loading...

Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie i firma Accenture zwiększą wydajność ponad 500 techników serwisowych firmy Eltel Norway

IFSIFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Eltel Norway zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS FSM) oraz rozpoczęciu współpracy z firmą Accenture w celu umocnienia własnej pozycji lidera rynku usług serwisowych w zakresie obsługi kluczowej infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej w Skandynawii, Polsce oraz w Niemczech. Rozwiązanie IFS FSM zostanie wdrożone jako główna platforma technologiczna firmy Eltel.
W 2017 roku firma Eltel Norway rozpoczęła program transformacji mobilnego personelu w celu umocnienia swojej pozycji rynkowego lidera i optymalizacji działań serwisowych. Elementem kluczowym było znalezienie najlepszego na rynku rozwiązania do zarządzania działaniami pracowników mobilnych, które umożliwiłoby wydajną obsługę działań serwisowych firmy Eltel na terenie Norwegii. Po wnikliwej analizie firma Eltel wybrała rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie oferujące funkcje planowania i optymalizacji harmonogramu oraz zarządzania kontaktami z klientami. Zarządzaniem programem i zmianami zajmie się globalna firma Accenture Będzie ona również pełnić rolę konsultanta, zapewniając firmie Eltel potrzebne wsparcie.
Ten projekt ma na celu umożliwienie firmie Eltel wejścia na kolejny poziom wydajności i ugruntowanie jej pozycji jako lidera usług serwisowych w Norwegii” — powiedział Thor-Egel Bråthen, dyrektor zarządzający w firmie Eltel Norway. „Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie wyposaży naszych techników w narzędzie optymalizujące ich pracę, napędzające nasze ciągłe dążenie do udoskonalania usług i wspierające interakcję z klientami.
Eltel Group korzysta z rozwiązań firmy IFS od roku 2000, w którym zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications™. Wdrożenie rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie umożliwi firmie skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie produkcją i zasobami. Z rozwiązania będzie korzystać ponad 500 techników serwisowych i 30 pracowników administracyjnych.

Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia, dodał:
Bardzo cieszy nas fakt, że po prawie dwóch dekadach współpracy firma Eltel zdecydowała się wdrożyć kolejne technologie naszej firmy. Stanowi to potwierdzenie silnej pozycji firmy IFS w branży serwisowej oraz jej zaangażowania w oferowanie światowej klasy rozwiązania do zarządzania serwisem w terenie. Dzięki współpracy z naszym długoletnim partnerem, firmą Accenture, projekt wdrożeniowy przebiegnie sprawnie, a jego wynikiem będzie szybki zwrot z inwestycji firmy Eltel w rozwiązanie do zarządzania serwisem w terenie.
Więcej informacji na temat zaangażowania firmy IFS w pomoc przedsiębiorstwom z branży serwisowej zawiera strona: www.ifsworld.com/corp/solutions/service-management/field-service-management/

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel