loading...

Pakiet ERP IFS Applications w Sprint SA

IFS - systemy ERP, ERPFirma Sprint SA działa na rynku nowoczesnych technologii od ponad 20 lat. Obecnie jest jednym z wiodących integratorów systemów informatycznych na polskim rynku. W swojej ofercie posiada pełen zakres usług zapewniających bezpieczeństwo rozwiązań teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo miejsc i obiektów. Firma kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne. Główna siedziba spółki znajduje się w Olsztynie, a oddziały w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. Produkty i usługi Sprint SA trafiają do przedsiębiorstw działających w różnych branżach, w tym do operatorów telekomunikacyjnych, samorządów i administracji państwowej, uczelni oraz banków.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA
 • Pełen proces obsługi działalności projektowej – od ofertowania, poprzez realizację i rozliczenie projektu po działalność serwisową
 • Pełna identyfikacja kosztów poprzez rejestrację wszystkich działań i faktur na projekty Umożliwienie rozwoju firmy Sprint (wydzielenie działalności, włączanie nowych podmiotów) poprzez obsługę wielofirmowości i konsolidację firmy
 • Rozliczanie rzeczywistych wynagrodzeń na projekty dzięki rejestracji czasu pracy na projektach oraz automatycznemu rozliczeniu kosztów w IFS Finanse o
 • Wycena przychodów i kosztów projektów zgodna z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 3
 • Obieg elektroniczny dokumentów dzięki funkcjonalności IFS Zarządzanie Dokumentacją (skanowanie i podłączanie dokumentów)
 • Bieżący podgląd zaawansowania i stanu realizacji projektów, a także kosztów planowanych i poniesionych
 • Szybki dostęp do zagregowanych danych o zrealizowanych już projektach, które mogą być wykorzystane do wyceny nowych podobnych przedsięwzięć
 • Wspólna baza danych, dostęp do danych w zależności od poziomu posiadanych uprawnień w systemie o Uporządkowanie procedur pracy

WDROŻONE MODUŁY IFS APPLICATIONS™
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Zarządzanie Projektem™
 • IFS Zarządzanie Serwisem™
 • IFS Sprzedaż i Marketing (CRM)™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
Liczba użytkowników: 226

W związku z dynamicznym rozwojem oraz szerokim zakresem działalności firmy Sprint, w 2008 roku podjęto decyzję o zakupie systemu klasy ERP – rozwiązania, które wsparłoby realizację procesów biznesowych oraz procesów wewnątrz firmy. Proces wdrożenia systemu IFS Applications przeprowadzono w 2009 r. Wdrożenie objęło takie moduły, jak: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Zarządzanie Projektami, IFS Zarządzanie Serwisem, IFS Sprzedaż i Marketing (CRM), IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.

Firma Sprint wyjątkowo dba o jakość oferowanych produktów i usług. Potwierdzają to liczne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Nagradzana jest nie tylko wysoka jakość oferowanych usług, troska o klienta, ale także dbałość o wysoki poziom szkolenia pracowników. Firma wspiera również inicjatywy kulturalne i sportowe oraz współpracuje z fundacjami i organizacjami charytatywnymi.

Sprint zatrudnia ponad 800 pracowników, którzy pracują m.in. nad projektami z zakresu monitoringu miejskiego, systemu wymiany informacji i bezpieczeństwa żeglugi morskiej, wdrożeń systemów telefonii IP oraz call center, a także działają w obszarze innych usług teleinformatycznych, realizując wiele autorskich projektów i współpracując ze światowymi dostawcami rozwiązań ICT, takimi jak np. Avaya, Motorola, Siemens, Alcatel-Lucent czy Enterasys. Od 2001 r. firma Sprint współpracuje z Telekomunikacją Polską SA, która w ramach outsourcingu powierzyła jej usługi związane z utrzymaniem i konserwacją ponad miliona łączy w kilku województwach w Polsce. Ponadto Sprint ułożył kilkanaście tysięcy kilometrów międzymiastowych kabli światłowodowych. Specjaliści firmy Sprint pracują również nad oprogramowaniem dla centrów zarządzania kryzysowego, a także rozwijają technologię inteligentnych budynków. Rozwiązanie to integruje szybkie sieci komputerowe, systemy bezpieczeństwa, kontroli dostępu, systemy alarmowe oraz monitoringu wizyjnego, umożliwiając w ten sposób m.in. zarządzanie obiektem oraz podniesienie bezpieczeństwa przebywających w nim osób.

Wdrożenie systemu

WSPARCIE OBSŁUGI PROJEKTÓW

Decyzję o zakupie nowego, zintegrowanego systemu informatycznego podjęto w związku z koniecznością informatycznego wsparcia obsługi projektów. Wcześniej wykorzystywany system nie spełniał oczekiwań w tym zakresie. Poszukiwano uniwersalnego, nowoczesnego rozwiązania, które byłoby w pełni funkcjonalne i zintegrowane ze wszystkimi obszarami działalności firmy oraz dawałoby możliwość szybkiej i bezpiecznej analizy danych. Przed ostatecznym wyborem dostawcy zatrudniono firmę doradczą, której zlecono opisanie procesów biznesowych firmy Sprint. Firma doradcza wybrała uczestników przetargu, a następnie wynegocjowała zapisy umowy.

W efekcie tych działań Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował się na wybór rozwiązania firmy IFS. Kryteria, które brano pod uwagę podczas wyboru IFS Applications, to pełne zintegrowanie systemu z modułem zarządzania projektami. O wyborze zdecydowała proponowana funkcjonalność systemu IFS Applications oraz możliwość łatwego utrzymywania w systemie zmian w strukturze organizacyjnej. Istotnym czynnikiem było także szybkie reagowanie przedstawicieli IFS na oczekiwania klienta.

Nowy system miał w pełni obsługiwać działalność projektową firmy Sprint – od ofertowania, poprzez realizację i rozliczenie projektu po działalność serwisową. Istotne też było wsparcie procesu planowanej reorganizacji firmy, a także uporządkowanie procedur wewnętrznych. Koszty wszelkich działań miały być odtąd w pełni identyfikowane, a dokumenty ewidencjonowane w sposób elektroniczny. Zadaniem IFS Applications stało się wsparcie rozwoju firmy na wielu płaszczyznach.

WZMOCNIENIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wdrożenie rozpoczęło się w 2008 roku od umowy na wykonanie tzw. Projektu Rozwiązania. Dopiero po jego akceptacji, w marcu 2009 r. podpisano ostateczną umowę na wdrożenie IFS Applications.

Wdrożeniem IFS Applications zostały objęte ramach dwie różne działalności Sprint – inwestycyjna i handlowa. System klasy ERP miał zapewnić wsparcie w zarządzaniu finansami, logistyką oraz procesami sprzedaży związanymi z działalnością projektową i serwisową firmy. Wdrożono szereg modułów: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Zarządzanie Projektem, IFS Zarządzanie Serwisem, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Wszystkie moduły zostały wdrożone jednocześnie, co udało się dzięki wysiłkom wielu osób zaangażowanych w projekt.

W styczniu 2010 roku spółka Sprint rozpoczęła pracę w nowym systemie.
Wdrożenie systemu pozwoliło nam na usprawnienie wielu procesów wewnątrz firmy, co przyczynia się do wzmocnienia przez Sprint przewagi konkurencyjnej – mówi Wojciech Kamiński, Kierownik Wdrożenia ERP ze strony Sprint.
IFS Applications zapewnia wsparcie realizacji procesów biznesowych zachodzących w firmie. Pomaga w planowaniu zdarzeń gospodarczych, uporządkowaniu baz danych i dokumentacji elektronicznej, jak również w zautomatyzowaniu generowania niezbędnych informacji na podstawie danych z systemu. Dzięki IFS Applications nastąpiło też usprawnienie przepływu informacji.

System IFS Applications wspomógł także przekształcenie formy prawnej firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel