loading...

W plany wpisany nieustanny rozwój

IFSO znaczeniu nowoczesnego zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa opowiada dr ANDREAS GLENZ, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.


JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU FIRMY PREVAC?
We współczesnej gospodarce wiedza i informacja stają się jednym z najważniejszych zasobów strategicznych współczesnych organizacji. Utrzymanie obecnej pozycji na rynku wymaga podejmowania trafnych decyzji dotyczących kierunków działania i celów strategicznych. To właśnie wiedza pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Współczesne zarządzanie, siłą rzeczy, wymaga zatem wsparcia informatycznego, które umożliwia szybką i skuteczną analizę danych. Mówimy tutaj zarówno o bieżącej analizie danych określających nasze otoczenie zewnętrzne, jak i o analizie danych umożliwiającej ocenę skuteczności i efektywności naszego działania. Technologie informatyczne stanowią dla nas nieodłączny składnik funkcjonowania i doskonalenia firmy. W nasze plany jest wpisany nieustanny rozwój, który bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych wydaje się niemożliwy.
PREVAC używa systemu IFS Applications od 2009 roku. Dlaczego już wtedy zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP?
Dla nas była to w zasadzie decyzja o zmianie systemu informatycznego, podyktowana głównie koniecznością zintegrowania działań poszczególnych obszarów aktywności firmy w jednym, spójnym systemie stanowiącym źródło informacji do zarządzania firmą. Firma ma trudny, mieszany profil działalności — prowadzimy zarówno działalność projektowo-produkcyjną, jak i działalność handlową i usługową. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które umożliwiałoby kompleksowe zarządzanie projektami, włącznie z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, a jednocześnie rozwiązania umożliwiającego zarządzanie złożonymi zleceniami serwisowymi, realizowanymi zarówno u klienta, jak i na miejscu w firmie. O wyborze systemu IFS Applications zadecydował stopień dopasowania wersji standardowej systemu do naszych oczekiwań oraz jego elastyczność, pozwalająca dostosować rozwiązanie do zmieniających się warunków biznesowych w ramach standardowo wbudowanej funkcjonalności. W 2009 roku rozpoczęliśmy wdrożenie IFS Applications, które przebiegło bardzo sprawnie. Pracę w systemie rozpoczęliśmy natomiast w 2010 roku.
Jakie obszary działalności firmy obejmuje system IFS Applications?
Obecnie system obejmuje obszar sprzedaży, zarządzania projektami, projektowania, zaopatrzenia, produkcji, instalacji i obsługi serwisowej, kadr i płac, finansów i księgowości. W trakcie pracy z systemem wdrożono elektroniczny system zarządzania dokumentacją, obejmujący wymienione obszary.
Jak Pan ocenia korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications?
Do podejmowania właściwych decyzji niezbędne są wiarygodne i rzetelne informacje, których źródło stanowi dla nas system IFS Applications. Zintegrowanie procesów w jednym systemie umożliwia pozyskanie danych niezbędnych do właściwego zarządzania procesami, włącznie z planowaniem niezbędnych zasobów. Elastyczność systemu umożliwiła nam uruchomienie szeregu mechanizmów pozwalających na sterowanie realizacją procesu zgodnie z przyjętymi procedurami i założeniami. Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślaliśmy, dzięki wdrożeniu usprawniono w pierwszej kolejności planowanie produkcji i zarządzanie projektami, które to działania z kolei pozwoliły na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i naszego potencjału.
Na koniec pytanie o najbliższe plany. Działamy w erze ciągłych zmian i nawału informacji, w której doskonalenie się i innowacyjność wydają się słuszną odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Już William Edwards Deming mawiał: „Nie musisz się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe”. Wychodzimy z założenia, że doskonalenie nie powinno dotyczyć jedynie naszych produktów czy usług, ale musi również dotyczyć doskonalenia naszych procesów. Obecnie realizujemy projekt wdrożenia wersji IFS Applications 9. W trakcie prac wdrożeniowych koncentrujemy się nie tylko na możliwościach optymalizacji pracy z systemem czy nowych funkcjonalnościach, jakie oferuje nam wersja 9, ale również na dogłębnej analizie przyjętych sposobów działania, tak aby optymalizacja dotyczyła przede wszystkim efektywności naszego działania. Pracujemy nad jeszcze lepszym wykorzystaniem systemu jako źródła informacji do podejmowania decyzji. Oczywiście do zarządzania pracami wdrożeniowymi i planami rozwojowymi wykorzystujemy system IFS Applications.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Szybki dostęp do informacji zarządczej
 • Dostęp na bieżąco do informacji o produkcji
 • Integralność danych oraz możliwość ich wprowadzania w jednym miejscu
 • Zaawansowane zarządzanie projektami i produkcją 
 • Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
 • Zautomatyzowane planowanie zakupu materiałów
 • Szczegółowa kontrola kosztów
 • Prognozy dotyczące przepływów pieniężnych
 • Sprawny przepływ informacji w firmie
 • Optymalizacja obsługi sprzedaży i kontaktu z klientem
 • Możliwość analizy ryzyka związanego z budżetem i terminami
MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Produkcja
 • IFS Projekt 
 • IFS Dystrybucja 
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Remonty 
 • IFS CRM
 • IFS Sprzedaż i Serwis
 • IFS Finanse 
 • IFS Zasoby Ludzkie IFS Płace
Źródło: www.ifsworld.com 

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel