loading...

KYOCERA wybiera rozwiązanie do zarządzania serwisem firmy IFS obsługujące internet rzeczy

IFSFirma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała, że firma KYOCERA Document Solutions Europe, wiodący producent rozwiązań z zakresu cyfrowego przetwarzania dokumentów, wdroży rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem, które zoptymalizuje jej procesy serwisowe i stanie się zunifikowanym systemem łączącym wszystkie placówki firmy w Europie.
 
Firma KYOCERA Document Solutions Europe oferuje szeroką gamę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania, jak również usługi z zakresu zarządzania dokumentacją — oferta firmy ma na celu zapewnienie efektywnej i ekonomicznej obsługi procesów związanych z dokumentacją.

Po wnikliwej analizie ofert kilku dostawców oprogramowania firma KYOCERA Document Solutions Europe zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w celu optymalizacji procesów serwisowych i utworzenia jednolitego rozwiązania IT obsługującego europejskie placówki firmy. Dzięki rozwiązaniu IFS firma skróci czas reakcji serwisowej, poprawi zarządzanie umowami i gwarancjami, jak również zwiększy efektywność współpracy z partnerami biznesowymi.

Rozwiązanie zostanie wdrożone w usłudze IFS Managed Cloud w środowisku Microsoft Azure — jest to kompleksowa usługa oparta na idei chmury prywatnej. Podczas fazy wstępnej nastąpi opracowanie standardu europejskiego, który następnie zostanie pilotażowo uruchomiony w firmie KYOCERA Document Solutions Europe. W fazie drugiej opracowany standard zostanie przeniesiony na spółki zależne firmy KYOCERA na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wśród których znajduje się firma Triumph Adler, która od wielu lat jest częścią grupy KYOCERA.
Dokładnie zapoznaliśmy się z wszystkimi znanymi produktami na rynku — powiedział Takahiro Sato, prezes firmy KYOCERA Document Solutions Europe. „Firma IFS zaoferowała nam najbardziej kompletne i skalowalne na poziomie międzynarodowym rozwiązanie obsługujące wszystkie ważne dla nas obszary i zapewniające wysoki poziom komunikacji danych. Jednym z czynników przeważających na korzyść firmy IFS była innowacyjna i przyszłościowa architektura oferowanego rozwiązania.
Peter Höhne, wiceprezes działu sprzedaży i marketingu w oddziale IFS w Europie Centralnej, dodał:
Umowa z firmą KYOCERA Document Solutions Europe to dla firmy IFS wydarzenie przełomowe. Pozyskanie tego strategicznego klienta jeszcze bardziej ugruntowuje naszą pozycję lidera oprogramowania do zarządzania usługami serwisowymi oraz potwierdza, że długoterminowe inwestycje w takie technologie, jak internet rzeczy czy środowiska chmurowe, świetnie się sprawdzają w przedsiębiorstwach globalnych.
Więcej informacji na temat wsparcia firmy IFS dla organizacji serwisowych: www.ifsworld.com/corp/industries/service-providers

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel