loading...

POLTAREX USPRAWNIA ZARZĄDZANIE TARTAKAMI, WDRAŻAJĄC IFS APPLICATIONS™

ifsFirma Poltarex Sp. z o.o., jedno z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw z przemysłu drzewnego, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia zarządzania grupą tartaków.


Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Poltarex Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i sprzedaży tarcicy iglastej, liściastej oraz elementów architektury ogrodowej. Przedsiębiorstwo posiada sześć tartaków zlokalizowanych w województwie pomorskim. Ponad 50% produkcji trafia na eksport, przede wszystkim na rynki europejskie.

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ w spółce Poltarex używano niezintegrowanych rozwiązań informatycznych. Każdy z sześciu zakładów produkcyjnych niezależnie prowadził księgowość oraz tworzył i obsługiwał własną bazę klientów. Dane z poszczególnych tartaków były kierowane do centrali pocztą elektroniczną lub telefonicznie, bez możliwości bezpośredniej ich weryfikacji.

WYBÓR IFS APPLICATIONS™

Do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Zarząd spółki Poltarex przygotowywał się od dłuższego czasu, podejmując ostateczną decyzję w tym zakresie w 2012 roku. Po analizie ofert potencjalnych dostawców systemów ERP, Zarząd zdecydował się na rozwiązanie firmy IFS. Umowę dotyczącą wdrożenia wybranych modułów systemu IFS Applications™ zawarto w marcu 2013 roku.
Najważniejszym kryterium wyboru były referencje firmy IFS dotyczące wdrożeń w przedsiębiorstwach o podobnej do naszej specyfice działalności − wyjaśnia Marek Kubiak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Poltarex Sp. z o.o.
Procesy produkcyjne w branży tartacznej trudno jest objąć typową standaryzacją. Ze względu na specyfikę surowca, jakim jest drewno, nie można określić z góry i w jednoznaczny sposób struktur produktowych, odpowiednich marszrut itp. Atutem systemu IFS Applications™ jest duża elastyczność, która zapewnia obsługę niestandardowych procesów produkcyjnych realizowanych w spółce Poltarex przy niewielkiej liczbie modyfikacji.

Na korzyść rozwiązania IFS przemówiła również dobrze skonstruowana umowa serwisowa, która zdaniem Zarządu zapewni spółce kompetentną i sprawną obsługę serwisową zakupionego oprogramowania, w tym także jego dostosowywanie do ewentualnych zmian przepisów prawa.

WDROŻENIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Założeniem projektu wdrożenia było ujednolicenie rozwiązań informatycznych w siedmiu jednostkach organizacyjnych spółki oraz stworzenie zintegrowanej bazy danych w obszarach finansów, dystrybucji i produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości szczegółowej analizy danych na poziomie tych jednostek. Podstawowym celem tej integracji było usprawnienie systemu zarządzania danymi z poziomu centrali spółki.

Przyjęty plan realizacji zakładał wdrożenie systemu do końca 2013 roku, w ciągu 9 miesięcy. W pierwszej kolejności Zarząd postawił na wdrożenie standardowych modułów IFS Finanse™ i IFS Dystrybucja™. Ostatecznie zdecydowano jednak o wdrożeniu również wybranych funkcji modułu IFS Produkcja™, umożliwiających kontrolę wybranych procesów produkcyjnych.

System został wdrożony w centrali firmy oraz we wszystkich sześciu zakładach produkcyjnych firmy Poltarex. Korzysta z niego 61 pracowników.

SZYBKA, SPÓJNA INFORMACJA

Wdrożenie systemu w spółce Poltarex pozwoliło na usprawnienie procesów w obszarach finansów, dystrybucji oraz produkcji. System IFS Applications™ zapewnia szybkie pozyskiwanie informacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki, co pozwala na przyspieszenie procesów decyzyjnych.
Podstawowa korzyść z wdrożenia IFS Applications™ to szybka, spójna i wiarygodna informacja. Zarząd uzyskał możliwość bezpośredniego, bieżącego dostępu do danych dotyczących wszystkich zleceń produkcyjnych realizowanych w naszych zakładach. Na bieżąco otrzymujemy informacje o stanach magazynowych, wielkości produkcji i sprzedaży realizowanej przez poszczególne tartaki − podkreśla Marek Kubiak.
Jeden, wspólny system informatyczny ułatwia porównywanie wydajności poszczególnych zakładów produkcyjnych. Klasyfikacja kosztów odbywa się we wszystkich tartakach w ten sam sposób, na podstawie tych samych kryteriów. Dzięki temu dokładnie wiadomo, jak kształtują się koszty w różnych grupach kosztowych, takich jak robocizna, energia i in. Możliwość pełnego wglądu w koszty generowane przez poszczególne zakłady pozwala na dokładną ich analizę i w efekcie na optymalizację procesów biznesowych.

Warto podkreślić, że wdrożenie zwiększyło również bezpieczeństwo finansowe firmy.
Jedna, spójna baza klientów pozwala łatwo kontrolować należności i zobowiązania. System automatycznie blokuje realizację zleceń od klientów, którzy się nadmiernie spóźniają z należnościami. Dzięki temu zwiększyliśmy bezpieczeństwo prowadzonej działalności − podsumowuje Marek Kubiak.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Szybki dostęp do informacji zarządczej
  • Centralizacja danych w jednym systemie
  • Bieżąca kontrola kosztów 
  • Optymalizacja i ujednolicenie procesów realizowanych we wszystkich tartakach

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
  • IFS Finanse™ 
  • IFS Dystrybucja™ 
  • IFS Produkcja™

Liczba użytkowników: 61

O FIRMIE POLTAREX SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Poltarex Sp. z o.o. prowadzi działalność od roku 1975, początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe, a od 1994 r., po prywatyzacji, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą działalności firmy Poltarex jest produkcja i sprzedaż na rynek krajowy i eksport tarcicy iglastej, liściastej oraz elementów architektury ogrodowej. Poltarex posiada 6 tartaków zlokalizowanych w zachodniej części województwa pomorskiego. Łączny roczny przerób drewna wynosi ponad 240 tys. m3. Ponad 50% produkcji trafia na eksport, przede wszystkim na rynki w Niemczech, Francji i Japonii.
 
Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel