loading...

INNOWACJE W IFS APPLICATIONS™ 8 – SYSTEMIE KLASY ERP NOWEJ GENERACJI

IFS - ERP, systemy ERPWprowadzenie na rynek najnowszej wersji systemu IFS Applications™ 8 wzmacnia wiodącą pozycję firmy IFS wśród innowacyjnych liderów branży. IFS Applications 8 stanowi najbardziej wszechstronny pakiet klasy ERP opracowany do tej pory przez firmę IFS.

{MosModule module=WhitePapers_Dzial}

Nasze rozwiązania przeznaczone dla różnych segmentów rynku, rozwijane z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb klientów, są oparte na dogłębnej analizie branży i dokładnym zrozumieniu wagi elastyczności prowadzonej działalności w świecie szybko zachodzących zmian. System IFS Applications 8 łączy wygodny w obsłudze interfejs IFS Enterprise Explorer z nowymi funkcjonalnościami uwzględniającymi specyfikę branży w czterech podstawowych obszarach: zarządzania majątkiem i usługami serwisowymi, projektów, produkcji i łańcucha dostaw. Nowa generacja systemu klasy ERP firmy IFS to innowacyjne rozwiązania branżowe, z których można korzystać w wyjątkowo intuicyjny sposób.

Poniżej można znaleźć przykłady ulepszeń, które zapewnia system IFS Applications 8. Należy jednak pamiętać, że wspomniano tu tylko o wybranych najnowszych funkcjach. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o produkcie na naszych stronach internetowych lub skontaktowania się z jednym z naszych lokalnych oddziałów.

PRODUKCJA:

Obecnie wielu producentów boryka się z problemem malejącej marży zysku na wytwarzanych produktach. Alternatywne źródła dochodów, takie jak serwis i usługi posprzedażne, nabierają coraz większego znaczenia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów zapewniających serwis własnych produktów oraz firm serwisowych specjalizujących się w naprawach produktów wprowadzono w IFS Applications 8 nową funkcjonalność Serwis Podzespołów (Component MRO). Rozwiązanie to uwzględnia całość przebiegu posprzedażnych procesów naprawczych, od zawarcia umowy, odbioru i naprawy produktu po dostarczenie go i wystawienie faktury.

Poszukując nowych źródeł dochodów, producenci muszą na bieżąco śledzić zmiany zapotrzebowania na oferowane produkty. Produkcja wersji prototypowych jest niezmiernie istotna, ponieważ pozwala spełnić aktualne oczekiwania klienta, zapewnić odpowiednią jakość i skrócić czas wprowadzania produktu na rynek. Nowy komponent Produkcja Prototypowa, jest przeznaczony dla firm wytwarzających krótkie, prototypowe serie artykułów, które łatwo skonfigurować i wykonać bez potrzeby ingerowania w normalną produkcję. Funkcja ta jest także przydatna w przypadku potrzeby przeprojektowania istniejących produktów oraz testowania nowych technologii produkcyjnych.

Ważnym trendem produkcyjnym jest rosnące zapotrzebowanie na towary o konfiguracji dostosowanej do potrzeb określonego użytkownika. Z pomocą producentom, którzy chcą sprostać takim wymaganiom rynku przychodzi kolejna nowość w IFS Applications 8: ulepszona funkcjonalność Konfiguratora Sprzedaży. Przystępny i łatwy w obsłudze konfigurator eliminuje potrzebę angażowania inżynierów w proces obsługi zamówień i wycen. Komponent zwiększa również możliwości systemu w zakresie obsługi konfiguracji na zamówienie (configure-to-order; CTO).

Sprawna produkcja to jednak nie tylko wszechstronne planowanie procesów produkcyjnych, ale również wygodne i skuteczne raportowanie. Znacznie rozszerzona funkcjonalność raportowania produkcji jest przystępna i łatwa w obsłudze, a przy tym pomaga podnieść jakość i efektywność pracy. Narzędzie oferuje szerokie możliwości konfigurowania, dzięki czemu może być przystosowane do potrzeb każdej grupy pracowników i warunków produkcyjnych. Wygodę użytkowania gwarantuje nowa funkcja Panel Raportowania Produkcji (Shop Floor Workbench), która umożliwia elektroniczną obsługę zleceń produkcyjnych bez konieczności ich drukowania.

DZIAŁALNOŚĆ OPARTA NA REALIZACJI PROJEKTÓW:

Różne lokalizacje, różne waluty: W celu wspierania globalnych firm o profilu projektowym IFS Applications 8 oferuje pełną obsługę budżetowania i prognozowania projektów w wielu walutach. Poszczególne waluty są automatycznie konwertowane do głównej waluty, w której raportowany jest cały projekt. Eliminuje to konieczność czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka błędów.

Ulepszona procedura zarządzania zmianami zamówienia zakupu zapewnia większa kontrolę nad wersjami zamówień, w przypadku gdy potrzeby klienta bądź projekt zmieniają się w trakcie jego realizacji. IFS Applications 8 oferuje także usprawnienia procedur autoryzacji zakupu. Znacznie uproszczona logika pozwala na wprowadzenie nowych ról i stanowisk, a ponadto umożliwia delegowanie zadania autoryzacji.

IFS Applications 8 wyznacza nowe standardy kontroli nad projektem dzięki funkcji definiującej strukturę podziału kosztów, zapewniając kierownikom projektów ogląd hierarchii wielu poziomów kosztów danego projektu. Uzupełnieniem tej funkcji jest struktura podziału zadań, umożliwiająca śledzenie postępów prac w różnych fazach projektu.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I USŁUGAMI SERWISOWYMI

Gwałtowny wzrost liczby pracowników mobilnych w sektorze usług serwisowych powoduje konieczność stosowania wydajnych rozwiązań z dziedziny zarządzania. Aby utrzymać konkurencyjność i rentowność, dostawcy usług serwisowych muszą stale zwiększać wydajność swoich pracowników mobilnych. Dzięki komponentowi 360 Scheduling, IFS Applications 8 oferuje kompleksowe rozwiązanie dla planowania zadań pracowników mobilnych, zapewniające pełną kontrolę nad kluczowymi parametrami, takimi jak czas reakcji, planowanie tras przejazdu, produktywność i wykorzystanie zasobów oraz średni czas podróży na zadanie.

Kolejnym ważnym trendem w branżach kapitałochłonnych jest potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą i jej partnerami. Zwiększa to zapotrzebowanie na rozwiązania sprawiające, że dane o majątku i wspólnie prowadzonych działaniach są na bieżąco dostępne dla partnerów i podwykonawców. W systemie ERP IFS Applications 8 w komponencie Podwykonawcy proces rozpoczyna się od przekazania zapytania ofertowego do preferowanych i sprawdzonych podwykonawców. Wykonawcy mogą składać oferty przez portal internetowy, a wybrany wykonawca może tą samą drogą uzyskać dostęp do instrukcji roboczych i składać raporty z wykonania zadań. Procesy wspierające, takie jak zlecenia robocze, zapytania ofertowe, zamówienia i rozliczenia są dostępne w portalu B2B.

Wymagania dotyczące precyzyjnej, przewidywalnej i punktualnej obsługi technicznej nigdzie nie są tak wysokie, jak w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym. Nowy komponent Heavy Maintenance (Remonty Kapitalne) opracowany został na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od klientów IFS z tego sektora i zapewnia doskonałą funkcjonalność firmom zorientowanym na obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO). Zawarto w nim usprawnienia przygotowane pod kątem zwiększenia wydajności procesów logistycznych w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym, m.in. możliwość efektywnego łączenia zadań serwisowych w pakiety robocze w celu maksymalizacji dostępności samolotów, statków czy pojazdów. Rozwiązanie zawiera również przekrojowe funkcje wydruku dokumentacji, kontroli stopnia zaawansowania zleceń roboczych, wysyłania rejestracji czasu pracy i obsługę zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management).

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW:

Nowa funkcjonalność Zarządzanie Handlem (Trade Management) dostępna w IFS Applications 8 pozwala sprzedawcom detalicznym i hurtowym, dystrybutorom oraz producentom zaoferować swoim klientom nowoczesne modele promocji i rabatowania. Dzięki zarządzaniu kampaniami promocyjnymi firmy mogą wpływać na zachowania zakupowe klientów. System IFS Applications 8 jest również wyposażony w funkcje umożliwiające retrospektywne naliczanie premii dla kontrahentów, automatyczną kalkulację planowanych kosztów transportu oraz obsługę opłat i zniżek na podstawie rozmiarów opakowania.

Komponent do planowania zapasów w systemie IFS Applications 8 pozwala na automatyczne zróżnicowanie metod i parametrów planowania wielu towarów w celu wypracowania równowagi pomiędzy ich dostępnością a kosztami operacyjnymi. Przykładowo użytkownik może zdefiniować regułę, zgodnie z którą przez cały czas należy utrzymywać zapasy na dwa tygodnie. Z uwagi na to, że komponent IFS Planowanie Zapasów jest zintegrowany z komponentem IFS Planowanie Popytu, poziom zapasów będzie dopasowywany do sezonowych zmian, kampanii i trendów.

Ważną częścią łańcucha dostaw jest wydajne i dobrze zorganizowane magazynowanie. W systemie IFS Applications 8 komponent odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką magazynową został znacznie rozszerzony i zapewnia obecnie zaawansowane funkcje obsługi składowania zapasów, wydajną nawigację w strukturze magazynów, kontrolę warunków składowania, definiowanie logiki rozmieszczenia zapasów oraz rozbudowane funkcje raportowania i analiz.

Ponadto położono nacisk na rozwiązania poziome, z dziedziny zarządzania finansami, zasobami ludzkimi i analityki. Firma IFS wprowadziła rozwiązanie z dziedziny analityki biznesowej, oparte na elastycznej koncepcji BI by Choice, BI Built in. Klienci mogą zintegrować z pakietem IFS Applications dowolną platformę BI lub skorzystać z systemu firmy Microsoft oferowanego jako funkcjonalność wbudowana. W IFS Applications 8 rozwiązanie to zaktualizowano i ulepszono.

100-PROCENTOWA SPRAWNOŚĆ REALIZACJI

Wprowadzenie pakietu IFS Applications 8 to pierwszy w historii firmy przypadek zastosowania kompletnej metodologii tzw. programowania zwinnego (agile development methodology) podczas opracowywania nowej generacji systemu IFS Applications. Opierając się w całości na tej metodologii, firma IFS zdołała skrócić czas trwania prac o 60%.

Stosowana w firmie IFS metodologia programowania zwinnego jest oparta na metodyce SCRUM. Iteracje trwają zwykle 2–4 tygodnie. Pod koniec każdej iteracji rozwiązanie jest prezentowane klientowi firmy IFS lub jego przedstawicielowi, który ocenia funkcjonalność i przekazuje informację zwrotną dotyczącą ewentualnych ulepszeń. Dzięki uwzględnianiu bezpośrednio wyrażonych potrzeb klienta, w szybkim tempie powstaje odpowiednia wersja, co z kolei gwarantuje terminowość dostarczenia produktu, niższy koszt i wysoką jakość.
Metodologia programowania zwinnego pozwala nam zawsze w porę zareagować na zmiany wymagań rynkowych oraz potrzeb klientów. Stawiając klienta w centrum naszej uwagi, zyskujemy pewność, że dostarczane przez nas rozwiązania są zawsze odpowiednie i najwyższej jakości. Programowanie zwinne oznacza także zbliżenie się do klientów i ich potrzeb, a także chętne słuchanie ich pomysłów i opinii — powiedział Thomas Säld, wiceprezes ds. badań i rozwoju w korporacji IFS.

elastyczny erp

ELASTYCZNY SYSTEM ERP

ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i EAM (Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa), a także SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), finanse, zarządzanie projektem i serwisem, a nawet złożona obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO). Można to wszystko obsługiwać za pomocą IFS Applications – zintegrowanego pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 

ifsglobalnielokalnie

GLOBALNE LECZ LOKALNE

IFS rozumie globalizację jako zmniejszanie dystansu. Dzięki solidnej wiedzy branżowej i uczestnictwie klientów w procesie rozwoju produktu, zawsze mamy aktualne informacje na temat zmieniającego się środowiska biznesowego naszych klientów. Globalny produkt oferowany przez globalne przedsiębiorstwo. A dzięki centrom wsparcia na całym świecie, pomoc jest zawsze pod ręką.
 

 

System ERP przyjazny dla użytkownika

System ERP IFS Applications — jeden produkt łączący najlepsze w swojej klasie rozwiązania z kompletnym pakietem oprogramowania o komponentowej architekturze. Dostępny na całym świecie system ERP IFS Applications jest złożony z przyjaznych dla użytkownika rozwiązań, które pomagają wychodzić naprzeciw zmianom technologicznym i biznesowym, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną.

PRODUKTY

Show Panel