loading...

ifs applications modulechartIFS APPLICATIONS™

IFS Applications dzięki połączeniu wiodącej technologii ze znajomością branży wychodzi naprzeciw trendom, takim jak internet rzeczy (Internet of Things, IoT), cyfrowa transformacja, serwicyzacja i indywidualizacja. Oferuje funkcjonalność umożliwiającą optymalizację działań w czasie rzeczywistym, a także interfejs umożliwiający zaangażowanie wszystkich bez wyjątku pracowników – zarówno pracujących w siedzibie firmy, jak i tych pracujących zdalnie.

industrial manufacturing 3826 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA

IFS Applications przekształca wyzwania produkcyjne w możliwości i minimalizuje problemy połączone z wykonywaniem codziennych działań. Niezależnie od przyjętego modelu produkcyjnego przyjazny użytkownikowi system IFS Applications zwiększa produktywność i pomaga w kontrolowaniu zysków.

 

ifs wybor systemuIFS APPLICATIONS™ - WYBÓR OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA SERWISEM

Czasy, gdy przedsiębiorstwa postrzegały serwis jako niezbędny koszt prowadzenia biznesu, już dawno minęły. W obecnym, dynamicznym środowisku biznesowym, w którym komunikacja i współpraca stanowią element kluczowy nie tylko w obrębie firmy, ale również w pełnym zakresie relacji z użytkownikiem końcowym, serwis staje się wspaniałą platformą do generowania korzyści: następuje przekształcenie generatora kosztów w źródło korzyści i nowy strumień przychodów. Co ważne, staje się on sposobem na wyróżnienie się na tle dynamicznie rozwijającej się konkurencji. Jak powiedział Einstein: „Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć niż zmuszać do posłuchu” – kadra zarządzająca najwyższego szczebla zaczyna z coraz większą powagą patrzeć na świadczenie usług serwisowych jak na element, od którego zależą losy przedsiębiorstwa. W sytuacji, w której konkurencja rośnie, a sprzedaż produktów zaczyna ustępować zarządzaniu cyklem ich eksploatacji, nie można myśleć inaczej.

service 3885 copySERWICYZACJA W BRANŻY ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE

Niskie marże, wzmożona konkurencja oraz rosnące potrzeby klientów na fali rewolucji technologicznej – wszystko to przyczyniło się do istotnej zmiany w obszarze zarządzania serwisem w terenie. Firmy działające w tej branży poszukują innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i redukcji kosztów. Skutkiem tej zmiany jest zasadnicza zmiana zarządzania usługami serwisowymi w terenie, obejmująca zarówno oczekiwania, jak i funkcjonalność oraz metodykę. W sytuacji, gdy organizacje skupiające działalność na produktach zwracają się w kierunku działalności opartej na modelu usługowym, a tradycyjne firmy świadczące usługi serwisowe w terenie poszukują możliwości dostosowania do rynku i dalszego rozwoju, przejście z komodytyzacji na serwicyzację jest coraz bardziej dostrzegalnym trendem.

handshakeIFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI
ODELASTYCZNOŚĆ CRM — MOŻLIWOŚCI ERP

System IFS Applications™ posiada wbudowany komponent IFS CRM™, oferując tym samym pełną kontrolę procesu pozyskania i obsługi klienta. Rozwiązanie zapewnia elastyczność i dynamikę właściwe rozwiązaniu CRM ze strukturą i kontrolą na poziomie zapewnianym przez uznane na całym świecie, wiodące oprogramowanie dla przedsiębiorstw. A wszystko to dostępne w jednym interfejsie. Oznacza to, między innymi, że dane są nieustannie aktualizowane i optymalizowane, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywisty, bieżący obraz sytuacji.

 

handshakeIFS IoT BUSINESS CONNECTOR™
SZYBSZY ZWROT Z INWESTYCJI W INTERNET RZECZY (IoT)

IFS loT Business Connector umożliwia kontrolę danych generowanych przez internet rzeczy oraz śledzenie ich przepływu. Wiesz, jakie dane wpływają do firmy, monitorujesz działania podejmowane na ich podstawie przez oprogramowanie firmy IFS i konfigurujesz odpowiednie przepływy.

 

construction industry 3789 copyIFS APPLICATIONS™
SEKTOR KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY I INFRASTRUKTRY

IFS oferuje światowej klasy rozwiązanie z zakresu obsługi i zarządzania cyklem życia majątku – to połączenie rzadko spotykane w jednym zintegrowanym oprogramowaniu. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi również produkcję poza zakładem, IFS może dodatkowo dostarczyć rozwiązanie z zakresu produkcji projektowej.

service 3885 copyIFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE SERWISEM
ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

Największe sukcesy odnoszą te firmy, które najlepiej potrafią zaadaptować się do zmian i korzystać z pojawiających się okazji rynkowych. System IFS Applications™ oraz rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie, IFS Enterprise Operational Intelligence™ oraz IFS Maintenix® pomagają klientom w osiągnięciu elastyczności, dzięki czemu zmiany rynkowe stają się okazją do rozwoju, a nie zagrożeniem działalności.

process manufacturing 3875 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA PROCESOWA

System IFS Applications opracowano pod kątem branży chemicznej, spożywczej, nauk przyrodniczych i lakierniczej. Rozwiązanie obsługuje łańcuch wartości – od zaprojektowania produktu, marketingu i sprzedaży, po zarządzanie popytem, produkcję, dystrybucję i usługi posprzedażne – całość integrując z obsługą finansów i kadr.

process manufacturing 3875 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA PROJEKTOWA
WYGODNE W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIE ERP NA POTRZEBY ELASTYCZNEJ PRODUKCJI PROJEKTOWEJ

Jak wygląda produkcja w Twojej firmie? Na zamówienie? Na magazyn? Projektowanie bądź konfiguracja na zamówienie? Czy działania produkcyjne Twojej firmy są oparte na

Supply Chain purple 001628IFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE NA POTRZEBY ZŁOŻONYCH ŚRODOWISK BIZNESOWYCH

Wśród wielu koncepcji związanych na przykład z metodami „lean” czy „just-in-time” (JIT) leży jeden z istotnych aspektów związanych z łańcuchem dostaw. Aby Twoja firma mogła czerpać korzyści biznesowe, jej działania muszą być jak najbardziej płynne – prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie umiejętność radzenia sobie z tempem zmian rynkowych przy zachowaniu kontroli nad kosztami w coraz bardziej zglobalizowanym środowisku biznesowym decyduje o efektywności działań firmowych. Należy zatem zadać sobie kilka pytań.

Money blue 001307IFS APPLICATIONS™ - IFS FINANSE
LEPSZY WGLĄD W DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa efektywnie zarządzają procesami finansowymi – począwszy od dokładnego fakturowania i płatności, przez nadzorowanie pozycji finansowej prowadzonych projektów, aż po tworzenie raportów na poziomie zarządu i dokładne prognozowanie. Z tego właśnie powodu centrum finansowe firmy ma krytyczne znaczenie strategiczne. Im lepszy system finansowy, tym lepiej działa przedsiębiorstwo.

three people pink 001601IFS APPLICATIONS™ - IFS ZASOBY LUDZKIE
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA NAJWAŻNIEJSZYMI ZASOBAMI FIRMY

Utrzymanie konkurencyjności czy pozycji lidera w świecie ciągłych zmian biznesowych wymaga obecnie od przedsiębiorstw globalnych podejmowania decyzji i działań z szybkością firmy działającej lokalnie. Jest to możliwe – warunkiem jest maksymalne zrozumienie kluczowych procesów zachodzących w firmie, umożliwiające efektywne zarządzanie personelem, który jest najważniejszym, generującym największe koszty i najbardziej wrażliwym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Ludzie są najważniejsi z uwagi na ich umiejętności, kompetencje i doświadczenie – nie wspominając o lojalności – będące główną składową sukcesu firmy. Pracownicy generują największe koszty z uwagi na stałe i globalne podwyżki wynagrodzeń. To najbardziej wrażliwy zasób, ponieważ pracownik firmy, która nie jest w stanie wyjść naprzeciw jego ambicjom zawodowym i osobistym, prędzej czy później opuści ją, pozbawiając firmę możliwości korzystania z jego umiejętności i doświadczenia.

>

energy industry 3799 IFS APPLICATIONS™ - DlA ENERGETYKI I PRZEDSIĘBIORSTW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ROZWIĄZANIA OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

IFS jest jedynym globalnym dostawcą oprogramowania biznesowego, który zaczynał działalność od rozwijania systemu do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM), przeznaczonego dla sektora energetyki i usług użyteczności publicznej. Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej to dla firmy IFS jeden z najważniejszych segmentów rynku, który reprezentują jej liczni klienci na całym świecie. Wystarczy wymienić najważniejsze projekty energetyczne, ogólnokrajowe sieci przesyłu, elektrownie atomowe czy międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją energii.

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel