loading...

ifs applications modulechartIFS APPLICATIONS™
ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

Borykasz się z pojawieniem się na rynku nowych, konkurencyjnych firm? Rozszerzasz działalność na kolejne kraje i musisz zadbać o to, by Twój globalny łańcuch dostaw spełniał wymagania nowych przepisów? A może szukasz sposobu zdywersyfikowania działalności firmy i rozszerzenia jej np. o usługi serwisowe?

industrial manufacturing 3826 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA
ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

Największe sukcesy odnoszą firmy wyposażone w najlepsze narzędzia, umożliwiające im dostosowywanie się do zachodzących na rynku zmian i sprostanie stojącym przed nimi wyzwaniom. To właśnie dlatego stworzyliśmy IFS Applications™ – rozwiązanie zapewniające naszym klientom elastyczność biznesową, dzięki której postrzegają zmiany jako możliwości, a nie zagrożenia.

 

handshakeIFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI
ODELASTYCZNOŚĆ CRM — MOŻLIWOŚCI ERP

System IFS Applications™ posiada wbudowany komponent IFS CRM™, oferując tym samym pełną kontrolę procesu pozyskania i obsługi klienta. Rozwiązanie zapewnia elastyczność i dynamikę właściwe rozwiązaniu CRM ze strukturą i kontrolą na poziomie zapewnianym przez uznane na całym świecie, wiodące oprogramowanie dla przedsiębiorstw. A wszystko to dostępne w jednym interfejsie. Oznacza to, między innymi, że dane są nieustannie aktualizowane i optymalizowane, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywisty, bieżący obraz sytuacji.

 

handshakeIFS IoT BUSINESS CONNECTOR™
SZYBSZY ZWROT Z INWESTYCJI W INTERNET RZECZY (IoT)

IFS loT Business Connector umożliwia kontrolę danych generowanych przez internet rzeczy oraz śledzenie ich przepływu. Wiesz, jakie dane wpływają do firmy, monitorujesz działania podejmowane na ich podstawie przez oprogramowanie firmy IFS i konfigurujesz odpowiednie przepływy.

 

construction industry 3789 copyIFS APPLICATIONS™
SEKTOR KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

System IFS Applications™ pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Dzięki niemu odpowiednie dane są zawsze dostępne w czasie rzeczywistym, a wszyscy pracownicy firmy są w pełni poinformowani. System umożliwia migrację do nowego modelu Digital Asset Lifecycle (DAL, cyfrowe zarządzanie majątkiem), który wspiera wdrażanie rozwiązania BIM (Building Information Modeling). Przejrzystość działań i pełna integracja z firmowymi procesami umożliwiają efektywne stawianie czoła codziennym wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności i oferują nowy stopień pewności zarządzania ryzykiem.

service 3885 copyIFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE SERWISEM
ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

Największe sukcesy odnoszą te firmy, które najlepiej potrafią zaadaptować się do zmian i korzystać z pojawiających się okazji rynkowych. System IFS Applications™ oraz rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie, IFS Enterprise Operational Intelligence™ oraz IFS Maintenix® pomagają klientom w osiągnięciu elastyczności, dzięki czemu zmiany rynkowe stają się okazją do rozwoju, a nie zagrożeniem działalności.

service 3885 copySERWICYZACJA W BRANŻY ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE

Niskie marże, wzmożona konkurencja oraz rosnące potrzeby klientów na fali rewolucji technologicznej – wszystko to przyczyniło się do istotnej zmiany w obszarze zarządzania serwisem w terenie. Firmy działające w tej branży poszukują innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i redukcji kosztów. Skutkiem tej zmiany jest zasadnicza zmiana zarządzania usługami serwisowymi w terenie, obejmująca zarówno oczekiwania, jak i funkcjonalność oraz metodykę. W sytuacji, gdy organizacje skupiające działalność na produktach zwracają się w kierunku działalności opartej na modelu usługowym, a tradycyjne firmy świadczące usługi serwisowe w terenie poszukują możliwości dostosowania do rynku i dalszego rozwoju, przejście z komodytyzacji na serwicyzację jest coraz bardziej dostrzegalnym trendem.

process manufacturing 3875 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA PROCESOWA
ODKRYJ PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWĄ

Czy możliwa jest bezproblemowa komunikacja z wchodzącymi w skład łańcucha dostaw jednostkami zależnymi, dostawcami, partnerami i klientami zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym? A co z monitorowaniem procesów, które obejmują wiele rejonów geograficznych i oddziałów? Czy można przewidzieć i w odpowiedni sposób odpowiedzieć na zmiany popytu, utrzymując równowagę pomiędzy jakością usług a kosztami dostaw?

process manufacturing 3875 copyIFS APPLICATIONS™ - PRODUKCJA PROJEKTOWA
WYGODNE W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIE ERP NA POTRZEBY ELASTYCZNEJ PRODUKCJI PROJEKTOWEJ

Jak wygląda produkcja w Twojej firmie? Na zamówienie? Na magazyn? Projektowanie bądź konfiguracja na zamówienie? Czy działania produkcyjne Twojej firmy są oparte na

Supply Chain purple 001628IFS APPLICATIONS™ - ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE NA POTRZEBY ZŁOŻONYCH ŚRODOWISK BIZNESOWYCH

Wśród wielu koncepcji związanych na przykład z metodami „lean” czy „just-in-time” (JIT) leży jeden z istotnych aspektów związanych z łańcuchem dostaw. Aby Twoja firma mogła czerpać korzyści biznesowe, jej działania muszą być jak najbardziej płynne – prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie umiejętność radzenia sobie z tempem zmian rynkowych przy zachowaniu kontroli nad kosztami w coraz bardziej zglobalizowanym środowisku biznesowym decyduje o efektywności działań firmowych. Należy zatem zadać sobie kilka pytań.

Money blue 001307IFS APPLICATIONS™ - IFS FINANSE
LEPSZY WGLĄD W DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa efektywnie zarządzają procesami finansowymi – począwszy od dokładnego fakturowania i płatności, przez nadzorowanie pozycji finansowej prowadzonych projektów, aż po tworzenie raportów na poziomie zarządu i dokładne prognozowanie. Z tego właśnie powodu centrum finansowe firmy ma krytyczne znaczenie strategiczne. Im lepszy system finansowy, tym lepiej działa przedsiębiorstwo.

three people pink 001601IFS APPLICATIONS™ - IFS ZASOBY LUDZKIE
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA NAJWAŻNIEJSZYMI ZASOBAMI FIRMY

Utrzymanie konkurencyjności czy pozycji lidera w świecie ciągłych zmian biznesowych wymaga obecnie od przedsiębiorstw globalnych podejmowania decyzji i działań z szybkością firmy działającej lokalnie. Jest to możliwe – warunkiem jest maksymalne zrozumienie kluczowych procesów zachodzących w firmie, umożliwiające efektywne zarządzanie personelem, który jest najważniejszym, generującym największe koszty i najbardziej wrażliwym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Ludzie są najważniejsi z uwagi na ich umiejętności, kompetencje i doświadczenie – nie wspominając o lojalności – będące główną składową sukcesu firmy. Pracownicy generują największe koszty z uwagi na stałe i globalne podwyżki wynagrodzeń. To najbardziej wrażliwy zasób, ponieważ pracownik firmy, która nie jest w stanie wyjść naprzeciw jego ambicjom zawodowym i osobistym, prędzej czy później opuści ją, pozbawiając firmę możliwości korzystania z jego umiejętności i doświadczenia.

>

energy industry 3799 IFS APPLICATIONS™ - DlA ENERGETYKI I PRZEDSIĘBIORSTW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ROZWIĄZANIA OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

IFS jest jedynym globalnym dostawcą oprogramowania biznesowego, który zaczynał działalność od rozwijania systemu do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM), przeznaczonego dla sektora energetyki i usług użyteczności publicznej. Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej to dla firmy IFS jeden z najważniejszych segmentów rynku, który reprezentują jej liczni klienci na całym świecie. Wystarczy wymienić najważniejsze projekty energetyczne, ogólnokrajowe sieci przesyłu, elektrownie atomowe czy międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją energii.

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel