loading...

IFS Application usprawnia działanie w firmie LIBET

IFS -SYSTEMY ERPLibet S.A. lider polskiego rynku w produkcji kostki brukowej Premium, wdrożył kompleksowy system klasy ERP – IFS Applications™. Wdrożenie, które objęło wszystkie zakłady produkcyjne oraz centralę spółki, pozwoliło na usprawnienie strategicznych procesów biznesowych.
{MosModule module=Case_Dzial)
Libet S.A. jest wiodącym na polskim rynku producentem kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka oferuje zarówno materiały przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych na terenie kraju. Firma dysponuje 24 liniami produkcyjnymi zlokalizowanymi w 14 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Cechą specyficzną firmy Libet jest też duże rozproszenie działalności. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony narzędzi biznesowych sprawne zarządzanie spółką o tak rozproszonej strukturze jest utrudnione.

Ponadto zarząd firmy Libet potrzebował narzędzi pozwalających w szczegółowy sposób kontrolować koszty produkcji oraz rozbudowanego modułu, który ułatwiłby realizację działań sprzedażowych. Model biznesowy spółki jest mocno ukierunkowany na obsługę klientów z segmentu B2B. Libet nie prowadzi sprzedaży detalicznej, opierając się w tym zakresie na liczącej ponad 200 autoryzowanych punktów sieci dystrybutorów i hurtowni. Skuteczne wsparcie dla tak rozbudowanego kanału sprzedaży wymagało wdrożenia wyspecjalizowanego modułu wspierającego zarządzanie relacjami z klientami wraz z mechanizmami ułatwiającymi wzajemne powiązanie planów sprzedaży z procesami produkcyjnymi.

Głównym celem wdrożenia oprogramowania klasy ERP była jednak potrzeba usprawnienia kontroli kosztów, a także zwiększenia szczegółowości i podniesienia dostępności informacji finansowej. Ponadto system zintegrowany miał pozwolić na optymalizację i zwiększenie efektywności najważniejszych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

WYBÓR ROZWIĄZANIA

W wyniku przeprowadzonego procesu wyboru dostawcy systemu zarząd spółki Libet zdecydował się na rozwiązanie oferowane przez firmę IFS, które najlepiej spełniało wymagania zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej.
Na rynku jest wiele bardzo dobrych rozwiązań ERP. Jednak IFS jest znaczącym graczem w obszarze rozwiązań wykorzystywanych w firmach produkcyjnych. W tym z branży budowlanej. Stąd nasze zainteresowanie tym systemem. Dodatkowo, oferuje on funkcjonalność pełnej integracji obszarów, które znajdują się w centrum naszego zainteresowania – w ramach jednej aplikacji i przy użyciu prostego modelu licencjonowania – twierdzi Ireneusz Gronostaj, Dyrektor ds. Finansów, Członek Zarządu firmy Libet SA.
Założone cele i oczekiwania wobec systemu klasy ERP dotyczyły podstawowych obszarów działalności firmy, takich jak finanse, produkcja i remonty. W obszarze finansów celem było skrócenie obiegu i czasu księgowania dokumentów oraz usprawnienie raportowania. W produkcji najistotniejsze było zwiększenie dostępności danych, bardziej precyzyjne rozliczenie kosztów, usprawnienie raportowania i rozliczania zleceń, a także zwiększenie efektywności planowania produkcji. System klasy ERP miał także ułatwić prowadzenie bardziej efektywnej gospodarki remontowej.

SPRAWNE WDROŻENIE, SZEROKI ZAKRES

Od początku kwietnia 2012 roku wrocławska spółka korzysta z systemu IFS Applications™. Zintegrowany system biznesowy zastąpił szereg kilkunastoletnich rozwiązań wspierających działalność biznesową. Wcześniejsze aplikacje, choć dopasowane do specyfiki biznesu, okazały się zbyt mało elastyczne i trudne w rozbudowie.

Obecnie oprogramowanie IFS Applications™ wspiera wszystkie najważniejsze procesy biznesowe firmy Libet – począwszy od planowania, przez zaopatrzenie, remonty, aż po sprzedaż, dystrybucję i księgowość. Na potrzeby spółki rozszerzono także możliwości systemu IFS Applications™ w zakresie zarządzania zwrotami palet transportowych.

Największe zmiany funkcjonalne zostały wprowadzone w mechanizmach obsługi klienta. Celem zmian była optymalizacja procesów sprzedażnych z wykorzystaniem funkcjonalności aplikacji CRM, możliwość obsługi zamówień na podstawie zawartych umów sprzedażowych uwzględniających złożone warunki cenowe, a także usprawnienie obszaru realizacji dostaw z wykorzystaniem elementów zarządzania łańcuchem dostaw SCM.

W ramach projektu wdrożeniowego zakupiony został również nowoczesny system serwerowy firmy Oracle. Przeprowadzono także wiele szkoleń skierowanych m.in. do pracowników działów produkcyjnych. Przedstawiciele firmy Libet podkreślają, że projekt wdrożenia – mimo znaczącej skali i dużego rozproszenia oddziałów objętych nowym systemem – udało się zrealizować w rekordowo krótkim czasie siedmiu miesięcy.
Dzięki pracy zespołu IFS i Libetu termin startu produkcyjnego nie został przesunięty nawet o jeden dzień. W siedem miesięcy po rozpoczęciu analizy przedwdrożeniowej, przestaliśmy korzystać z wielu odrębnych narzędzi wykorzystywanych do tej pory. Zważywszy na zakres wdrożenia, jest to wyjątkowe tempo realizacji projektu – podkreśla Ireneusz Gronostaj.
KORZYŚCI

Przedstawiciele spółki chwalą system IFS Applications™ za możliwość pełnego odwzorowania procesów biznesowych specyficznych dla firmy Libet. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmów rozliczania produkcji, obsługi sprzętu produkcyjnego, a także dość wyjątkowego modelu sprzedaży.

Jedną z najważniejszych korzyści osiągniętych w pierwszych miesiącach użytkowania systemu IFS Applications™ jest zdecydowane ułatwienie dostępu do informacji biznesowych. „Dostępne w systemie informacje są dla nas bardzo wartościowe – nawet pomimo tego, że jeszcze nie zbudowaliśmy nowej koncepcji Business Inteligence wraz ze wszystkimi oczekiwanymi raportami. Teraz znamy koszt każdej partii, każdego taktu produkcyjnego i zamówienia. Taka precyzyjna informacja zarządcza jest niezbędna, aby optymalnie zarządzać działalnością i maksymalizować rentowność” – mówi Ireneusz Gronostaj.

Wartym podkreślenia jest fakt, że z systemu ERP w firmie Libet będzie bezpośrednio korzystała niemal połowa załogi. Dostęp do różnych funkcji systemu będą mieć operatorzy pracujący w halach produkcyjnych, pracownicy biurowi oraz przedstawiciele terenowi spółki – łącznie ponad 300 osób. „Potrzeba zmiany wyszła od ludzi, to pracownicy zadecydowali, że podejmujemy wyzwanie i spróbujemy uruchomić nowy system przed najwyższym sezonem. Osobiście uważam, że największym sukcesem każdego projektu jest zaangażowanie zespołu. Z tej perspektywy wdrożenie systemu IFS jest ogromnym sukcesem” – uważa Ireneusz Gronostaj. W ramach wdrożenia zreorganizowano także dział zakupów. Integracja informacji biznesowej w tym zakresie pozwoliła m.in. na scentralizowanie działań zaopatrzenia.
Najlepsze owoce tego wdrożenia będziemy zbierać w przyszłości. Obecnie najważniejszą zmianą jest odświeżenie i usystematyzowanie wewnętrznych procesów firmy. Dzięki wdrożeniu systemu ERP chcemy zwiększyć zadowolenie naszych klientów i podnieść naszą konkurencyjność – dodaje Ireneusz Gronostaj.
Wdrożone rozwiązanie firmy IFS umożliwia integrację wszystkich obszarów działalności na każdym poziomie organizacyjnym, zapewniając optymalizację wszystkich procesów biznesowych. IFS Applications™ wspomaga efektywne zarządzanie kosztami oraz szybkie pozyskiwanie informacji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy, przyśpieszając procesy decyzyjne. System usprawnia procesy zakupowe i planowanie kosztów, a ponadto daje możliwość raportowania oraz tworzenia precyzyjnych analiz, co było nieosiągalne w poprzednim, wykorzystywanym w firmie systemie. IFS Applications™ ułatwia m.in. szczegółowe analizy dotyczące produkcji i pozwala na bardziej precyzyjne zestawienie kosztów poszczególnych etapów produkcji.

PLANY ROZWOJU Plany kierownictwa firmy Libet zakładają, że system ERP zostanie zintegrowany z oprogramowaniem wspierającym realizację produkcji, systemami automatyki przemysłowej, a także rozwiązaniami klasy WMS. Dzięki temu system ma w czasie rzeczywistym dostarczać szczegółowych danych o zużyciu surowców, kosztach i rentowności produkcji. Planowane jest też uzupełnienie możliwości wdrożonego systemu o narzędzia dające autoryzowanym partnerom bezpośredni wgląd w plany produkcyjne i stany magazynowe firmy Libet.
Dzięki temu nasi partnerzy będą dysponować precyzyjną informacją na temat terminu dostawy towaru, co przełoży się na usprawnienia w zakresie transportu – dodaje Ireneusz Gronostaj.
Wdrożenie to kolejny krok w budowaniu trwałych relacji z klientami i doskonaleniu wymiany informacji. W ujęciu długofalowym zintegrowany system biznesowy ma skutecznie zwiększyć elastyczność produkcji, a jednocześnie ograniczyć koszty wytwarzania.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Skuteczna kontrola kosztów produkcji
 • Bieżąca kontrola stanów magazynowych
 • Sprawniejsze planowanie i budżetowanie
 • Usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania dokumentów
 • Zapewnienie spójności informacji w całej spółce
 • Usprawnienie zarządzania gospodarką remontową
 • Usprawnienie procesu zarządzania jakością

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Produkcja™
 • IFS CRM™
 • IFS Sprzedaż i Serwis™
 • IFS Remonty™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 330

O FIRMIE LIBET S.A.

Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 32%, oraz drugim graczem na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21%. Produkty segmentu premium są skierowane głównie do osób indywidualnych, natomiast z segmentu standardowego i przemysłowego głównie zaspokajają popyt wynikający z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. W ofercie Spółki znajdują się także płyty tarasowe z linii Libet Impressio, płyty kamienne z linii Libet Patio oraz produkty przemysłowe, m.in. krawężniki i obrzeża, kostki i płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady.

Spółka prowadzi obecnie produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów wynoszą ok. 14 mln m2 w skali roku (w przeliczeniu na kostkę standardową).

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel