loading...

Mobilność oprogramowania dla przedsiębiorstw to podstawa cyfrowej transformacji

IFSBadanie firmy IFS dowodzi, że lepszy mobilny dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw warunkuje gotowość firm na transformację cyfrową. 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikowała wstępny raport z przeprowadzonego badania, wskazujący silny związek między mobilnym dostępem do firmowego oprogramowania a gotowością firmy na cyfrową transformację.
 
W badaniu wzięło udział 200 respondentów z branży przemysłowej, korzystających z funkcjonalności związanej z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniem serwisem w terenie, zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa oraz innych rodzajów oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Najważniejsze wnioski z badania:
  • Respondenci, którzy stwierdzili, że ich oprogramowanie dla przedsiębiorstw stanowi dobrą bazę do cyfrowej transformacji, byli ponad dwukrotnie bardziej przekonani do korzystania z oprogramowania z poziomu urządzeń mobilnych niż ci, którzy twierdzili, że ich oprogramowanie nie nadaje się do obsługi działań związanych z cyfrową transformacją. Mobilność w przedsiębiorstwie jest powiązana z gotowością na cyfrową transformację.
  • Zdaniem blisko 70% respondentów rosnący mobilny dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw może być szansą na natychmiastowe przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Zaledwie 31% respondentów stwierdziło, że ma dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw z poziomu urządzenia mobilnego.
  • Mimo tego, że do uzyskiwania dostępu do różnych rodzajów oprogramowania dla przedsiębiorstw najczęściej używano tabletów, tylko 17% respondentów stwierdziło, że pełny pakiet oprogramowania był dostępny z poziomu tabletu lub innego urządzenia z ekranem dotykowym. 
  • Niski stopień mobilnego dostępu do oprogramowania i wynikający z tego brak gotowości na cyfrową transformację mogą uniemożliwiać firmom tworzenie modeli biznesowych zorientowanych na usługi. Respondenci, pochodzący głównie z branż związanych ze złożoną produkcją przemysłową, którzy twierdzili, że ich oprogramowanie nadawało się do przeprowadzenia cyfrowej transformacji, byli o 22% bardziej skłonni do wdrożenia modeli biznesowych, takich jak usługi posprzedażowe, zarządzanie serwisem w terenie czy naprawy w zakładzie naprawczym.
 
Nasza próba badawcza w głównej mierze składała się z firm z sektora produkcji przemysłowej i maszynowej oraz automatyki przemysłowej” — powiedział Steve Andrew, wiceprezes ds. marketingu w IFS North America. „Z uwagi na fakt, że wzrost przychodów z produktów może nie być wystarczający, by osiągnąć założone przez firmy cele, będą one czuły nacisk powodowany potrzebą zarabiania na usługach posprzedażowych. Wymaga to nie tylko posiadania oprogramowania wyposażonego w zaawansowaną funkcjonalność mobilną, ale również ogólnej elastyczności umożliwiającej obsługę cyfrowej transformacji.
Rick Veague, dyrektor ds. technicznych IFS North America, powiedział:
Mobilność jest najbardziej widocznym elementem cyfrowej transformacji. Nie jest to jednak element jedyny ani najważniejszy. Jednak gdy korzystamy z firmowego oprogramowania z poziomu urządzenia mobilnego, widać jak na dłoni, że system to fundament dobrze działającej firmy. Pracownicy stają się częścią kluczowych procesów i biorą w nich udział nawet spoza firmowych biurek. Brak takiej możliwości spowoduje, że cyfrowa transformacja stanie się problemem, a nie szansą.
Pełny tekst raportu można pobrać pod adresem: http://www4.ifsworld.com/enterprisemobility

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel