loading...

Manufactura Moderna de Metales podwaja przychody z pomocą IFS Applications

IFS System IFS Applications™ stał się kluczem do pomyślnego rozwoju firmy MMM na rynku międzynarodowym, oferując pełny i przystępny wgląd w dane firmowe i zwiększając wydajność personelu. Dzięki niemu firma zoptymalizowała i zautomatyzowała procesy związane z produkcją, projektowaniem, zarządzaniem projektami, finansami i remontami oraz procesy administracyjno-kadrowe.


Od momentu wdrożenia systemu IFS Applications w 2013 roku firma MMM podwoiła swoje obroty — z 30 do 60 mln euro. Kluczową rolę w jej rozwoju odegrało zastosowane oprogramowanie ERP. Z systemu IFS Applications korzysta obecnie około 800 pracowników firmy MMM rozlokowanych w Hiszpanii, Rosji i Rumunii.
System IFS Applications pomógł nam w uzyskaniu pełnego wglądu w procesy firmowe przy jednoczesnym usprawnieniu procedur gromadzenia danych i zwiększeniu ich rzetelności. Zastosowane rozwiązanie poprawiło również obieg dokumentacji i zapewniło nam dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, co okazało się czynnikiem warunkującym rozwój i sukces firmy” — mówi Marc Riera, kontroler grupy MMM.
Poprzez wykorzystanie systemu IFS Applications do optymalizacji i automatyzacji procesów związanych z produkcją, projektowaniem, zarządzaniem projektami, finansami, remontami, zarządzaniem jakością oraz administracją i kadrami, firma MMM była w stanie wdrożyć i wykorzystać narzędzia zapewniające większą elastyczność i wydajność prowadzonych przez nią działań, jak również większą przejrzystość procesów. Firma MMM osiągnęła swój cel polegający na ujednoliceniu sposobu funkcjonowania swoich rozsianych po świecie oddziałów — obecnie wszystkie działają dokładnie w taki sam sposób. Oznacza to, że we wszystkich oddziałach firmy obowiązują te same procedury operacyjne, dzięki czemu jedna fabryka może ze 100% trafnością interpretować dane i działania pozostałych zakładów produkcyjnych, co przekłada się na lepszą komunikację i większą efektywność.

Średniookresowa strategia biznesowa firmy MMM obejmuje otwarcie fabryki w Meksyku i zapewnienie obrotów na poziomie 100 mln euro w 2020 roku. W branżach, w których popyt i wymagania rynkowe zmieniają się bardzo dynamicznie, jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu oprogramowania dla przedsiębiorstw, które nadąża za wzrostem firmy i zapewnia optymalizację procesów w organizacji.
Projekt wdrożeniowy w firmie MMM dowodzi tego, jak dobrze system IFS Applications wychodzi naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijających się firm produkcyjnych, które potrzebują skalowalnego rozwiązania do optymalizacji efektywności procesowej na poziomie obsługiwanych przez nie regionów — mówi Gustavo Brito, prezes IFS Spain and Portugal.
Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel