loading...

Projprzem usprawnia produkcję i sprzedaż, wdrażając IFS Applications™

ifsPROJPRZEM S.A., jeden z czołowych europejskich producentów systemów przeładunkowych i konstrukcji stalowych, wdrożył system IFS Applications™ w celu usprawnienia zarządzania procesami w obszarze produkcji i sprzedaży.

 
Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. tworzą spółka produkcyjna PROJPRZEM S.A. oraz spółki handlowe: PROMStahl Polska, PROMStahl GmbH i pośrednio zależna PROMStahl TR, które są odpowiedzialne za sprzedaż systemów przeładunkowych na rynku krajowym i za granicą. Z tego segmentu działalności pochodzi ponad 67% przychodów Grupy. Drugim obszarem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż konstrukcji stalowych.
Nasza grupa dynamicznie się rozwija i żeby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wcześniej korzystaliśmy z prostych narzędzi, które obsługiwały tylko niektóre obszary działalności naszej firmy. Narzędzia te nie spełniały naszych potrzeb związanych z rozwojem firmy i dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu ERP − wyjaśnia Anna Zarzycka-Rzepecka, Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. Zależało nam przede wszystkim na przyspieszeniu i skoordynowaniu procesów biznesowych, usprawnieniu produkcji oraz wzroście wydajności pracy.
WDROŻENIE W DWÓCH SPÓŁKACH

Na początku 2013 roku, po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej i sformułowaniu wymagań, PROJPRZEM rozpoczął na rynku poszukiwania odpowiedniego rozwiązania do usprawnienia produkcji i sprzedaży. W wyniku oceny otrzymanych ofert oraz prezentacji możliwości trzech wybranych systemów ERP, Zarząd zdecydował się na rozwiązanie firmy IFS.
Produkcja w PROJPRZEM S.A. odbywa się zarówno w modelu konfigurowalnej produkcji systemów przeładunkowych, jak i produkcji konstrukcji stalowych opartej na projektach. Bardzo ważne było dla nas, by wybrany system sprawnie obsługiwał oba te modele. System IFS Applications™ najlepiej spełnił nasze oczekiwania w tym zakresie − informuje Karol Michałowski, Kierownik Działu Informatyki w PROJPRZEM S.A.
Prace nad projektem wdrożenia rozpoczęto w maju 2013 roku, a start produkcyjny rozwiązania nastąpił rok później.
Początkowo zakładaliśmy, że wdrożenie potrwa dwa lata, ale udało się przyjąć i zrealizować roczny harmonogram wdrożenia. To było dla nas ogromne wyzwanie, tym bardziej że wdrożenie było bardzo rozległe − wyjaśnia Karol Michałowski.
Wdrożenie systemu IFS Applications™ objęło spółkę PROJPRZEM S.A. wraz z dwoma zakładami produkcyjnymi oraz spółkę zależną PROMStahl Polska Sp. z o.o., odpowiedzialną nie tylko za sprzedaż, ale także za techniczne i projektowe doradztwo oraz serwis produktów techniki przeładunkowej. SZEROKI ZAKRES WDROŻENIA W spółce PROJPRZEM S.A. system IFS Applications™ wdrożono w takich obszarach działalności, jak produkcja systemów przeładunkowych i konstrukcji stalowych, zakupy, zarządzanie projektem konstrukcyjnym i budowlanym oraz dostawa i koordynacja montażu. Ponadto system obsługuje finanse, kadry i płace oraz zarządzanie dokumentacją. W spółce sprzedażowej PROMStahl Polska wdrożono rozwiązania do obsługi procesów pozyskiwania klienta, sprzedaży i serwisu.
Na początku przyszłego roku planujemy roll-out systemu na spółkę niemiecką. PROMStahl Polska i PROMStahl GmbH działają w zbliżony sposób, więc przeniesienie wdrożonego już i sprawdzonego w polskiej spółce rozwiązania będzie wymagało jedynie dostosowania do lokalnych uwarunkowań. Roll-out systemu zwiększy jeszcze bardziej przejrzystość procesów w obszarze sprzedaży, łatwiejsze będzie również skonsolidowane rozliczenie spółek na koniec roku − wyjaśnia Karol Michałowski.
SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ
Istotne korzyści uzyskaliśmy w obszarze zarządzania produkcją. Jesteśmy w stanie w przejrzysty sposób zarządzać wyrobem od momentu zapytania ofertowego wprowadzanego do systemu przez spółkę sprzedażową, poprzez zamówienie i realizację produkcji w spółce produkcyjnej oraz wysyłkę i dostawę do klienta. W każdej chwili wiemy, na jakim etapie realizacji jest zlecenie klienta. Cały proces jest sprawniej i szybciej realizowany. Zastosowanie podejścia projektowego w produkcji konstrukcji stalowych umożliwia planowanie i analizę całkowitych kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zamówienia − podkreśla Karol Michałowski.
W obszarze sprzedaży system IFS Applications™ pozwala na zarządzanie pełnym procesem pozyskania klienta, od pozyskania namiaru, poprzez zapytania ofertowe, kalkulację i obsługę oferty aż do realizacji zamówienia klienta i fakturowanie/rozrachunki z klientem. Dzięki automatyzacji procesów usprawniono również działania w obszarze finansów i zaopatrzenia. Zwiększyła się przejrzystość procesów zakupowych.
Wielką korzyścią osiągniętą dzięki wdrożeniu IFS Applications™ jest raportowanie zdarzeń gospodarczych na bieżąco w systemie. Dzięki stałemu dostępowi do aktualnych danych, dostosowanych do poszczególnych poziomów zarządzania, wzrosła wydajność pracy w naszej grupie − podsumowuje Anna Zarzycka-Rzepecka. „Skalowalność i elastyczność systemu IFS Applications™ umożliwi nam dalszy rozwój i dopasowanie rozwiązania wraz ze wzrostem działalności naszej grupy.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 
 • Uporządkowanie procesów 
 • Centralizacja danych 
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Skuteczna kontrola kosztów
 • Usprawnienie konfiguracji i produkcji systemów przeładunkowych 
 • Usprawnienie procesów pozyskania klienta i sprzedaży
 • Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem
 • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów
 • Usprawnienie obsługi zamówień klientów
 • Poprawa w zakresie raportowania
 • Możliwość elastycznego rozwoju systemu wraz z rozwojem firmy

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Produkcja
 • IFS Łańcuch Dostaw
 • IFS Projekt
 • IFS Remonty 
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Sprzedaż i Serwis (CRM)
 • IFS Płace
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Zarządzanie Jakością

Liczba użytkowników systemu: 125

O FIRMIE PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. jest jednym z czołowych europejskich dostawców systemów przeładunkowych. Firma specjalizuje się również w produkcji konstrukcji stalowych. PROJPRZEM S.A. oferuje systemy przeładunkowe pod marką PROMStahl w 36 krajach na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afryce. Od roku 1999 spółka PROJPRZEM S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel