loading...

IFS wiodącym dostawcą oprogramowania EAM dla sektora ropy i gazu wg ARC Advisory Group

IFSWedług firmy analityczno-doradczej ARC Advisory Group firma IFS jest liderem rynku oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu.

 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, zyskała miano czołowego dostawcy oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu. Już szósty rok z rzędu firma analityczno-doradcza ARC Advisory Group nadaje firmie IFS miano lidera rynkowego.

W przeprowadzonym przez firmę ARC badaniu „Enterprise Asset Management Global Market Research Study” (Badanie globalnego rynku rozwiązań do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa) stwierdzono, że firma IFS nieustannie zwiększa swoje udziały rynkowe w sektorze ropy i gazu. Przez ostatnie kilka lat firma IFS dostarczała firmom z sektora ropy i gazu rozwiązania umożliwiające im nie tylko radzenie sobie ze zmianami zachodzącymi w tym burzliwym dla branży okresie, ale także czerpanie z nich wymiernych korzyści. Dodatkowo inwestycje w innowacyjne technologie, takie jak internet rzeczy (IoT), z których już teraz korzystają klienci (m.in. Songa Offshore), jasno ilustrują technologiczną przewagę firmy IFS w odniesieniu do korzyści biznesowych. Przyciągnęły one dostawców specjalistycznych rozwiązań z zakresu IoT dla sektora ropy i gazu, takich jak firma The Marsden Group, chcących współpracować z firmą IFS w celu osiągnięcia lepszej pozycji rynkowej.

Ralph Rio, dyrektor firmy ARC Advisory Group ds. badań w zakresie oprogramowania biznesowego, powiedział:
Dzięki wykorzystaniu architektury komponentowej firma IFS dobiera komponenty wymagane przez procesy i usługi poszczególnych klientów. Umożliwia to firmie IFS oferowanie rozwiązania EAM dopasowanego do właściwego firmie sposobu zarządzania majątkiem oraz cyklem jego życia. Dodał też: „Inwestycje produktowe i związane z nawiązywaniem współpracy z firmami z sektora ropy i gazu dowodzą zaangażowania firmy IFS w rozwój tego przemysłu. Do klientów firmy IFS w sektorze ropy I gazu należą między innymi firmy: Interwell, Bibby Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Rowan Companies, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, Apply Sørco, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, Wellstream, ShawCor, Icon Engineering, Songa Offshore, Mermaid Marine oraz Trans-Northern Pipelines Inc.

Więcej informacji o tym, jak firma IFS wspiera klientów z sektora ropy i gazu, znajduje się tutaj.

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel