loading...

IFS, fountx™ i TAE Aerospace łączą dane firmowe dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej

ifsProjekt koncepcyjny obejmuje integrację opracowanego w Australii rozwiązania z dziedziny rzeczywistości rozszerzonej z danymi z systemu IFS Applications™ w celu zwiększenia produktywności personelu.

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała o rozpoczęciu nowego projektu koncepcyjnego opracowywanego przez dział IFS Labs (naukowo-badawczą komórkę firmy IFS) we współpracy z firmą fountx oraz jej australijską spółką nadrzędną — TAE Aerospace. Celem projektu jest zmiana sposobu serwisowania złożonych aktywów firmowych.

Dział IFS Labs opracował sposób integracji oprogramowania dla przedsiębiorstw IFS Applications z produktami firmy fountx korzystającymi z technologii rzeczywistości rozszerzonej. Projekt koncepcyjny, poddawany obecnie próbom w firmie TAE Aerospace, ma na celu umożliwienie technikom wizualizacji dostarczanych przez system firmy IFS danych na temat serwisowanych aktywów za pomocą wyświetlaczy przyocznych firmy fountx. Dzięki temu technicy będą mieć wolne ręce. Nie będą również musieli korzystać z drukowanych arkuszy zadań czy oddzielnych urządzeń komputerowych. Opracowywane rozwiązanie umożliwi także rejestrację zdjęć w jakości HD i przesyłanie ich bezpośrednio z aparatu urządzenia fountx do systemu IFS Applications.

W odróżnieniu od urządzeń noszonych (wearable) klasy konsumenckiej, produkty firmy fountx powstają z myślą o zastosowaniach w złożonych środowiskach przemysłowych oraz zachowaniu świadomości przestrzennej niezbędnej do bezpiecznego wykonywania pracy. Rozwiązanie składa się z dwóch części: z jednostki operatora — w której skład wchodzą lekki wyświetlacz przyoczny i mały plecak z komputerem — oraz wyposażonej w ekran dotykowy jednostki eksperta obsługiwanej poza miejscem pracy technika. Umożliwi to personelowi technicznemu wykonywanie złożonych zadań serwisowych pod wirtualną kontrolą eksperta, który może zdalnie weryfikować ich działania.
Udostępnianie danych z systemu IFS Applications za pomocą produktów firmy fountx rozszerza możliwości naszych techników oraz zwiększa ich produktywność, a to przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy” — powiedział Andrew Sanderson, prezes firmy TAE Aerospace. „To całkiem nowy sposób wykorzystania danych firmowych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i efektywności przedsiębiorstwa.
Przykładowo firma TAE Aerospace chce usprawnić system wsparcia zdalnego dla komór testowania turbin opracowywanych i produkowanych na zamówienie klientów. Połączenie danych systemu IFS Applications oraz możliwości produktów firmy fountx dałoby technikom dostęp do danych diagnostycznych i umożliwiłoby zamawianie części w terenie oraz przesyłanie informacji rozliczeniowych w czasie rzeczywistym w miarę postępów prac.
Integracja oprogramowania firmowego z produktami firmy fountx zwielokrotnia możliwości systemu” — powiedział Laurence Beraldo, dyrektor zarządzający firmy fountx. „Zapewnienie ergonomii i bezpieczeństwa dostępu oraz rejestracji danych w złożonych środowiskach przemysłowych stanowi przełom w zarządzaniu serwisem w terenie. Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym przełoży się na nowe sposoby przyspieszania procesów obsługiwanych w nowoczesnych organizacjach.
Zrozumienie tego, jak nowe rodzaje technologii rzeczywistości rozszerzonej, na przykład produkty firmy fountx, mogą zrewolucjonizować zarządzanie serwisem w terenie w środowiskach przemysłowych, takich jak lotnictwo i obrona, jest bardzo ekscytujące” — powiedział dyrektor działu IFS Labs, Bas de Vos. „Nasza współpraca z firmą fountx jest kolejnym przykładem tego, jak integracja inteligentnych okularów z oprogramowaniem klasy korporacyjnej tworzy nowe możliwości czerpania korzyści biznesowych.
Bardzo się cieszymy, widząc, jak klient firmy IFS, taki jak TAE Aerospace, inwestuje w innowacje w celu maksymalizacji potencjału oprogramowania firmowego” — powiedział Rob Stummer, dyrektor zarządzający w australijsko-nowozelandzkim oddziale firmy IFS. „Jesteśmy również dumni z faktu, że to nam przypadł w udziale zaszczyt zaprezentowania rozwiązania wykorzystującego rzeczywistość rozszerzoną firmy fountx naszej globalnej sieci klientów.
Dział IFS Labs pracuje nad sposobami udostępnienia koncepcji rzeczywistości rozszerzonej oraz mieszanej innym użytkownikom systemu IFS Applications, w szczególności klientom z sektora lotnictwa i obrony.

Więcej informacji na temat projektów opracowywanych obecnie przez dział IFS Labs: www.ifsworld.com/corp/solutions/ifs-applications/ifs-labs/

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel