukcję kosztów związanych z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową o 15-proc. w pierwszym kwartale 2014 roku” – podsumowuje prezes Szydłowski.
KORZYŚCI
  • Uporządkowanie procesów
  • Centralizacja danych
  • Bieżący dostęp do informacji zarządczej
  • Sprawne zarządzanie projektami 
  • Lepsza gospodarka materiałowa
  • Usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów
WDROŻONE MODUŁY
  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Zarządzanie Dokumentacją •
  • IFS Zasoby Ludzkie
Liczba użytkowników: 25

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel