loading...

Firma TC Thomas Consulting wybrała rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence

ifsFirma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma TC Thomas Consulting, należąca do niemieckiej grupy przemysłowej Thomas Unternehmensgruppe, wdroży rozwiązanie IFS EOI, aby uzyskać lepszy wgląd w operacje realizowane w poszczególnych jednostkach oraz zoptymalizować zarządzanie wieloma różnymi firmami należącymi do grupy.

 
Początkowo firma TC Thomas Consulting, która zarządza jednostkami zależnymi grupy Thomas, przeprowadza ich kontrole i wspiera ich działalność, szukała rozwiązania, które poprawiłoby przejrzystość operacyjną między podmiotami w grupie. Szybko zrozumiano jednak, że zwykłe rozwiązanie analityki biznesowej nie wystarczy jako wsparcie w zaspokajaniu przyszłych potrzeb firmy. Dlatego też grupa zaczęła szukać aplikacji, która dokładnie wizualizowałaby wszystkie procesy w przedsiębiorstwie i w prosty sposób wskazywała ich zależności. Firma chciała również zoptymalizować planowanie i zarządzanie procesami w całej grupie z użyciem metody „z góry do dołu” oraz usprawnić procesy biznesowe i poprawić przejrzystość profilu ryzyka w grupie.

Rozwiązanie IFS EOI zapewni wizualizację skontekstualizowanych informacji, aby wesprzeć kadrę kierowniczą w przeprowadzaniu analizy obecnej wydajności i celów biznesowych, przy jednoczesnej poprawie skuteczności kierownictwa grupy w planowaniu i przygotowywaniu na przyszłe wyzwania. Rozwiązanie pomoże również zoptymalizować zarządzanie przepływem pracy wewnątrz grupy i przyczyni się do poprawy wyników finansowych firmy.

Dane z wielu różnych źródeł, takich jak system IFS Applications, rozwiązania CRM, bazy danych programu Access i dane produkcyjne zebrane bezpośrednio z maszyn będą służyły do analizy i oceny.
Wybraliśmy rozwiązanie IFS EOI, ponieważ jest to najbardziej kompleksowe, elastyczne i zintegrowane rozwiązanie na rynku. Przekonuje nas koncepcja IFS EOI, która umożliwi nam mapowanie, monitorowanie i zarządzanie strategią i procesami biznesowymi w spójny sposób w wielu różnych oddziałach, placówkach i niezintegrowanym środowisku informatycznym – powiedział Wilfried Zilken, dyrektor działu administracyjnego i IT w firmie TC Consulting. Spodziewamy się, że uzyskamy pełny, natychmiastowy podgląd operacji w całej grupie dzięki zwiększeniu przejrzystości wszystkich procesów w firmie, w tym procesów niestandardowych. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie IFS EOI zapewni korzyści dla przedsiębiorstwa i pomoże nam podejmować świadome decyzje w oparciu o dane gromadzone w czasie rzeczywistym w kontekście naszych celów dotyczących wydajności.
Peter Höhne, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w IFS Europe Central powiedział:
Cieszymy się, że firma TC Thomas Consulting uznała, że IFS EOI zapewni strategiczne korzyści dla jej działalności i wybrała to rozwiązanie do wdrożenia w całej grupie. Z niecierpliwością oczekujemy na wdrożenie IFS EOI w firmie TC Thomas Consulting oraz mamy nadzieję na dalszą pomyślną współpracę. IFS EOI wzbogaca ofertę naszych rozwiązań od momentu udanej integracji z firmą VisionWaves w 2015 r.
Rozwiązanie IFS EOI umożliwia zintegrowane i kompleksowe zarządzanie wydajnością. Dzięki temu, integrując dane z wielu źródeł, firmy realizują inteligentną działalność operacyjną. IFS EOI zawiera zarówno predykcyjne, jak i nakazowe rodzaje narzędzi analitycznych o szerokim spektrum zastosowań – od wizualizacji strategii firmy, po bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne, zapewniając szybkie oraz skutecznie zarządzanie firmą. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym rozwiązanie IFS EOI jest jego architektura skoncentrowana wokół modeli, a nie danych.

Więcej informacji o rozwiązaniu IFS EOI można znaleźć pod adresem: www.ifsworld.com/en/solutions/enterprise-operational-intelligence/.

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel