loading...

System ERP w Mostostal Zabrze Holding SA

IFS - systemy ERP, CRM, MRP, ERPMostostal Zabrze Holding S.A. jest firmą budowlano-montażową działającą w kraju i za granicą. Od chwili powstania w 1945 r. specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych, montażu instalacji technologicznych, pracach ogólnobudowlanych oraz usługach inżynieryjnych. Mostostal Zabrze jest doświadczonym generalnym wykonawcą oraz wykonawcą „pod klucz” obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ponadto, przedsiębiorstwo wykonuje roboty specjalistyczne w dynamicznie rozwijających się sektorach rynku, takich jak energetyka, infrastruktura i ochrona środowiska.
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze obejmuje 10 spółek zależnych i zatrudnia blisko 2 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Możliwości produkcyjne Grupy wynoszą 15 tys. konstrukcji stalowych rocznie, a sprzedaż skonsolidowana Grupy za rok 2009 wyniosła prawie 984 mln zł. W 2009 r. w przedsiębiorstwie wdrożono IFS Applications - zintegrowany system ERP wspomagający zarządzanie.

Przedsiębiorstwo Mostostal powstało w Zabrzu w roku 1945, jako zjednoczenie przedsiębiorstw państwowych. Od początku działalności specjalizuje się w branży budowlano-montażowej, projektując i wytwarzając konstrukcje stalowe dla przemysłu oraz budownictwa ogólnego i specjalistycznego. W 65-letniej historii zabrzańskiego Mostostalu jest kilka szczególnie ważnych dat. W 1992 r. nastąpiła prywatyzacja przedsiębiorstwa i przekształcenie go w spółkę akcyjną. Dwa lata później akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto przypomnieć, że na warszawskiej giełdzie były wtedy notowane zaledwie 44 spółki. Rok 1996 był dla Mostostalu początkiem złotej ery – firma rozpoczęła realizowanie na terenie kraju dużych projektów „pod klucz” oraz w systemie generalnego wykonawstwa, począwszy od budowy huty szkła w Dąbrowie Górniczej i Sandomierzu. W tym samym roku firma podpisała kontrakt na budowę fabryki samochodów Opla w Gliwicach (projekt typu „greenfield”).

W latach 1996-2000 nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa pod względem inwestycji kapitałowych. Dzięki obecności na giełdzie i możliwości pozyskania środków finansowych, Mostostal przejął szereg przedsiębiorstw, począwszy od branży projektowej poprzez ogólnobudowlaną, instalacyjną a kończąc na wytwórni konstrukcji stalowych. Podstawowy zakres działalności spółki, który do tej pory obejmował dostawy i montaż konstrukcji stalowych, został rozszerzony o prace projektowe, ogólnobudowlane i instalacyjne. W efekcie struktura przedsiębiorstwa stała się bardziej komplementarna.

Wykorzystując boom na budowę centrów handlowych, Mostostal mocno zaistniał na tym rynku, m.in. jako generalny wykonawca centrum M1 w Zabrzu, centrów handlowych Plejada w Bytomiu i Sosnowcu oraz sieci hipermarketów Tesco w Częstochowie, Gliwicach i Tychach. Firma rozwinęła też działalność w branży szeroko pojętych budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Mostostal w generalnym wykonawstwie wybudował m.in. najwyższy na południu Polski budynek biurowo–handlowo–usługowy klasy A w Katowicach – ALTUS, o wysokości sięgającej 105 m. W realizacji obiektów użyteczności publicznej specjalizuje się również jedna z największych spółek budowlanych należących do Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., które zrealizowało w ostatnich latach szereg obiektów szpitalnych, kompleksów szkolnych i sportowych, krytych basenów, budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych oraz obiektów biurowych.

W roku 2006, po okresie upadłości oraz finansowej i organizacyjnej restrukturyzacji, Grupa Kapitałowa Mostostal powróciła na rynek krajowy. Zakończyło to kilkuletni trudny okres, gdy spółka borykała się z problemami finansowymi, a sytuacja prawna uniemożliwiała ubieganie się o realizację kontraktów w zamówieniach publicznych. W tym okresie. Spółka wyemitowała kolejną emisję akcji, pozyskując w ten sposób dodatkowy kapitał finansowy oraz spłacając wierzycieli. Stopniowo udało się odzyskiwać zaufanie partnerów, co znalazło odzwierciedlenie w dynamice sprzedaży.. Coraz większy udział w przychodach firmy miała sprzedaż produktów i usług na rynku krajowym. O ile przed laty nawet 80% przychodów Mostostalu pochodziło z realizacji kontraktów zagranicznych, o tyle obecnie wynoszą poniżej 40% przychodów Grupy.

Mostostal zrealizował w ostatnim czasie i obecnie prowadzi szereg specjalistycznych kontraktów za granicą w branżach: energetycznej, ochrony środowiska, petrochemicznej i mostowej w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Dania, Francja, Norwegia i Republika Czeska.

I energetyka i stadiony

Budowa_elektrociepowni_Fortum_Power_and_Heat_w_CzstochowiePriorytetowe znaczenie dla Mostostalu ma sektor energetyczny. Spółka ma w tej dziedzinie duże doświadczenie zdobyte przede wszystkim podczas realizacji inwestycji za granicą. Nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania, które dopiero zaczynają być wdrażane na polskim rynku, są już dobrze znane specjalistom z Mostostalu. W ostatnich latach firma wykonywała m.in. instalacje odazotowania oraz odsiarczania spalin w elektrowniach w Holandii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
Staramy się dopasować do potrzeb rynku. Zgromadzone wcześniej doświadczenia w tej chwili wykorzystujemy, realizując projekty w Polsce. W naszym kraju zaczyna się właśnie boom na inwestycje energetyczne, takie jak instalacje odazotowywania i odsiarczania spalin, budowa kotłów energetycznych czy instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii. Mostostal jako jedna z nielicznych firm oferuje usługi, które mają teraz na rynku krajowym pierwszorzędne znaczenie. Trwa budowa „pod klucz” instalacji współspalania biomasy dla GDF Suez Energia Polska w Elektrowni Połaniec. Kolejna tego typu instalacja jest realizowana dla PGE ZEDO S.A. w Elektrowni Szczecin. To duże projekty, o wartości powyżej 100 mln zł każdy – mówi Marzena Twardzik – Kapis, Kierownik Działu Marketingu.
Energetyka to sektor specjalistyczny, w którym konkurencja jest znacznie ograniczona w porównaniu z sektorami komercyjnymi. Mostostal może na tym rynku wiele zdziałać, jesteśmy do tego przygotowani, a nasze doświadczenie pozwala się pochwalić zdobytymi umiejętnościami – dodaje Aleksandra Kruczkowska, Starszy specjalista w Dziale Marketingu.
Wykonawstwo_fasady_zewntrznej_stadionu__Green_Point_w_Kapsztadzie_budowanego_na_Mistrzostwa_wiata_w_Pice_Nonej_2010Kolejna dziedzina, w której Mostostal mocno rozwinął działalność, to projekty infrastrukturalne związane z budową stadionów. Firma ma na tym polu duże doświadczenie przy realizacji m.in. obiektów sportowych m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, a także w Katarze i RPA. Jest jedną z nielicznych na światowym rynku firm, które oferują takie specjalistyczne usługi, jak montaż zadaszenia membranowego czy wykonanie specyficznych fasad. Obecnie Mostostal Zabrze uczestniczy w inwestycjach związanych z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych podwykonawców projektu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz członkiem Konsorcjum realizującego w generalnym wykonawstwie modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Oba obiekty mają być oddane w 2011 r.
Doświadczenie przy realizacji takich przedsięwzięć, jak budowa stadionów, bardzo nam się teraz przydaje. To są ogromne projekty, wymagające precyzyjnej logistyki i sprawnego zarządzania budową. W budowie biorą udział setki podwykonawców, a harmonogram prac ma kluczowe znaczenie. Z punktu widzenia logistyki i zarządzania to duże wyzwanie – mówi Aleksandra Kruczkowska.
ERP dla Holdingu

W dzisiejszych realiach rynkowych wąska specjalizacja oraz realizowanie skomplikowanych projektów we współpracy z wieloma partnerami i podwykonawcami wymaga efektywnego zarządzania opartego na stałym dostępie do bieżących informacji. W związku z tym, w 2007 r. w Mostostalu Zabrze zapadła decyzja o konieczności wdrożenia zintegrowanego systemu ERP wspomagającego zarządzanie.

Wdrożenie IFS Applications w Holdingu Mostostal Zabrze SA rozpoczęło się w czerwcu 2008 r. Pierwszy etap projektu, zakończony 9 lipca 2009 r., objął następujące obszary funkcjonalne: finanse, dystrybucję, produkcję, zarządzanie dokumentacją oraz zasoby ludzkie i płace. Wdrożeniem objęto dwie spółki wchodzące w skład holdingu: Mostostal Zabrze oraz Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych. W drugim etapie zakończonym 31 grudnia 2009 r. wdrożono IFS Finanse w zakresie kontrolingu, planowania i analiz, IFS Sprzedaż i Marketing (IFS CRM) oraz IFS Remonty w zakresie obsługi gwarancji i reklamacji.
Wdrożenie obejmowało pięć faz. Pierwsza faza dotyczyła przygotowania projektu. W jej zakres weszły prace związane z organizacją projektu, analizą aktualnego przebiegu procesów oraz warsztaty szkoleniowe z metodyki wdrażania. Faza druga objęła prace instalacyjne bazy szkoleniowej oraz warsztaty z obsługi standardowej wersji aplikacji. Celem fazy trzeciej było przygotowanie rozwiązania. W jej zakresie mieściła się parametryzacja systemu, wykonanie modyfikacji, przygotowanie ról i uprawnień pracowników oraz instalacja produkcyjnej bazy danych. Kolejna faza wdrożenia polegała na przygotowaniu uruchomienia systemu. Piąta, ostatnia faza obejmowała uruchomienie produkcyjne. Rozpoczęliśmy ją od migracji danych podstawowych przygotowanych w fazie czwartej oraz - w miarę ustalania bilansów zamknięcia w poprzednio używanych systemach - od tworzenia bilansu otwarcia w IFS – mówi Artur Pilipczuk, Kierownik Zespołu Wdrożeniowego w Mostostalu Zabrze.
System ERP IFS Applications wspiera działalność przedsiębiorstwa w zakresie: finansów (w tym kontroling, planowanie i analizy), dystrybucji (zakupy, magazyn, sprzedaż), produkcji, zarządzania projektami, gospodarki remontowej (w tym obsługa gwarancji i reklamacji), zarządzania dokumentacją, zarządzania relacjami z klientami oraz zasobami ludzkimi i placami. Obecnie korzystamy z kilkudziesięciu komponentów IFS Applications. System obejmuje prawie cały zakres działania firmy, z wyjątkiem systemu zarządzania jakością, który nie został z nim zintegrowany. Zakupiliśmy również moduł zarządzania kontraktami, ale tę funkcjonalność zamierzamy wdrażać stopniowo. Przygotowujemy się do wprowadzenia zarządzania subkontraktami, a gdy nabierzemy doświadczenia, zaczniemy w pełni korzystać z możliwości zarządzania kontraktami – informuje Artur Pilipczuk. System IFS Applications zapewnia ujednolicenie procesów zachodzących w spółkach Mostostal Zabrze Holding SA, umożliwia zautomatyzowanie przetwarzania danych, dzięki czemu proces podejmowania decyzji jest krótszy. IFS Applications pozwala również na monitorowanie kosztów operacyjnych i kosztów wytworzenia wyrobów. System usprawnia proces zarządzania projektami konstrukcyjno-budowlanymi oraz zapewnia monitorowanie zaawansowania prac nad poszczególnym etapami projektów, śledzenia kosztów i rozliczania każdego etapu realizacji prac, a także analizowania przyczyn odchyleń i centralizację zaopatrzenia.

Korzyści z wdrożenia IFS Applications™:
 • Ujednolicenie procesów zachodzących w spółkach
 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych
 • Monitorowanie kosztów operacyjnych i kosztów wytworzenia wyrobów
 • Wsparcie realizacji projektów konstrukcyjno-budowlanych
 • Centralizacja zaopatrzenia
 • Wsparcie procesu rozliczania prac na styku z klientem i poddostawcą
 • Kontrola rozliczeń finansowych
Wdrożone moduły IFS Applications™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Produkcja™
 • IFS Remonty ™
 • IFS Projekt™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™
 • IFS Sprzedaż i Marketing™
Liczba użytkowników: 139

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel