loading...

IFS APPLICATIONS™ dla przedsiębiorstw zarządzanych projektowo

IFS - systemy ERP, ERP, CRMIFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji w czasie rzeczywistym każdy pracownik w organizacji jest dobrze poinformowany. Naturalna przejrzystość i pełna integracja rozwiązania pozwalają efektywnie zajmować się codzienną działalnością oraz stawiać czoło zagrożeniom. Pakiet ERP IFS Applications obejmuje cały cykl życia projektu w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania. Dzięki temu można na przykład po zakończeniu danego projektu, mając dostęp do dotyczących go danych, zaoferować klientom efektywne programy w zakresie utrzymania i serwisu – a następnie, w stosownym czasie, wycofać obiekt z eksploatacji.
{MosModule module=WhitePapers_Dzial}
W odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań klasy ERP, firma IFS specjalizuje się w sektorze przedsiębiorstw zarządzanych projektowo (EPCI; Engineering, Procurement, Constructing and Installation – projektowanie, zaopatrzenie oraz wykonanie konstrukcji i ich instalacja), integrując kluczowe obszary ich działalności:
 • CRM – zarządzanie relacjami z klientami, rejestracja i przygotowanie ofert
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie kontraktami
 • Prace inżynieryjne i projektowanie
 • Obsługa zaopatrzenia i łańcucha dostaw
 • Produkcja
 • Prace konstrukcyjne, instalacja i oddanie obiektu do użytkowania
 • Kontrola kosztów projektu i jego zaawansowania
 • Zarządzanie majątkiem i usługami
 • Finanse i księgowość projektów
 • Zasoby ludzkie
 • Zarządzanie dokumentacją

TRZEBA ZAWSZE PODĄŻAĆ WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU

Ciągła presja globalnej konkurencji oraz coraz większa ilość nowych regulacji prawnych sprawia, że dla firm zarządzanych projektowo z sektora EPCI niezbędne jest rozwiązanie biznesowe, które potrafi dotrzymać kroku nieustannie zmieniającemu się otoczeniu. IFS Applications to rozwiązanie, które można precyzyjnie dostosować do wymagań realizowanych projektów. Zintegrowana struktura IFS Applications oznacza możliwość łatwego przystosowania systemu w przyszłości do zmieniających się wymagań branżowych. Szeroka funkcjonalność projektowa, pełna integracja i bezkonkurencyjna łatwość obsługi czynią z IFS Applications najlepsze rozwiązanie pozwalające zapewnić rozwój firmy we właściwym kierunku.

PEŁNA OBSŁUGA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I GLOBALIZACJA

Konieczność zarządzania pełnym cyklem życia produktu — od zaprojektowania, przez zamówienie, produkcję, konstrukcję i montaż, oddanie do użytku, prace utrzymaniowe i serwisowe, dostarczanie części zamiennych i obsługę łańcucha dostaw, naprawę i modernizację, aż po utylizację – ma krytyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. IFS Applications to światowej klasy rozwiązanie umożliwiające zarządzanie na każdym etapie cyklu życia projektu w ramach jednego, w pełni zintegrowanego środowiska. To także rozwiązanie obsługujące wiele języków oraz lokalnych regulacji podatkowych, co czyni z niego idealny wybór dla firm prowadzących działania w skali globalnej.

KONTROLA KOSZTÓW ZORIENTOWANA NA PRZYSZŁOŚĆ

IFS Applications posiada w pełni zintegrowane funkcje budżetowania projektów i prognozowania finansowego. Umożliwiają one efektywniejsze przeprowadzanie okresowych analiz w celu zwiększenia dokładności wartości prognozowanych kosztów zakończenia projektu. System odwołuje się także do struktury i harmonogramu projektu, a także zapewnia wsparcie dla metod śledzenia postępu prac (EVM). Dzięki temu firmy mogą raczej zarządzać przyszłymi kosztami niż skupiać się na analizie kosztów historycznych projektów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

IFS Applications zapewnia bezpieczne zarządzanie ryzykiem rozciągające się poza etap składania ofert i umożliwiające odpowiednie reagowanie na każdą sytuację. Gdy naciski ze strony konkurencji rosną, dobrze wiedzieć, że IFS Applications to rozwiązanie z całkowicie zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem, umożliwiającym pełną ocenę jego konsekwencji i szybkie podjęcie działań naprawczych.

SYSTEM ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA FIRM ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO

IFS Applications to kompleksowy zestaw zintegrowanych komponentów obejmujących pełny cykl życia kontraktu. Sukces na rynku przedsiębiorstw zarządzanych projektowo (EPCI) wymaga dysponowania solidnym zapleczem w wielu obszarach. Mocne rozwiązanie jest potrzebne zwłaszcza do zarządzania kontrolą kosztów projektu, planowania i śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i księgowości projektu.
 • Funkcja zarządzania kontraktami obsługuje wiele ich typów i została zaprojektowana do obsługi skomplikowanych kontraktów sprzedaży, gdzie zmienność klienta jest normą. Obejmuje to również złożony obszar kontraktów z poddostawcami.
 • W pełni zintegrowane rozwiązanie księgowe jest równie ważne. Szczególne znaczenie ma przy tym nacisk na księgowość projektów oraz wymogi związane z obsługą w wielu krajach oraz wielowalutowością. Komponenty do zarządzania majątkiem i usługami umożliwiają naszym klientom zarówno zarządzanie swoim własnym majątkiem i wyposażeniem, jak i zarządzanie i obsługę techniczną majątku swoich klientów.
 • Komponenty obsługujące zasoby ludzkie umożliwiają zarządzanie wszystkimi zagadnieniami pracowniczymi obejmującymi rejestrowanie czasu i kosztów pracy, umiejętności i certyfikację, rekrutację, rozwój pracowników oraz szkolenia.
 • Funkcja zarządzania dokumentacją umożliwia zarządzanie całą dokumentacją projektu z uwzględnieniem kontroli wersji, rodzaju dostarczanych dokumentów oraz przepływu dokumentów w procesie ich zatwierdzania.
 • Kompleksowe rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw obejmuje kontrolę zaopatrzenia, produkcję i kontrolę zapasów.
 • Komponenty do projektowania zawierają narzędzia pozwalające zarządzać listą wyposażenia i umożliwiają integrację z narzędziami CAD.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Doświadczenie firmy IFS w branży oraz polityka rozwoju we współpracy z klientami znajdują swoje odzwierciedlenie w obszernym zestawie funkcjonalności oferowanych przez IFS Applications. Każdy aspekt rozwiązania został dokładnie przeanalizowany i zaprojektowany tak, aby zapewniać użytkownikowi całkowitą kontrolę w każdej sytuacji.

PLANOWANIE PROJEKTU STERUJE PRZEPŁYWEM PRACY

Planowanie projektu stanowi integralną część IFS Applications, co pozwala uniknąć odizolowania planowania projektu od głównego systemu zarządzania. To od planu zależą listy zadań do wykonania w pracach projektowych, zaopatrzeniu, produkcji, montażu i pracach konstrukcyjnych, tak aby wszystkie aspekty były realizowane zgodnie z planem głównym projektu. Pełna dwukierunkowa integracja jest także możliwa w przypadku takich narzędzi, jak Primavera i Microsoft Project.

DOKŁADNE SZACOWANIE KOSZTÓW

Dokładność szacunków nabiera coraz większego znaczenia w miarę kurczenia się marż projektów. Obecnie większość narzędzi do szacowania nie jest jednak zintegrowana z systemem kontroli kosztów głównego projektu i nie jest dostosowana do struktury podziału pracy, co znacznie utrudnia pomiar dokładności szacunków. W przypadku systemu IFS Applications proces szacowania w projekcie jest zintegrowany, dzięki czemu dokładność szacunków mierzona jest automatycznie.

KONTROLA ZMIAN

Zarządzanie zmianą w projekcie zawsze było jednym z największych wyzwań. IFS Applications posiada wiele zintegrowanych funkcji do zarządzania zmianą, w tym zapotrzebowanie zmian, zarządzanie dokumentacją, ustalanie poziomu bazowego dla projektu, zmiany budżetu i prognoz projektu, zarządzanie zmianami kontraktów oraz przepływ pracy w zakresie zatwierdzania. Możliwość jasnego określenia zakresu zmian oraz zarządzania nimi za pomocą właściwego zintegrowanego przepływu pracy stanowi ogromną różnicę widoczną w rentowności projektu.

WSPÓŁPRACA I PODWYKONAWSTWO

Coraz częściej projekty są realizowane przez organizacje współpracujące ze sobą w celu oferowania rozwiązań całościowych. Rosnąca intensywność działalności biznesowej w zakresie tworzenia spółek, zlecania podwykonawstwa i outsourcingu silnie obciąża wiele firm starających się zachować kontrolę nad swoimi projektami. IFS Applications oferuje funkcjonalność pozwalającą sprostać takiemu wyzwaniu. Komponent zarządzania subkontraktami umożliwia zarządzanie skomplikowanymi umowami w tym zakresie. Możliwe jest także prowadzenie internetowych portali wspierających współpracę. Wszystkie te zaawansowane funkcje są w pełni zintegrowane z ogólnym rozwiązaniem w zakresie zarządzania projektem.

ZARZĄDZANIE NA PLACU BUDOWY I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Prace w miejscu budowy tradycyjnie zarządzane są za pomocą dokumentów papierowych lub niezintegrowanych narzędzi, ale skuteczna realizacja projektu wymaga szybkich i dokładnych danych z miejsca budowy. IFS Applications posiada szereg funkcji pozwalających kontrolować prace wykonawcze, w tym rozwiązania internetowe i mobilne umożliwiające rejestrowanie czasu i statusu prac czy udostępnianie instrukcji do prac podwykonawczych oraz do zarządzania zleceniami. System obejmuje także rozwiązanie do zarządzania majątkiem i serwisem, pozwalające na realizację kontraktów dotyczących zarządzania majątkiem.

WŁASNE ŚRODOWISKO EKRANOWE

Wszystko jest dużo prostsze dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi IFS Applications. Oprócz możliwości indywidualnego dostosowania ekranów do poziomu kompetencji użytkownika interfejs obejmuje także wiele funkcji obecnych w produktach codziennego użytku, takich jak przenośne komputery i smartphone’y. Umożliwia on na przykład użytkownikowi wyszukiwanie danych w taki sam sposób, jak wyszukiwarka Google. Wystarczy wpisać pytanie, a odpowiedź pojawi się błyskawicznie. Możliwości i łatwość użycia interfejsu IFS Applications to nowa jakość w świecie aplikacji biznesowych.

Źródło: www.ifsworld.com

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel