loading...

MPWIK W M.ST. WARSZAWIE S.A. USPRAWNIA ZARZĄDZANIE FLOTĄ I USŁUGAMI DZIĘKI IFS APPLICATIONS™

IFSMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) wdrożyło system IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych. Decyzja ta przyniosła przedsiębiorstwu szereg korzyści, zwłaszcza w obszarze zarządzania rozbudowaną flotą pojazdów i zaawansowanym sprzętem technicznym.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaopatruje w wodę mieszkańców Warszawy i okolic. Przedsiębiorstwo obsługuje sieć wodociągową o długości 3400 km oraz sieć kanalizacyjną o długości blisko 3200 km, co umożliwia wprowadzanie ponad 300 milionów litrów wody do sieci miejskiej każdego dnia. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług przedsiębiorstwo utrzymuje pokaźną bazę pojazdów i zaawansowany sprzęt techniczny (400 pojazdów oraz 900 jednostek sprzętowo-technicznych) do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Warszawy i okolic.

Wcześniej wykorzystywany przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. system wspomagający zarządzanie − zakupiony w latach 90. − nie spełniał wymagań funkcjonalnych i stał się niewystarczający w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa. Z powodu braku integracji modułów system nie zapewniał dostępu do kompleksowej informacji, co utrudniało raportowanie i kontrolę obszarów biznesowych. Ponadto z powodu przestarzałej infrastruktury sprzętowej środowisko informatyczne było niestabilne i często dochodziło do awarii systemu.

PORA NA ERP

W 2011 roku zarząd MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podjął decyzję o wdrożeniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Pierwszym krokiem w tym kierunku była analiza przedwdrożeniowa, która objęła mapowanie i optymalizację procesów biznesowych. W wyniku analizy zdefiniowano wymagane funkcjonalności systemu ERP.

W drodze postępowania przetargowego spośród trzech oferentów wyłoniono dostawcę systemu ERP − firmę IFS. System IFS Applications™ najlepiej spełniał wymagania funkcjonalne dotyczące wszystkich najważniejszych obszarów działalności, a ponadto oferta firmy IFS była najkorzystniejsza cenowo.

Uruchomienie produkcyjne IFS Applications™ nastąpiło w styczniu 2012 roku. Wdrożenie obejmowało obszar finansów i księgowości oraz dystrybucji (m.in. zakupy, magazyn, zapotrzebowania i plany zakupowe). Dzięki wdrożeniu modułów IFS Finanse™ i IFS Dystrybucja™ przedsiębiorstwo MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pozyskało narzędzie efektywnie wspierające zoptymalizowane procesy biznesowe.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

W 2013 roku zarząd spółki MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podjął decyzję o rozbudowie wdrożonego rozwiązania IFS Applications™ o moduł wspierający obszar zarządzania transportem.

System zarządzania pojazdami i sprzętem technicznym wdrożono w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. własnymi siłami. Trzonem rozwiązania jest moduł IFS Remonty™ zintegrowany z systemem monitorowania floty (GPS), wdrożonym przez firmę ELTE GPS. Zlecenia transportowe dla kierowcy pojazdu są wysyłane bezpośrednio do zainstalowanego w pojeździe specjalnego terminala z wyświetlaczem, stanowiącego integralną część systemu monitorowania floty GPS. System GPS zapewnia monitorowanie czasu pracy kierowcy, zużycia paliwa, liczby przejechanych kilometrów i wiele innych parametrów. Po zrealizowaniu zlecenia transportowego informacje gromadzone przez system GPS są przekazywane do przetworzenia do systemu IFS Applications™.

Integracja IFS Applications™ z systemem GPS pozwoliła na usprawnienie organizacji pracy w transporcie. Wcześniej każdy kierowca musiał codziennie ręcznie wypełniać kartę drogową - w sumie było ich 20 tys. w ciągu kwartału. Wyeliminowanie papierowych kart drogowych pozwoliło na oszczędność czasu pracy zarówno kierowców, jak i pracowników wprowadzających dane ręcznie do systemu.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY

Wdrożenie systemu IFS Applications™ pozwoliło na optymalizację zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Dzięki centralizacji danych i bieżącemu dostępowi do informacji zwiększyła się efektywność zarządzania we wszystkich obszarach działalności.

Najważniejsze korzyści są związane z zarządzaniem transportem. Usprawnienie działań w tym obszarze obejmuje integrację z systemem monitorowania floty, centralizację i ujednolicenie danych o pojazdach i sprzęcie technicznym, wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych, bardziej ekonomiczną wewnętrzną dystrybucję paliwa, nadzór nad częściami zamiennymi oraz przyspieszenie kontroli i napraw sprzętu. Dzięki IFS Applications™ przedsiębiorstwo uzyskało możliwości generowania szczegółowych danych o pojazdach oraz informacji o efektywności i mobilności poszczególnych pracowników.

Po wdrożeniu IFS Applications™ firma dysponuje na bieżąco dostępem do wszelkich informacji dotyczących bazy pojazdów i sprzętu. Rozliczanie kosztów eksploatacji, materiałów, czasu pracy kierowców, remontów i napraw pojazdów i sprzętu odbywa się automatycznie. Istotną korzyścią z wdrożenia systemu jest również modernizacja infrastruktury sprzętowej, dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto dzięki integracji rozwiązań programowych zmniejszyły się koszty utrzymania infrastruktury IT.

Z systemu IFS Applications™ korzysta obecnie 177 użytkowników.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Uporządkowanie procesów
  • Centralizacja danych
  • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
  • Optymalizacja zarządzania transportem

WDROŻONE MODUŁY:
  • IFS Finanse™
  • IFS Dystrybucja™
  • IFS Remonty™

Liczba użytkowników: 177


O MPWIK W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaopatruje w wodę mieszkańców Warszawy. Przedsiębiorstwo eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 3400 km i kanalizacyjną o długości ok. 3200 km. Trzy stacje uzdatnia wody dostarczają dziennie ponad 300 milionów litrów wody do miejskiej sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 2300 pracowników.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel