loading...

System ERP dla NGK Ceramics Polsk

IFS - systemy ERP, MRP, ERP, CRmNGK Ceramics Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy NGK Insulators Ltd, specjalizującej się w produkcji materiałów technologicznych. Grupa NGK ma korzenie w założonej w 1919 r., w mieście Nagoya, w Japonii fabryce materiałów ceramicznych. Obecnie korporacja NGK posiada na całym świecie 56 oddziałów, prowadzących działalność w trzech sektorach: energetycznym, produkcji materiałów ceramicznych i elektronicznym. Motto firmowe brzmi: "energia, ekologia, elektronika"
{MosModule module=Case_Dzial}
 
Zakład produkcyjny w Gliwicach to obecnie jedna z najważniejszych fabryk w naszej grupie. Filtry DPF są produkowane także w naszych zakładach w Japonii, z przeznaczeniem na lokalny rynek oraz na eksport do Korei i USA. Zapotrzebowanie na nie jest tam dużo mniejsze w porównaniu z rynkami europejskimi. Dlatego rozwijamy produkcję w fabryce w Gliwicach - Yasukazu Hijikata, wiceprezes NGK Ceramics Polska
Gliwicka fabryka NGK Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych filtrów cząsteczek stałych DPF (Diesel Particulate Filter) do silników Diesla. Filtry DPF pozwalają usunąć cząsteczki sadzy i inne składniki stałe z gazów spalinowych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Montowanie filtrów DPF w silnikach samochodowych to jedna z najbardziej skutecznych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń spalinowych, stosowana przez producentów samochodów na całym świecie. Coraz ostrzejsze regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz surowe normy emisyjne w zakresie emisji spalin i gazów cieplarnianych sprawiają, że filtry cząsteczek stałych, będą coraz częściej poszukiwanymi produktami na rynku. Mimo ubiegłorocznego spowolnienia gospodarczego, które dotknęło przemysł motoryzacyjny, nie tylko producentów samochodów, ale także licznych poddostawców komponentów, produkcja w NGK Ceramics Polska nieprzerwanie rośnie.

Korzyści z wdrożenia IFS Applications:
  • spójność przepływu danych między modułami
  • bezproblemowe księgowanie transakcji magazynowych w systemie finansowym
  • automatyczne operacje księgowania i płac.
  • Uzyskanie dokładnych danych na temat zapasów magazynowych i ich minimalizacja
Moduły IFS Applications:
  • IFS Finanse™
  • IFS Dystrybucja TM
  • IFS Zasoby Ludzkie TM
  • IFS Płace TM
Potrzebny system klasy ERP

Zakład produkcyjny NGK Ceramics Polska został wybudowany w ciągu kilku lat jako inwestycja typu "greenfield", w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach.

Proces organizowania zakładu w Gliwicach rozpoczęto w styczniu 2003 roku, a pierwszy budynek nowo wzniesionej fabryki przy ulicy Gutenberga, w Gliwicach, przekazano do użytkowania w czerwcu 2004 r. Pierwsza linia produkcyjna zaczęła pracę w listopadzie 2004 roku. Wtedy również na rynek trafiły pierwsze produkty. W 2005 roku wybudowano drugą halę produkcyjną, a niecały rok później była już gotowa kolejna, trzecia hala. Produkcja szła pełną parą - w sierpniu 2006 roku z taśmy zszedł jubileuszowy, milionowy filtr.

Już na etapie budowania organizacji zakładu przygotowywano się do procesu wdrożenia systemu ERP wspomagającego zarządzanie. Opracowano założenia funkcjonalne, które miały pomóc w wyborze rozwiązania dostosowanego do specyfiki działalności i potrzeb produkcyjnych fabryki.

Od początku było wiadomo, że w fabryce zostanie wdrożony ten sam system zarządzania produkcją, który jest wykorzystywany w macierzystych zakładach NGK w Japonii.

Podstawowym kryterium wyboru systemu klasy ERP, była więc możliwość współpracy z narzuconym przez centralę systemem produkcyjnym - CAPAC, ściśle dopasowanym do profilu produkcji NGK, opracowanym przez japońskich specjalistów
Decydując się kilka lat temu na wdrożenie systemu klasy ERP, nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, jak będą zorganizowane nasze procesy biznesowe. Nasz zakład dopiero rozpoczynał działalność, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie modułów: finansowego, kadrowo-płacowego i dystrybucyjnego - mówi Jacek Kuberski, IT Manager w NGK Ceramics.
Wybór IFS Applications

Proces wyboru systemu klasy ERPwspomagającego zarządzanie przeprowadzono według trzech kryteriów. Po pierwsze, wymagano aby system wspomagający zarządzanie, podobnie jak wykorzystywany w firmie system produkcyjny CAPAC, współpracował z bazą danych Oracle. Gwarantowało to automatyczny transfer danych z systemu produkcyjnego do modułu logistycznego.
W systemie produkcyjnym CAPAC, opartym na bazie Oracle następuje rejestracja ilościowa, natomiast wycena wartościowa produkcji odbywa się w systemie ERP. Żeby możliwa była komunikacja między systemami, system ERP musiał również współpracować z bazą Oracle - wyjaśnia Jacek Kuberski.
Drugie wymaganie dotyczyło angielskiego interfejsu językowego, a trzecie - możliwości zaprojektowania interfejsu do transferu danych z modułu produkcyjnego CAPAC do systemu ERP.

W końcowej fazie wyboru rozwiązania, brano pod uwagę trzech dostawców systemów klasy ERP. Po przeprowadzeniu analizy ofert okazało się, że założenia NGK Ceramics najlepiej spełnia IFS Applications. Na decyzję o wyborze tego rozwiązania wpłynęły również wizyty referencyjne u klientów IFS z tej branży.
Zdecydowaliśmy się wdrożyć moduły obsługujące: finanse, dystrybucję oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i płace. Wybierając IFS Applications, opieraliśmy się między innymi na referencjach innej japońskiej firmy działającej w Polsce, która korzystała z tego systemu - wyjaśnia Jacek Kuberski.
…i wdrożenie

W połowie roku 2004, tuż po podpisaniu umowy licencyjnej, rozpoczęło się wdrożenie systemu IFS Applications, obejmujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.

Już podczas cyklu szkoleń w zakresie modułów IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace wprowadzono podstawowe dane i przeprowadzono konfigurację składników płacowych. Start produkcyjny tych rozwiązań nastąpił we wrześniu 2004 r.
Warto podkreślić, że wdrożenie zaczynaliśmy w lipcu 2004 r. przy stanie osobowym 40-50 osób, natomiast pierwsza lista płac za wrzesień 2004 r., sporządzona w IFS Applications , obejmowała już 150 pracowników - podkreśla Jacek Kuberski.
Wdrożenie modułu IFS Finanse również odbyło się w bardzo szybkim tempie. Do końca 2004 roku zostały wdrożone wszystkie podstawowe funkcjonalności IFS Applications i od tego momentu rozwiązanie było na bieżąco dostosowywane do rosnących potrzeb produkcyjnych zakładu.

Z punktu widzenia zarządzania firmą, rok 2005 okazał się przełomowy. Rozruch produkcyjny fabryki odbywał się w rekordowym tempie, z miesiąca na miesiąc przybywało nowych linii technologicznych i szybko zwiększały się moce produkcyjne. Liczba pracowników fabryki wzrosła w ciągu roku o 500%! Do tak szybkich zmian należało dostosować system wspomagający zarządzanie.
W 2005 roku wystąpiło bardzo dużo nowych zdarzeń , które chcieliśmy obsłużyć w systemie. Dotyczyły one między innymi wszelkiego rodzaju dodatków funkcyjnych, premiowych, potrąceń, słowem wszystkiego, co ma wpływ na wysokość pensji. Dodawanie każdego nowego składnika płacowego i jego konfiguracja to proces pracochłonny, w którym trzeba wziąć pod uwagę pozostałe, istniejące już składniki (ten sam składnik może wpłynąć np. na wielkość płacy brutto, składki do ZUS czy opodatkowania). Skumulowanie tych wszystkich działań w krótkim czasie powodowało, że były niezbędne modyfikacje w systemie - tłumaczy Jacek Kuberski.
W trakcie rocznej eksploatacji systemu okazało się, że niezbędne jest wprowadzenie pewnych zmian, dostosowujących system do bieżących potrzeb produkcyjnych.
Po roku eksploatacji systemu wiedzieliśmy już, że musimy pewne rzeczy dostosować do naszych potrzeb. Wprowadziliśmy te zmiany przy silnym wsparciu ze strony konsultantów IFS - mówi Jacek Kuberski.
Obecnie podstawowe obszary działalności firmy: finanse, dystrybucja oraz zarządzanie kadrami i płacami są wspierane przez IFS Applications. Dzięki zgromadzeniu danych w jednym miejscu księgowanie transakcji magazynowych w systemie finansowym odbywa się automatycznie.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel