loading...

IFS APPLICATIONS usprawnia procesy biznesowe w firmie Galeco Sp. z o.o.

IFS - ERPWdrożenie systemu klasy ERP w firmie Galeco, jednego z czołowych na polskim rynku producentów systemów orynnowania, pozwoliło na uporządkowanie i usprawnienie procesów biznesowych. Największe korzyści biznesowe osiągnięto w obszarze produkcji i planowania.

WYZWANIE

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ w firmie Galeco korzystano z kilku niezintegrowanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Obejmowały one obszar dystrybucji, produkcję, kadry oraz księgowość.
Wcześniej używane oprogramowanie wymagało znacznych nakładów związanych z integracją systemów, a ponadto było przestarzałe technologicznie i nie wspierało części istotnych procesów biznesowych w naszym przedsiębiorstwie. Potrzebowaliśmy rozwiązania klasy ERP opartego na standardach – informuje Tomasz Szeliga, szef IT w Galeco Sp. z o.o., kierownik projektu wdrożenia systemu IFS Applications™.
ROZWIĄZANIE

Decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP została podjęta przez zarząd Galeco Sp. z o.o. w roku 2009. Pierwszym krokiem w tym kierunku była analiza przedwdrożeniowa, która pozwoliła na określenie podstawowych wymagań funkcjonalnych dla systemu.

W pierwszym etapie procesu wyboru, w czerwcu 2010 roku, rozpatrzono 15 ofert dostawców systemów. Na podstawie nadesłanych ankiet wybrano 6 firm, które zaproszono do prezentacji swoich rozwiązań w siedzibie Galeco.
Po serii prezentacji wybraliśmy trzy firmy, które po uzyskaniu od nas dodatkowych informacji i szczegółowych wymagań przygotowały uaktualnione oferty. O wyborze rozwiązania IFS Applications™ zdecydowały dwie istotne przyczyny – zaawansowana funkcjonalność rozwiązania, zwłaszcza w obszarze planowania produkcji, oraz nasze przekonanie o doświadczeniu konsultantów IFS, którego nabraliśmy podczas prezentacji i spotkań. Ważny był również fakt, że IFS Applications™ jako rozwiązanie globalne w przyszłości może wspierać rozwój firmy Galeco. Nie bez znaczenia była także bliska lokalizacja centrali Galeco od krakowskiego biura IFS – wyjaśnia Tomasz Szeliga.
WDROŻENIE

W pierwszym etapie do wdrożenia przewidziano rozwiązania w obszarze dystrybucji, produkcji i finansów, a w kolejnym – w zakresie planowania, zarządzania zasobami ludzkimi, CRM oraz zarządzania dokumentacją.

Jednym z najważniejszych czynników, dzięki którym realizacja pierwszej fazy projektu przebiegła bardzo sprawnie, było odpowiednie przygotowanie przyszłych użytkowników systemu.
Rozpoczynając wdrożenie we wrześniu 2010 roku, mieliśmy tylko trzy miesiące na start produkcyjny i udało się. W pierwszym etapie w zespołach wdrożeniowych pracowało około 20 osób, które brały udział w szkoleniach prowadzonych przez IFS, a w drugim przeszkolono 15 kolejnych osób. Następne szkolenia przeprowadzaliśmy już wewnętrznie – podkreśla Tomasz Szeliga.
Drugi etap projektu wdrożenia obejmujący planowanie i zarządzanie dokumentacją zakończył się na jesieni 2011 roku. W następnej kolejności wdrożono moduły IFS Zasoby Ludzkie™ oraz IFS CRM™.
Wykorzystujemy 55 pełnych licencji na IFS Applications™, 12 licencji ograniczonych i 15 licencji na system CRM (w tym obszarze przewidujemy zwiększenie liczby licencji). Obecnie użytkownicy systemu są świadomi, system pracuje stabilnie, a liczba zgłoszeń serwisowych znacznie spadła – informuje Tomasz Szeliga.
Warto podkreślić, że wdrożenie IFS Applications™ nie wymagało wprowadzenia zmian w strukturze firmy, w niektórych obszarach zmieniły się jedynie zakresy obowiązków personelu.

System IFS Applications™ działa na serwerach IBM xSeries. Serwer aplikacji i DB pracuje pod kontrolą systemu Red Hat Enterprise Linux, a serwer dodatkowy (tworzenie raportów, planowanie i harmonogramowanie operacyjne) pod kontrolą Windows.

KORZYŚCI

Główny cel wdrożenia systemu ERP – zintegrowanie i uporządkowanie procesów biznesowych – został osiągnięty. Spójne środowisko IT obejmuje w całości główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, zapewniając sprawny przepływ informacji na każdym poziomie organizacyjnym. Dostęp do informacji zarządczej jest możliwy na bieżąco, sprawniej przebiega proces obiegu i przetwarzania dokumentów, nastąpiła również poprawa efektywności w obszarze zarządzania jakością.

Istotne korzyści uzyskano w obszarze produkcji i planowania. Dzięki wprowadzeniu parametryzacji i pewnych modyfikacji systemu znacznie rozbudowano możliwości planowania produkcji. Sprawdza się również system CRMdostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.
Najwięcej na wdrożeniu IFS Applications™ zyskały oddziały produkcji i planowania ze względu na uporządkowanie procesów i łatwy dostęp do informacji. Wdrożenie uporządkowało i usprawniło również działania w obszarze dystrybucji – podsumowuje Tomasz Szeliga.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Sprawniejsze planowanie produkcji
 • Usprawnienie logistyki
 • Skuteczna kontrola kosztów produkcji
 • Usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania dokumentów
 • Usprawnienie procesu zarządzania jakością

OPROGRAMOWANIE
 • IFS Finanse™
 • IFS Produkcja™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Remonty™
 • IFS Sprzedaż i Serwis™
 • IFS Zarządzanie Jakością™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
 • IFS Analiza Zarządcza™
 • Liczba użytkowników: 55

O FIRMIE GALECO

Galeco Sp. z o.o. jest jednym z czołowych na polskim rynku producentów systemów orynnowania. Spółka należy do grupy biznesowej Galeco Rainwater Technology. Zakłady produkcyjne Galeco mieszczą się w Balicach pod Krakowem. Firma posiada sieć ośmiu regionalnych biur handlowych w Tarnowie, Puławach, Wrocławiu, Gdyni, Płocku, Mikołowie, Poznaniu i Warszawie. Od 2001 roku Galeco rozwija działalność na rynkach zagranicznych. Kierunkami strategicznymi dla przedsiębiorstwa są rynki Rosji i Ukrainy.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel