loading...

IFS APPLICATIONS™ WSPOMAGA PROCESY BIZNESOWE W GRUPIE PARADYŻ

ifsMarka Paradyż jest znana na rynku od roku 1989. Płytki ceramiczne wytwarzane w pięciu zakładach produkcyjnych znajdują uznanie klientów w Polsce i prawie 40 krajach świata. Od roku 2003 procesy biznesowe realizowane w Grupie Paradyż wspiera system IFS Applications™.


Grupę Paradyż tworzą przedsiębiorstwa Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o. Produkcja odbywa się w pięciu nowoczesnych zakładach produkcyjnych: w Wielkiej Woli koło Paradyża, w Opocznie oraz w trzech zakładach w Tomaszowie Mazowieckim. Każdy z zakładów ma swoją specjalizację. W Wielkiej Woli produkowane są płytki ścienne oraz klinkier, w Opocznie moza-iki, dekoracje oraz płytki małych formatów. Zakład Produkcyjny „Tomaszów 1” produkuje gres techniczny i płytki ścienne dużych formatów oraz kolekcje gresu w podwójnym zasypie, Zakład Produkcyjny „Tomaszów 2” – płytki rektyfikowane dużych formatów, a Paradyż Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim – płytki podłogowe.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

W roku 2002 zarząd Grupy Paradyż zdecydował się na wymianę niezintegrowanych narzędzi informatycznych na system klasy ERP. Po gruntownej analizie ofert rynkowych wybrano system IFS Applications™, który najlepiej spełniał przyjęte kryteria, takie jak funkcjonalność, elastyczność, otwartość i nowoczesność rozwiązania. System miał też zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych i oferować narzędzia umożliwiające sprawne przetwarzanie informacji.
IFS podjął się dostosowania funkcjonalności systemu do istniejącej organizacji Grupy” – wyjaśnia Grzegorz Mikucki, dyrektor IT w Grupie Paradyż. „Był to niezwykle istotny atut dostawcy, który przesądził o wyborze systemu IFS Applications™.
Uruchomienie podstawowej funkcjonalności systemu nastąpiło na początku 2003 r. W pierwszej kolejności uruchomiono moduły wspomagające logistykę, produkcję i gospodarkę magazynową, a następnie remonty, zasoby ludzkie i finanse.

NOWE POTRZEBY – NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Dynamiczny rozwój spółek Grupy Paradyż sprawił, że w 2009 roku – po 6 latach od pierwszego wdrożenia – zaczęto rozważać kwestię implementacji nowszej wersji systemu IFS Applications™, która umożliwiłaby jeszcze lepsze wsparcie procesów zarządzania w Grupie Paradyż.
Naszym głównym celem biznesowym było wprowadzenie oddzielnego rozliczania każdego zakładu produkcyjnego w Grupie Paradyż poprzez wygenerowanie dla niego rachunku wyników i bilansu. W efekcie wszystkie nasze spółki stały się centrami kosztów oraz zysków” – wyjaśnia Grzegorz Mikucki.
Przed rozpoczęciem aktualizacji IFS Applications™ do nowej wersji w Grupie Paradyż przeprowadzono wewnętrzny audyt procesów i ich reengineering. Na podstawie przygotowanej mapy procesów we wrześniu 2009 r. przystąpiono do wdrożenia. Dzięki niezwykle sprawnemu przebiegowi prac start produkcyjny nowej wersji systemu IFS Applications™ nastąpił już na początku 2010 roku. Implementacja objęła moduły: IFS Finanse, IFS Produkcja, IFS Dystrybucja oraz IFS Zasoby Ludzkie. Ponadto wdrożono komponenty IFS/Sprzedaż Detaliczna oraz IFS/Premie Dilerskie.

Komponent IFS/Sprzedaż Detaliczna wspomaga realizację masowych procesów sprzedaży w kanałach sprzedaży detalicznej. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z nadzorem nad systemami wykorzystywanymi w salonach sprzedaży, usprawnienie procesu sprzedaży i zwiększenie kontroli wprowadzania danych.

Rozwiązanie IFS/Premie Dilerskie – specjalnie przystosowane do potrzeb Grupy Paradyż – zapewnia wsparcie takich procesów, jak: ewidencja i zarządzanie warunkami umów z dilerami, szacowanie premii dilerskich na podstawie prognoz sprzedaży, naliczanie premii na podstawie wystawionych faktur, automatyczne zawiązywanie rezerw na potrzeby przyszłych wypłat premii oraz generowanie faktur zobowiązaniowych dotyczących wypłacanych premii dilerskich.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Obniżanie kosztów składowania produktów, przyśpieszanie procesów, eliminowanie błędów i podwyższanie poziomu obsługi klienta to cele, które trudno realizować bez nowoczesnych narzędzi IT. Aby poprawić koordynację prac i usprawnić procesy realizowane w magazynach, zarząd Grupy Paradyż zdecydował się na wdrożenie rozwiązania WMS (Warehouse Management System) oferowanego przez firmę IFS.<BR
Wdrożenie funkcjonalności WMS pozwoliło na zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów transportu wewnętrznego, kompletacji zamówień, załadunków, inwentaryzacji, optymalizacji magazynu, skuteczną kontrolę ilościową i jakościową towarów oraz rozbudowane opcje raportowania.
„Implementacja funkcjonalności WMS pozwala na całkowite zautomatyzowanie ruchu produktów w magazynach Grupy Paradyż, zapewniając bezbłędną lokalizację towarów oraz kontrolę przebiegu obrotu magazynowego. Rozwiązanie dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów i umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru. Za pomocą WMS jest możliwa również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru” – podsumowuje dyrektor Grzegorz Mikucki.
Korzyści:
 • Kontrola przepływów finansowych na poziomie całej Grupy
 • Integracja wszystkich obszarów działania firmy
 • Szybki dostęp do informacji operacyjnej i zarządczej
 • Możliwość prowadzenia wielokierunkowych analiz
 • Skrócenie cyklu decyzyjnego
 • Usprawnienie procesu dystrybucji 
 • Obniżenie kosztów magazynowych

WDROŻONE MODUŁY
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Remonty
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Projekt
 • IFS Zarządzanie Jakością
 • IFS WMS
Rozwiązania uzupełniające:
 • IFS/Obsługa Palet
 • IFS/Sprzedaż Detaliczna 
 • IFS/Premie Dilerskie
Liczba użytkowników: 370

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel