loading...

Macro Integration Services zwiększa dynamikę rozwoju dzięki rozwiązaniu IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie

IFSDostawca usług z branży sprzedaży detalicznej wdroży oprogramowanie do zarządzania serwisem w celu zwiększenia zdolności serwisowych.

 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Macro Integration Services z siedzibą w Greensboro (USA) zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie w celu rozszerzenia prowadzonej integracji usług handlu detalicznego i oferowania usług z wartością dodaną, takich jak roczne kontrakty serwisowe i zarządzanie gwarancjami.

Firma Macro oferuje usługi z zakresu zaopatrzenia, integracji systemów i wdrożeń w wielu placówkach handlowych. Strategicznym obszarem rozwoju firmy jest wsparcie i obsługa techniczna punktów sprzedaży (POS), kiosków, płatności, systemów digital signage, sprzętu wideo i urządzeń przenośnych. Do tej pory firma pracowała głównie w oparciu o zdefiniowane projekty i naprawy reaktywne. Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie zapewni firmie funkcjonalność z zakresu zarządzania stanem magazynowym, kontraktami i gwarancjami oraz możliwość zarządzania podwykonawcami, co przełoży się na możliwość oferowania klientom rocznych kontraktów serwisowych. Dzięki rozwiązaniu IFS klienci firmy Macro zyskają informacje o szacowanych kosztach obsługi technicznej ich systemów oraz możliwość zawierania umów o jakości świadczenia usług (SLA) z zakresu usuwania problemów.

Wybierając rozwiązanie Zarządzanie Serwisem w Terenie, firma Macro zyskuje:
  • Zaawansowane narzędzia z zakresu rocznej obsługi technicznej i zawierania umów serwisowych, które w połączeniu z innymi strategicznymi działaniami firmy znacznie zwiększą jej możliwości serwisowe.
  • Podniesienie jakości obsługi klientów zaowocuje możliwością oferowania im spójnego poziomu świadczonych usług serwisowych po przewidywalnej cenie, a portal internetowy zapewni wgląd w stan sprzętu, dane o projekcie i wydajność firmy Micro w odniesieniu do ustaleń zawartych w umowach SLA.
  • Krótsze czasy reakcji i skuteczniejsze działania dzięki zaawansowanej logistyce magazynowej. Większość zapasów firmy Macro stanowi własność klientów i może być zlokalizowana w firmie Macro (w magazynie spedycyjnym), u klienta albo w pojeździe serwisowym technika. Części różnią się od siebie na poziomie poszczególnych klientów, a każdy z nich może dodatkowo korzystać z wielu unikatowych systemów, co jeszcze bardziej zwiększa złożoność logistyki magazynowej.
  • Zaawansowaną funkcjonalność z zakresu zarządzania gwarancjami umożliwi firmie Macro śledzenie objętego gwarancją producenta sprzętu klientów i obsługę wymian gwarancyjnych oraz reklamacji.
  • Zaawansowane narzędzia do zarządzania podwykonawcami obejmujące dodatkowo raportowanie zgodności z umowami SLA oraz monitorowanie i raportowanie w zakresie poziomu obsługi klienta.
Nasi klienci oczekują nie tylko bardziej proaktywnych usług serwisowych w możliwej do oszacowania cenie, ale również pełnego wglądu w działanie warsztatów. Nasze działania utrzymują ich operatywność i produktywność — mówi Terry Morgan, prezes firmy Macro Integration Services. Nasza inwestycja w rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie stanowi centralną część naszej strategii mającej na celu pogłębianie relacji z klientami i zwiększanie naszych możliwości serwisowych w celu pozyskiwania nowych klientów.
Katherine James, wiceprezes ds. sprzedaży w IFS North America, dodaje:
Coraz więcej naszych klientów wdraża oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie nie tylko w celu redukcji kosztów organizacji serwisu, ale również po to, by zwiększać przepustowość i móc stosować nowe modele biznesowe przekładające się na większe przychody i zyski. Takie podejście wymaga wdrożenia oprogramowania do zarządzania serwisem w terenie w sposób przekraczający podstawową funkcjonalność, umożliwiając organizacjom pełnienie w relacji z klientem funkcji partnera strategicznego, a nie tylko dostawcy. Właśnie z tego powodu firma Macro zdecydowała się wdrożyć nasze oprogramowanie. Nie możemy się już doczekać, aż staniemy się częścią jej agresywnej strategii wzrostowej.
Więcej informacji na temat rozwiązań firmy IFS dla sektora zarządzania serwisem w terenie znajduje się na stronie: http://www.ifsworld.com/corp/industries/service/

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel