loading...

VECTOR zwiększa efektywność procesów, wdrażając IFS APPLICATIONS™ 8

ifsFirma VECTOR, producent i integrator systemów telekomunikacyjnych, wdrożyła system IFS Applications™ 8 w celu usprawnienia procesów biznesowych w obszarze finansów, produkcji i dystrybucji.


ZŁOŻONA PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

Firma VECTOR specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz integracji rozwiązań telekomunikacyjnych. Do grona jej klientów należą najwięksi w Polsce operatorzy telewizji kablowych i nadawcy telewizyjni, a także operatorzy kablowi działający na rynku europejskim. Firma dynamicznie rozwija działalność również na rynku produktów telemetrycznych, gdzie głównymi odbiorcami jej rozwiązań są przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
Wielu naszych klientów to duże podmioty gospodarcze o bardzo wysokich wymaganiach odnośnie jakości, poziomu obsługi i niezawodności produktów. Często potrzebują oni zindywidualizowanych rozwiązań, a to wymaga od nas stosowania zaawansowanych technologii produkcyjnych i skutecznych systemów zapewniania jakości – informuje Arkadiusz Rozmysłowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych w firmie VECTOR Sp. z o.o.
VECTOR prowadzi działalność produkcyjno-projektową o zróżnicowanym charakterze: w zależności od potrzeb klientów realizowana jest produkcja mało-, średniolub wielkoseryjna. Firma posiada własny, rozbudowany dział badawczo-rozwojowy, który opracowuje i konstruuje nowe produkty, a następnie kieruje je do produkcji. Obsługa procesów produkcyjnych jest skomplikowana, a system wspomagający zarządzanie musi zapewniać możliwość śledzenia pełnego cyklu życia produktu: od momentu wdrożenia produkcyjnego, poprzez jego utrzymanie i serwis aż po wycofanie z użytku.

Równie wysokie wymagania dotyczą obsługi sprzedaży, gdyż firma VECTOR realizuje projekty zarówno dla dużych klientów, w przypadku których proces sprzedażowy może trwać nawet 2−3 lata, jak i klientów mniejszych, którzy są z reguły odbiorcami gotowych produktów z magazynu.

WDROŻENIE IFS APLLICATIONS™

Wcześniej używany w firmie VECTOR system ERP przestał spełniać wymogi funkcjonalne, a ponadto był za mało elastyczny i trudny w rozbudowie.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów, musimy dysponować zaawansowanymi i elastycznymi rozwiązaniami IT. Przyszedł moment na podjęcie decyzji: albo upgrade starego systemu, albo wymiana na inny system ERP. Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb funkcjonalnych okazało się, że niezbędne są znaczące zmiany i sam upgrade nie wystarczy – wyjaśnia Arkadiusz Rozmysłowicz.

Po dogłębnej analizie ofert potencjalnych dostawców systemów ERP zdecydowano się na rozwiązanie firmy IFS.

Wybraliśmy ofertę IFS, gdyż najlepiej spełniała wymagania zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej. Chcę podkreślić, że ważna była dla nas nie tylko funkcjonalność rozwiązania, ale również sposób podejścia do wdrożenia. Firma IFS wygrała z konkurencją dzięki dobremu zrozumieniu istoty naszego biznesu i naszych potrzeb – podkreśla Arkadiusz Rozmysłowicz.

Zgodnie z metodyką wdrażania stosowaną przez firmę IFS projekt był podzielony na kilka faz.

Dużo czasu poświęciliśmy na definicję projektu rozwiązania, dzięki czemu wdrożenie odbyło się sprawnie i zgodnie z planem. Modyfikacji systemu było niewiele, gdyż wyszliśmy z założenia, że każda zmiana jest ingerencją w integralność gotowego systemu – informuje Tomasz Wasiluk, kierownik projektu w firmie VECTOR, odpowiedzialny za wdrożenie IFS Applications™.
System IFS Applications™, uruchomiony produkcyjnie w roku 2014, objął obszary finansów, produkcji i dystrybucji. W drugim etapie wdrożono moduły do zarządzania zasobami ludzkimi i płacami. Nastąpił również roll-out rozwiązania na spółki należące do grupy VECTOR. Z systemu IFS Applications™ korzysta obecnie 366 użytkowników.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY

Wdrożenie IFS Applications™ umożliwiło optymalizację procesów biznesowych. System ułatwia szybkie pozyskiwanie informacji dotyczących kluczowych obszarów działalności firmy i pozwala na przyspieszenie procesów decyzyjnych. Zapewnia też efektywne zarządzanie kosztami.
Łatwy i szybki dostęp do informacji przekłada się na szybsze i lepsze decyzje biznesowe. W efekcie zdolność naszej firmy do konkurowania na rynku wzrasta – uważa Tomasz Wasiluk.
Wybraliśmy ofertę firmy IFS, gdyż najlepiej spełniała wymagania zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej. Chcę podkreślić, że ważna była dla nas nie tylko funkcjonalność rozwiązania, ale również sposób podejścia do wdrożenia. Firma IFS wygrała z konkurencją dzięki dobremu zrozumieniu istoty naszego biznesu i naszych potrzeb - Arkadiusz Rozmysłowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych, VECTOR Sp. z o.o.

W obszarze finansów i księgowości nastąpiła automatyzacja procesów pozwalająca na zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów. Korzyści w tym obszarze to przede wszystkim skrócenie czasu obiegu i księgowania dokumentów oraz usprawnienie raportowania. Poprawa nastąpiła też w obszarze zakupów i planowania kosztów.

Usprawnienia w obszarze produkcji obejmują zwiększenie dostępności danych, przyspieszenie raportowania i rozliczania zleceń, a także zwiększenie efektywności planowania produkcji.

Obserwujemy również poprawę w zakresie planowania sprzedaży oraz zarządzania majątkiem obrotowym w firmie. System pozwolił ponadto usprawnić obieg dokumentów w firmie – podsumowuje Tomasz Wasiluk.


KORZYŚCI:

 • Optymalizacja procesów
 • Centralizacja danych
 • Bieżący dostęp do informacji zarządczej
 • Automatyzacja procesów księgowych
 • Usprawnienie procesu produkcji
 • Efektywna gospodarka materiałowa
 • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Produkcja
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
Liczba użytkowników: 366
 
Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel